Szkolenie dot. nowych zasad obrotu dla produktów podwójnego zastosowania - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 12/01/2022

Serdecznie zapraszamy na kolejną już edycję szkolenia online – Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2021/821 określające nowe zasady obrotu dla produktów podwójnego zastosowania. Szkolenie dla menedżerów i pracowników organizacji, które zajmują się obrotem towarami o znaczeniu strategicznym podlegającym kontroli w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli .

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Na szkoleniu poznacie podstawowe wymagania prawne oraz ograniczenia dla międzynarodowego obrotu produktami podwójnego zastosowania w tym:

 • Nowe definicje i pojęcia związane z międzynarodowym obrotem
 • Wymagania w zakresie tworzenia wewnętrznych programów zgodności (ICP) przez organizacje uczestniczące w międzynarodowym obrocie produktami podwójnego zastosowania
 • Zmiany w Unijnych Zezwoleniach Generalnych oraz nowe Unijne Zezwolenia Generalne dla produktów podwójnego zastosowania
 • Zasady odmowy udzielenia zezwolenia przez organy administracji na wywóz, a także unieważnienia, zawieszenia, modyfikacji lub odwołania zezwolenia na wywóz, które już zostało udzielone
 • Zmiany dot. w konieczności uzyskiwania zezwoleń dla transakcji pośrednictwa dla produktów podwójnego zastosowania wymienionych w zał. I do Roz. 2021/821
 • Ograniczenia lub zakazy dla produktów podwójnego zastosowania wskazanych w  zał. I do Roz. 2021/821 w zakresie ich wywozu lub tranzytu przez terytorium krajów UE
 • Ograniczenia w zakresie wywozu lub transferu wewnątrzunijnego dla produktów podwójnego zastosowania nie wymienionych w Roz 2021/821

Dzięki szkoleniu będziecie potrafili identyfikować zagrożenia związane z międzynarodowymi transakcjami produktami podwójnego zastosowania.

Poznacie zasady postępowania podczas międzynarodowych transakcji, zasady uzyskiwania zezwoleń dot. produktów podwójnego zastosowania, zasady prowadzenia ewidencji obrotu zgodnie z Art. 25 ust. 2  Ustawy z 29.11.2000 (ze zm.) oraz mającymi zastosowanie przepisami wykonawczymi.

Zapoznamy Was również z sankcjami karnymi i administracyjnymi dla podmiotów nieprzestrzegających aktualnych regulacji prawnych w zakresie międzynarodowego obrotu produktami podwójnego zastosowania.

Trenerem szkolenia będzie Paweł Malinowski od 20 lat prowadzący szkolenia obejmujące swoją tematyką kwestie związane z systemami zarządzania i ich audytowaniem. Ma za sobą 30 lat pracy w przemyśle, a także 20-letnie doświadczenie w międzynarodowym obrocie towarami o znaczeniu strategicznym. Co więcej od 15 lat uściśla program szkoleń o zagadnienia dotyczące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawowe przepisy dot. kontroli transakcji międzynarodowych produktami podwójnego zastosowania.
 2. Zmiany w przepisach RP i UW dot. kontroli międzynarodowych transakcji.
 3. Kraje objęte ograniczeniami w zakresie obrotu.
 4. Rodzaje transakcji objęte nadzorem.
 5. Uczestnicy obrotu.
 6. Rodzaje i zasady korzystania z zezwoleń krajowych i UE.
 7. Podstawowe zagrożenia i analiza ryzyka transakcji międzynarodowych produktami podwójnego zastosowania.
 8. Klasyfikacja towaru w obrocie międzynarodowym.
 9. Kontrola transakcji przez podmiot realizujący obrót.
 10. Nadzór nad wyrobem niezgodnym w tym zwroty poza granice kraju produktów podwójnego zastosowania.
 11. Magazynowanie i wysyłka towaru w transakcjach międzynarodowych.
 12. Zgłoszenie zamiaru przywozu lub transferu do Polski produktów podwójnego zastosowania.
 13. Ewidencja i zapisy dotyczące obrotu – wymagania i dobre praktyki.
 14. Aktualne sankcje karne.

TERMIN SZKOLENIA:

31.01.2022 r.

Szkolenie trwa 8h i prowadzone jest w formie wykładu i dyskusji on-line.

KOSZT SZKOLENIA:

650 zł netto + 23% VAT

*Jeżeli jesteś naszym klientem w obszarze certyfikacji systemów zarządzania lub współpracujesz z nami jako auditor cena szkolenia wynosi 550 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje organizację szkolenia w trybie on-line, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w formie papierowej.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE ?

Aby zapisać sie na szkolenie wystarczy wysłać wypełnioną Kartę zgłoszenia na szkolenie – na adres e-mail: ibuncler@pcbc.gov.pl

*Jeżeli jesteś naszym klientem lub współpracujesz z nami jako auditor napisz to w Karcie zgłoszenia w części Dane Uczestnika (cena udziału w szkoleniu będzie niższa).

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pozostałe wydarzenia

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko