Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Utworzono: 09/09/2021

Zapraszamy na szkolenie Dokumentacja EU Ecolabel dla wybranych detergentów – środki do czyszczenia powierzchni twardych, do ręcznego zmywania naczyń, do zmywarek i do prania.

ecolabel

 

Szkolenie ukierunkowane jest na przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie prawidłowego wypełniania dokumentacji wymaganej w procesie certyfikacji środków do czyszczenia powierzchni twardych i detergentów do ręcznego zmywania naczyń, do zmywarek i do prania na EU Ecolabel.

 

Program szkolenia:
1. Przypomnienie głównych wymagań EU Ecolabel dotyczących dokumentacji, o której mowa w Decyzjach Komisji (UE) nr 2017/1217, 2017/1214, 2017/1216 oraz 2017/1218 ustanawiających kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów.
2. Omówienie harmonogramu wdrożenia oraz kolejności kompletowania dokumentów.
3. Przygotowanie Check-listy Wnioskodawcy.
4. Karty charakterystyki – na co zwrócić uwagę?
5. Praktyczne zasady przygotowania i wypełniania deklaracji w odniesieniu do poszczególnych kryteriów Decyzji Komisji (UE):

  1. Dozowanie
  2. Kryterium 1: Toksyczność w stosunku do organizmów wodnych.
  3. Kryterium 2: Biodegradowalność.
  4. Kryterium 3: Zrównoważony środowiskowo wybór dostawców oleju palmowego, oleju z ziaren palmowych i pochodnych tych olejów.
  5. Kryterium 4: Substancje objęte wyłączeniami i ograniczeniami.
  6. Kryterium 5: Opakowanie.
  7. Kryterium 6: Zdatność do użycia.
  8. Kryterium 7: Informacje dla użytkowników.
  9. Kryterium 8: Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE.

6. Przegląd arkusza kalkulacyjnego.
7. (Calculation sheet 2017).
8. Obliczanie parametrów toksyczności i wyznaczanie biodegradowalności dla substancji niezawartych w części A wykazu DID.
9. Omówienie najczęstszych błędów w dokumentacji.
10. Weryfikacja poprawności graficznej i merytorycznej przedstawionych etykiet.
11. Poprawne określenie zakresu certyfikacji EU Ecolabel.

Poza tematami określonymi w Programie uczestnicy przed szkoleniem mogą przysłać własne pytania dotyczące tematu szkolenia, celem uzupełnienia treści szkolenia o zagadnienia, które najbardziej ich interesują.

Szkolenie trwa 8 h i prowadzone jest w formie wykładu i dyskusji on-line.

Termin szkolenia – 13 październik 2021 r.

Cena szkolenia: 690 ,- zł (netto) + VAT (23%) /osobę

Cena obejmuje organizację szkolenia w trybie on-line, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w formie papierowej.

Jak się zgłosić?

Prosimy o przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na adres e-mail – ibuncler@pcbc.gov.pl

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pobierz ulotkę o szkoleniu O173

Pozostałe wydarzenia