Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
znak-Jakosc Tradycja

Wyróżnienie produktów żywnościowych wysokiej jakości, z szczególnym uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

Opis znaku

System jakościowy „Jakość Tradycja” służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości, z szczególnym uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

System ten został opracowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy System Jakości Żywności, promujący produkty wysokiej jakości (decyzja z dnia 12 czerwca 2007r).

Jakość produktu

Do systemu przyjmowane są wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikające z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy, odróżniające je od innych wyrobów należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych, lub wyjątkowych cech produktów.

Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie „Jakość Tradycja”, produkt będzie podlegał szczegółowej weryfikacji zgodnie z Regulaminem Znaku, który został przyjęty przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Radę, Zarząd Izby oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Znak „Jakość Tradycja” jest znakiem zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym za numerem Z-307821 i chroniony zgodnie z prawem własności przemysłowej jako znak wspólny gwarancyjny.

Kontrola jakości

Producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją. Producenci używający znaku jakościowego „Jakość Tradycja” będący w Systemie Jakości Żywności powinni poddawać swoje produkty kontroli, której celem jest zagwarantowanie że stosowana metoda wytwarzania jest zgodna z metodą deklarowaną we wniosku.

Potwierdzeniem pomyślnie przeprowadzonego procesu kontroli jest certyfikat zgodności ze specyfikacją. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. wydaje certyfikaty zgodności produktów tradycyjnych na okres 3 lat.

Otwartość systemu

Do systemu organizowanego prze Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego we współpracy ze Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy w kraju i za granicą, członkowie Izby i nie należący do niej. Jedynym kryterium przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość. Nie można odmówić, bez ważnych powodów, prawa używania znaku przedsiębiorcom, którzy spełniają kryteria określone w regulaminie.

Uczestnictwo w systemie potwierdzania jakości żywności jest całkowicie dobrowolne.

Przejrzystość i identyfikowalność produktu

Właścicielem znaku „Jakość Tradycja” jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.Znak ten może być stosowany zgodnie z Regulaminem używania Znaku Jakościowego „Jakość Tradycja”, ustanowionym przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Regulamin ten określa tryb i zasady korzystania ze znaku. Używający go producenci są zobowiązani do określenia częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności produktu (traceability).

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. świadczy usługę certyfikacji w zakresie kontroli zgodności procesu wytwarzania produktu ze specyfikacją.

Proces certyfikacji

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie certyfikacji, który powinien być złożony w 2-ch egzemplarzach;
 2. Dokumenty będące podstawą certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych – Specyfikacja Producenta uwzględniająca proces produkcji;
 3. Sprawozdanie z badań pełnych wykonanych przez akredytowane i/lub uznawane przez PCBC S.A. laboratoria.

Przy ubieganiu się o przedłużenie ważności certyfikatu, do składanego wniosku należy dołączyć sprawozdanie z badań pełnych wykonanych przez akredytowane i/lub uznawane przez PCBC S.A. laboratoria, oraz deklarację zapewnienia niezmienności receptury i procesu technologicznego.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji Jakość Tradycja

 • Umowa o dokonanie certyfikacji na znak Jakość Tradycja

 • Program certyfikacji Jakość Tradycja

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Kalina Palacz

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Żywności i Pasz


  +48 67 213 82 00
  kpalacz@pcbc.gov.pl
 • Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ