Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
znak-ZKP

Znak dobrowolny, udostępniany właścicielom certyfikatów zgodności ZKP i certyfikatów stałości właściwości użytkowych, którzy podpisali z PCBC S.A. umowę. Elementem znaku jest nr referencyjny specyfikacji technicznej, będącej podstawą oceny w procesie certyfikacji.

Opis znaku

Właścicielem Znaku ZKP jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Prawo do stosowania znaku potwierdzane jest w odrębnej umowie, zawieranej na wniosek posiadacza certyfikatu.

Znak może być stosowany wyłącznie do wyrobów określonych w certyfikatach zgodności ZKP i certyfikatach stałości właściwości użytkowych, wydanych przez PCBC S.A., w okresie ich ważności. Znak ZKP nie może być łączony z oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym.

Szczegółowe zasady stosowania Znaku ZKP przekazywane są posiadaczowi certyfikatu wraz z elektroniczną wersją znaku, po podpisaniu umowy.

Sposób wykorzystania Znaku ZKP sprawdzany jest podczas inspekcji ZKP w nadzorze nad wydanymi certyfikatami.

Dokumenty do pobrania

 • Instrukcja posługiwania się znakiem zakładowej kontroli produkcji ZKP

 • Zasady stosowania znaku ZKP

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Zespół ds. certyfikacji wyrobów budowlanych

  ul. Jakuba Wejhera 18A
  80-286 Gdańsk


  +48 663 130 693
  gdansk@pcbc.gov.pl
 • Karolina Otta-Ptach

  Dyrektor Biura


  +48 663 130 693
  +48 727 034 821
  kottaptach@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie stacjonarne PC69 - Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, regulacje prawne

  Jednodniowe szkolenie skierowane do producentów wyrobów budowlanych w Polsce chcących poznać podstawy regulacji prawnych oraz zasady znakowania wyrobów znakiem CE.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  PN-ISO 45001

  System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ