Pozytywny wynik auditu IQNet - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 18/06/2021

W dniach 16-17.06.2021 w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. odbył się audit IQNet.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jako jedyna polska jednostka certyfikująca systemy zarządzania należy do Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet (zgodnie z zasadą, że z danego kraju tylko jedna jednostka certyfikująca o ugruntowanej pozycji na rynku usług certyfikujących może reprezentować dany kraj w strukturach IQNet) od 1997 roku.

Popisanie porozumienia z IQNet zaowocowało również wymiernymi korzyściami dla naszych klientów, w tym, wydawaniem wraz z certyfikatem PCBC S.A. certyfikatu IQNet, który jest rozpoznawany i uznawany na całym świecie. Istotna jest również kwestia współpracy z PCBC S.A. – jednostką, która nie tylko posiada i utrzymuje akredytację w obszarze swojego działania lecz jest również pozytywnie oceniana przez międzynarodowe stowarzyszenie jednostek certyfikujących jakim jest IQNet.

Audit przeprowadzany jest cyklicznie raz na trzy lata przez niezależnych doświadczonych i kompetentnych auditorów IQNet w ramach tzw. auditów wzajemnych.

W tym roku audit został przeprowadzony zdalnie przez zespół auditorów w składzie Tatiana GROSSGLAUSER Dyrektor Techniczny w IQNet Ltd i Carmen MORALES BALLESTEROS Dyrektor ds. Akredytacji w AENOR.

 zdjęcie: PCBC S.A.

Kompleksowa ocena dotyczyła wielu obszarów działalności PCBC S.A. obejmując swoim zakresem zagadnienia związane między innymi z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem finansami, promocją i marketingiem, realizacją wybranych usług, zachowaniem niezależności i bezstronności w prowadzonej działalności.

Kryteria oceny związane z wymaganiami bazowych standardów wymaganych przy utrzymywaniu akredytacji zostały rozszerzone o wymagania IQNet dotyczące utrzymania systemu zarządzania w jednostce certyfikującej.

Działalność PCBC S.A. została oceniona wysoko, wskazano również obszary do doskonalenia, które będą wykorzystane do rozwoju naszej organizacji i podniesienia jakości realizowanych usług.

Pozostałe wydarzenia

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ