Znaki jakości oferowane przez PCBC S.A. zostały objęte prawem ochronnym - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 13/09/2018

Miło nam poinformować, że zgodnie z decyzją Urzędu Patentowego oferowane przez nas znaki jakości zostały objęte prawem ochronnym i zastrzeżone na rzecz PCBC S.A.

Decyzja dotyczy znaków:

 

znak jakości „Q” dla wyrobów spożywczych – to znak przyznawany krajowym i zagranicznym wyrobom, utrzymującym niezmienne parametry jakościowe. Znak jakości Q to symbol o wieloletniej tradycji i prestiżu. Produkty oznaczone tym znakiem wyróżniają się najwyższą klasą i gwarantują bezpieczeństwo.

 

 

znak jakości „Q” dla wyrobów chemicznych – to znak przyznawany wyrobom nawozowym i środkom wspomagającym uprawę roślin, które charakteryzują się niezmiennymi, wysokimi parametrami jakościowymi.

 

 

 

znak „BIO” – znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego. Stosowany w oznakowaniu i reklamie produktów ekologicznych oraz producentów, którzy znajdują się pod nadzorem PCBC S.A.

 

 

 

znak ekologiczny „EKO” – znak przyznawany wyrobom, zgodnym z ściśle określonymi kryteriami dotyczącymi ochrony zdrowia, braku negatywnego wpływu na środowisko i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego życia wyrobu.

 

 

znak ekologiczny EKO „CERTYFIKOWANY KOSMETYK NATURALNY”  – znak, który mogą otrzymać naturalne kosmetyki w drodze dobrowolnej certyfikacji, nie powodujące negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniające ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu życia wyrobu.

 

 

 

znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” – znak ten umieszczony na wyrobie jest informacją dla klienta i sprzedawcy, że jakość wyrobu została potwierdzona oceną przez niezależną od producenta jednostkę certyfikującą, tzw.  „trzecią stronę”.

 

 

 

znak „ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI” – to znak dobrowolny, udostępniany właścicielom certyfikatów zgodności ZKP i certyfikatów stałości właściwości użytkowych, którzy podpisali z PCBC S.A. umowę.

 

 

 

znak „WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B PCBC” – znak, który potwierdza, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska.

 

 

 

znak certyfikowanego systemu PCBC S.A – to znak potwierdzający, że dana organizacja posiada certyfikowany przez PCBC S.A. system zarządzania zgodny z wymaganiami normy, której certyfikat dotyczy.

 

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ