KONFERENCJA DLA PRODUCENTÓW SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 26/10/2017

Zapraszamy na Konferencję 13 listopada 2017 pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju

„Korzyści płynące ze znajomości prawa, obowiązków i rynku. Dyrektywa RoHS jako droga rozwoju dla przedsiębiorców”.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów serdecznie zaprasza Prezesów, Dyrektorów oraz Właścicieli firm produkujących sprzęt elektryczny i elektroniczny na otwartą konferencję dotyczącą dyrektywy RoHS.

Uczestnictwo w konferencji to wymierne korzyści dla wszystkich zainteresowanych tematyką dyrektywy RoHS. Zaproszeni do dyskusji Eksperci przedstawią od strony merytorycznej oraz praktycznej aktualne wymogi prawne oraz omówią kwestie nadzoru i badań sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po zakończeniu oficjalnych wystąpień uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom Ministerstwa Rozwoju, UOKiK’u oraz ekspertom PCBC S.A.

Dyrektywa RoHS określa zasady ograniczania stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i ma na celu poprawę ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska. Katalog wyrobów objętych dyrektywą sukcesywnie się rozszerza i dotyczy większości producentów wyrobów z elementami elektrycznymi i elektronicznymi.

MIEJSCE I TERMIN

Termin 13.11.2017 r.
Godziny 9.30 – 14.00
Miejsce Centrum Konferencyjne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Plac Powstańców Warszawy 1, WARSZAWA

Sala Konferencyjna B

PROGRAM KONFERENCJI

9.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00 -10.15 Powitanie Uczestników konferencji przez Prezesa UOKiK oraz Prezesa PCBC S.A.
10.15-10.45 Renata Znamirowska-Orzechowska – Wydział Regulacji Przemysłowych, Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju, wystąpienie pt. „Substancje w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – zmiany dyrektywy RoHS”
10.45-11.30 Katarzyna Bednarz  –  Naczelnik Wydziału Monitorowania Systemu Nadzoru Rynku, Departament Nadzoru Rynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, wystąpienie pt. „Nadzór rynku nad wyrobami elektrycznymi i elektronicznymi podlegającymi przepisom rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów RoHS II”
11.30-12.15 Jacek Finster – Kierownik Laboratorium Wyrobów Chemicznych PCBC S.A., wystąpienie pt. „Badania laboratoryjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakresie wymagań dyrektywy 2011/65/EU (RoHS)”
12.15-12.45 Sesja pytań do Ekspertów
12.45-13:30 Zakończenie oficjalnej części konferencji i zaproszenie na poczęstunek kawowy

 

Zgłoszenie na konferencję odbywa się TYLKO na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA (POBIERZ) , którą po wypełnieniu należy wysyłać na adres e-mail: sprzedaz@pcbc.gov.pl najpóźniej do dnia 03.11.2017.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY. ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

W kwestiach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu: 

Tomasz KOCHAŃSKI

Menedżer ds. Rozwoju Rynku

 

tel.+48 22 46 45 436

kom. +48 606 459 912

email: tkochanski@pcbc.gov.pl

 

Pozostałe wydarzenia

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ