Жалобы и апелляции - PCBC S.A.

Подписаться
NEWSLETTER

enpl

Skarga – wyrażenie niezadowolenia innego niż odwołanie, przez jakąkolwiek osobę lub organizację, w stosunku do każdego obszaru działalności PCBC S.A. dotyczące jej działań, wymagające odpowiedzi.

Skargi można składać do PCBC S.A. pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Skargi, zarówno te nadsyłane pocztą tradycyjną, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania lub siedziby (w tym — kod pocztowy) wnoszącego skargę, w przeciwnym razie są pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku skargi ustnej, PCBC S.A. wymaga jej pisemnego potwierdzenia.

Odpowiedź na każdą skargę wpływającą do PCBC S.A., powinna być udzielona w ciągu 30 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Jeżeli ostateczna odpowiedź nie może być udzielona w tym terminie, należy w ciągu 30 dni roboczych od daty wpłynięcia skargi udzielić odpowiedzi informującej o podjętych działaniach i określić kolejny termin przesłania pełnej odpowiedzi.

 

Odwołanie – odwołanie wnoszone przez klienta PCBC S.A. w odniesieniu do decyzji wydanej przez PCBC S.A.

Odwołanie można składać do PCBC S.A. pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Odwołania, zarówno te nadsyłane pocztą tradycyjną, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania lub siedziby (w tym — kod pocztowy) wnoszącego odwołanie, w przeciwnym razie są pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku odwołania ustnego, PCBC S.A. wymaga jej pisemnego potwierdzenia.

Odwołania od wydanych decyzji mogą być składane do Zarządu w terminie 14 dni roboczych od doręczenia decyzji.

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ