Szkolenie inspektorów rolnictwa ekologicznego - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 24/03/2017

Dzisiaj zakończyło się spotkanie inspektorów rolnictwa ekologicznego, którzy uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu pt.: Rolnictwo ekologiczne – wymagania, kontrole i certyfikacja. Szkolenie odbyło się w siedzibie PCBC S.A. w Warszawie.

Spotkanie w gronie specjalistów i ekspertów w dziedzinie rolnictwa ekologicznego jest naszym cyklicznym wydarzeniem, które organizujemy corocznie już od kilkunastu lat.

Celem tych spotkań jest przede wszystkich przekazanie aktualności dotyczących wymogów prawnych oraz przybliżenie działań podejmowanych przez instytucje działające na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Jakie tematy omawialiśmy?

Eksperci w dziedzinie rolnictwa ekologicznego,  przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, omawiali zagadnienia obejmujące przede wszystkim obowiązujące przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego wraz z ostatnimi zmianami prawnymi, z uwzględnieniem wytycznych GIJHARS (Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych).

Tematem podjętej dyskusji była również integrowana produkcja roślin uwzględniająca wymagania dla producentów stosujących środki ochrony roślin.

Ponadto ważnym punktem programu szkolenia było omówienie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w odniesieniu do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, który realizuje wszystkie priorytety wyznaczone dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Głównym celem PROW na lata 2014-2020 jest przede wszystkim:

  • poprawa konkurencyjności rolnictwa zmierzająca do zwiększenia rentowności gospodarstw rolnych,
  • zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi m. in. poprzez wspieranie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa czy przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną,
  • działania w dziedzinie klimatu,
  • oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

spotkanie inspektorow PCBClogo PCBC     spotkanie inspektorow rolnictwa ekologicznego PCBC

Pozostałe wydarzenia

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ