- Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego „BIO” - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
znak-BIO

Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

Opis znaku

Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

Stosowany w oznakowaniu i reklamie produktów ekologicznych oraz producentów, którzy znajdują się pod nadzorem Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji S.A. (PL-EKO-06).

Zakres certyfikacji

Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt

 • produkcja: roślinna i zwierzęca,
 • materiału siewnego i/lub wegetatywnego materiału rozmnożeniowego
 • produkcja grzybów

Zbiór ze stanu naturalnego

Pszczelarstwo

Produkty akwakultury i wodorosty morskie

Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży

Proces certyfikacji

1. PRZYGOTOWANIE

 • Zbierz informacje o zasadach funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego lub przetwórni.
 • Zwiedź, co najmniej jedno gospodarstwo ekologiczne lub przetwórnię.
 • Weź udział w szkoleniu w zakresie przygotowania gospodarstwa lub przetwórni do produkcji ekologicznej.
 • Podejmij decyzję i zgłoś gotowość do PCBC S.A Oddział Badań i Certyfikacji w Pile celem rejestracji rolnictwa ekologicznego lub certyfikacji przetwórni.

2. KONTROLA

 • Poddaj kontroli gospodarstwo rolne lub przetwórnię.
 • Realizuj zalecenia jednostki certyfikującej.

3. CERTYFIKACJA

 • Uzyskaj certyfikat ekologicznego gospodarstwa rolnego lub przetwórni.
 • Podejmij współpracę z innymi rolnikami lub przetwórcami ekologicznymi.
 • Oznaczaj swoje produkty i przetwory rolno – spożywcze

4. KORZYŚCI

 • Korzystaj z dotacji dla produkcji w rolnictwie ekologicznym.
 • Utrzymuj i doskonal ekologiczną produkcję.
SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Kruczyńska

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego


  +48 67 213 82 00 wew. 209
  +48 607 241 360
  kkruczynska@pcbc.gov.pl
  pila@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej

  Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanych produktów.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ