Szanse i wyzwania dla branży nawozów w świetle nowej unijnej regulacji nawozowej 2019/1009 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 25/10/2019

W dniu 23 października 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbyła się Konferencja pt. „Szanse i wyzwania dla branży nawozów w świetle nowej unijnej regulacji nawozowej 2019/1009″.

Prelegentami na konferencji byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Fertilizers Europe oraz Konsorcjum Producentów Nawozów Organicznych ECOFI, którzy uczestniczyli w pracach nad ostatecznym kształtem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za prawidłowe wdrożenie regulacji na rynku krajowym.

W gronie prelegentów znalazła się również przedstawicielka Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. – Dyrektor ds. Certyfikacji, Badań i Rozwoju Ewa Rogowska, której wystąpienie dotyczyło procedur oceny zgodności produktów nawozowych UE przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2019/1009.

Prelegenci prezentowali wymagania i zadania w zakresie oceny zgodności, jakie stawia przedmiotowe rozporządzenie producentom i jednostkom notyfikowanym. Przybliżyli możliwe do zastosowania procedury oceny zgodności i różnice między nimi oraz zasady ustalania możliwego do zastosowania modułu dla produktu nawozowego UE.

Konferencja zgromadziła wiele osób reprezentujących przemysł nawozowy, środowiska naukowe, administrację publiczną, jednostki badawcze, instytucje otoczenia biznesu z kraju i z zagranicy. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem zapoznawali się z nowymi wymaganiami, z którymi już wkrótce przyjdzie im się zmierzyć, aby móc umieszczać oznakowanie CE na produktach nawozowych. Rozporządzenie obejmuje wymagania dotyczące samego produktu oraz procedury oceny zgodności produktów nawozowych opisane w pięciu modułach oceny zgodności, tj. A, A1, B, C, D1. W modułach zostały określone obowiązki producentów oraz stopień zaangażowania jednostki oceniającej zgodność.

Od 16 kwietnia 2020 r. zaczną obowiązywać zasady oceny jednostek ubiegających się o notyfikację. Państwa członkowskie notyfikują Komisji i pozostałym państwom członkowskim jednostki upoważnione do wykonywania zadań w zakresie oceny zgodności w charakterze strony trzeciej na podstawie rozporządzenia.

Każde państwo członkowskie wyznacza swój organ notyfikujący (w Polsce – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii), który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność oraz do ich monitorowania.

W Polsce ocena oraz monitorowanie jednostek oceniających zgodność, będzie prowadzona przez krajową jednostkę akredytującą w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 765/2008, tj. Polskie Centrum Akredytacji. PCA weryfikuje kompetencje techniczne jednostek, ich niezależność i bezstronność oraz ich system zarządzania.

W najbliższych miesiącach wszystkie podmioty objęte Rozporządzeniem (UE) 2019/1009 będą zobowiązane wprowadzić działania zmierzające do spełnienia mających zastosowanie wymagań. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przygotowuje się do wspierania rynku nawozowego jako niezależny podmiot uczestniczący w ocenie zgodności, jako jednostka będąca stroną trzecią, niezależną od producenta i konsumenta, działająca w sposób obiektywny, spełniająca określone w rozporządzeniu wymagania. W tym celu PCBC S.A. już teraz podejmuje niezbędne kroki, aby w przyszłości stać się jednostką mającą status jednostki notyfikowanej w zakresie rozporządzenia (UE) 2019/1009.

Pozostałe wydarzenia

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko