Wizyta przedstawicieli PCBC S.A. w Korea Testing & Research Institute (KTR) z Korei Południowej - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 12/04/2018

Zgodnie z podpisanym 5 grudnia 2017 roku porozumieniem pomiędzy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A.(PCBC S.A.), a Korea Testing & Research Institute (KTR) z Korei Południowej delegacja z PCBC, w składzie: Prezes PCBC S.A. – Pan Michał Pachowski, Wiceprezes PCBC S.A. – Pani Anna Wyroba, Dyrektor Zakładu ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych – Pan Adam Sobantka oraz Zastępca Dyrektora Zakładu ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych – Pani Monika Mroczkiewicz, odwiedziła siedzibę KTR.

W trakcie wizyty przedstawiciele PCBC S.A. przeprowadzili szkolenie dla auditorów i ekspertów KTR oraz seminarium dla wytwórców wyrobów medycznych z Korei Południowej. Zwizytowano również laboratoria KTR.

wizyta PCBC w Korei

Nawiązanie współpracy pomiędzy PCBC S.A. i KTR oraz wizyta przedstawicieli PCBC S.A. w Korei stała się wydarzeniem szeroko komentowanym w koreańskiej prasie. Ukazały się artykuły podkreślające rangę wzajemnej współpracy w zakresie certyfikacji wyrobów medycznych. Kooperacja obu partnerów biznesowych pozwoli na zwiększenie świadomości wymagań prawnych oraz poprawę bezpieczeństwa i skuteczności wyrobów medycznych na rynkach międzynarodowych.

Pozostałe wydarzenia

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ