Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Utworzono: 05/08/2021

9 września 2021 r. weszły w życie nowe regulacje prawne określone przez UE przy transakcjach międzynarodowych produktami podwójnego zastosowania. W związku z tym serdecznie zapraszamy na szkolenie online – Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2021/821 określające nowe zasady obrotu dla produktów podwójnego zastosowania 

Szkolenie skierowane jest do menedżerów i pracowników organizacji, które zajmują się obrotem towarami o znaczeniu strategicznym podlegającymi kontroli w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

– Po szkoleniu uczestnik będzie znał podstawowe wymagania prawne oraz ograniczenia dla międzynarodowego obrotu produktami podwójnego zastosowania w tym:

 • Nowe definicje i pojęcia związane z międzynarodowym obrotem
 • Wymagania w zakresie tworzenia wewnętrznych programów zgodności (ICP) przez organizacje uczestniczące w międzynarodowym obrocie produktami podwójnego zastosowania
 • Zmiany w Unijnych Zezwoleniach Generalnych oraz nowe Unijne Zezwolenia Generalne dla produktów podwójnego zastosowania
 • Zasady odmowy udzielenia zezwolenia przez organy administracji na wywóz, a także unieważnienia, zawieszenia, modyfikacji lub odwołania zezwolenia na wywóz, które już zostało udzielone
 • Zmiany dot. w konieczności uzyskiwania zezwoleń dla transakcji pośrednictwa dla produktów podwójnego zastosowania wymienionych w zał. I do Roz. 2021/821
 • Ograniczenia lub zakazy dla produktów podwójnego zastosowania wskazanych w  zał. I do Roz. 2021/821 w zakresie ich wywozu lub tranzytu przez terytorium krajów UE
 • Ograniczenia w zakresie wywozu lub transferu wewnątrzunijnego dla produktów podwójnego zastosowania nie wymienionych w Roz 2021/821

– Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił identyfikować zagrożenia związane z międzynarodowymi transakcjami produktami podwójnego zastosowania

– Pozna zasady postępowania podczas międzynarodowych transakcji, zasady uzyskiwania zezwoleń dot. produktów podwójnego zastosowania, zasady prowadzenia ewidencji obrotu zgodnie z Art. 25 ust. 2  Ustawy z 29.11.2000 (ze zm.) oraz mającymi zastosowanie przepisami wykonawczymi

– Uczestnik będzie znał sankcje karne i administracyjne dla podmiotów nieprzestrzegających aktualnych regulacji prawnych w zakresie międzynarodowego obrotu produktami podwójnego zastosowania

Trenerem szkolenia będzie Paweł Malinowski od 20 lat prowadzący szkolenia obejmujące swoją tematyką kwestie związane z systemami zarządzania i ich audytowaniem. Ma za sobą 30 lat pracy w przemyśle, a także 20letnie doświadczenie w międzynarodowym obrocie towarami o znaczeniu strategicznym. Co więcej od 15 lat uściśla program szkoleń o zagadnienia dotyczące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawowe przepisy dot. kontroli transakcji międzynarodowych produktami podwójnego zastosowania.
 2. Zmiany w przepisach RP i UW dot. kontroli międzynarodowych transakcji.
 3. Kraje objęte ograniczeniami w zakresie obrotu.
 4. Rodzaje transakcji objęte nadzorem.
 5. Uczestnicy obrotu.
 6. Rodzaje i zasady korzystania z zezwoleń krajowych i UE.
 7. Podstawowe zagrożenia i analiza ryzyka transakcji międzynarodowych produktami podwójnego zastosowania.
 8. Klasyfikacja towaru w obrocie międzynarodowym.
 9. Kontrola transakcji przez podmiot realizujący obrót.
 10. Nadzór nad wyrobem niezgodnym w tym zwroty poza granice kraju produktów podwójnego zastosowania.
 11. Magazynowanie i wysyłka towaru w transakcjach międzynarodowych.
 12. Zgłoszenie zamiaru przywozu lub transferu do Polski produktów podwójnego zastosowania.
 13. Ewidencja i zapisy dotyczące obrotu – wymagania i dobre praktyki.
 14. Aktualne sankcje karne.

TERMINY SZKOLENIA:

3 wrzesień 2021 r., 11 październik 2021 r., 5 listopad 2021 r.

Szkolenie trwa 8h i prowadzone jest w formie wykładu i dyskusji on-line.

KOSZT SZKOLENIA:

599 zł netto + 23% VAT

*Jeżeli jesteś naszym klientem w obszarze certyfikacji systemów zarządzania lub współpracujesz z nami jako auditor cena szkolenia wynosi 499 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje organizację szkolenia w trybie on-line, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w formie papierowej.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE ?

Aby zapisać sie na szkolenie wystarczy wysłać wypełnioną Kartę zgłoszenia na szkolenie – na adres e-mail: ibuncler@pcbc.gov.pl

*Jeżeli jesteś naszym klientem lub współpracujesz z nami jako auditor napisz to w Karcie zgłoszenia w części Dane Uczestnika (cena udziału w szkoleniu będzie niższa).

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pozostałe wydarzenia