Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 06/04/2018

W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących nieprawidłowości w wydawaniu przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział w Pile certyfikatów potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003, Zarząd Spółki informuje, iż osoby odpowiedzialne za proces w tym obszarze tj. były Dyrektor Oddziału w Pile oraz były Kierownik Zespołu Certyfikacji Nawozów i Wyrobów Chemicznych, zostały pod koniec 2015r. zwolnione z pracy w trybie dyscyplinarnym.

O stwierdzonych nieprawidłowościach zostały powiadomione odpowiednie organy tj. Prokuratura. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. uznane zostało jako pokrzywdzone w sprawie. W wyniku zaistniałych zdarzeń Zarząd PCBC S.A. podjął natychmiastowe działania mające na celu eliminację podobnych zdarzeń w przyszłości. Obecnie proces certyfikacji nawozów i wyrobów chemicznych został przeniesiony do Centrali w Warszawie i odbywa się na podstawie zatwierdzonego przez Polskie Centrum Akredytacji programu. Każdy wydany certyfikat poddawany jest szczegółowej weryfikacji w oparciu o program certyfikacji nawozów dostępny na stronie internetowej Spółki, a ich oryginalność potwierdza nanoszony hologram. Osoby zainteresowane mogą potwierdzić autentyczność certyfikatów bezpośrednio w PCBC S.A. pod numerem (22) 46 45 200.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Anną Kłaput, kierownikiem Zespołu ds. Sprzedaży i Promocji w PCBC, tel.+48 669 454 546

Pozostałe wydarzenia