- Znak Zgodności z Polską Normą - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
znak_PN

Dobrowolny znak, stosowany po uzyskaniu certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu „Znakiem Zgodności z Polską Normą”, wystawianego na podstawie upoważnienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który jest właścicielem Znaku.

Opis znaku

Znak Zgodności z Polską Normą (Polskimi Normami)  jest znakiem zgodności strony trzeciej, którego właścicielem, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Znak może być stosowany na wyrobie, dla którego producent uzyskał certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą, upoważniający producenta do oznaczania wyrobu Znakiem Zgodności z Polską Normą.

PCBC S.A. prowadzi certyfikację zgodności wyrobu z Polską Normą, na certyfikat upoważniający producenta do oznaczania wyrobu Znakiem Zgodności z Polską Normą, na podstawie upoważnienia nr PN-008 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i w zakresie ustalonym w tym upoważnieniu – ZAKRES PKN.

Certyfikat zgodności z Polską Normą (Polskimi Normami) uprawniający do oznaczania wyrobu Znakiem Zgodności z Polską Normą może być wydany producentowi po spełnieniu jednocześnie następujących warunków:

 • zostały przeprowadzone z pozytywnym wynikiem badania potwierdzające zgodność przedmiotu certyfikacji ze wszystkimi wymaganiami Polskiej Normy (Polskich Norm) określonej (określonych) jako właściwej (właściwych) dla przeprowadzenia certyfikacji
 • producent wykazał, że jest w stanie zapewnić, w okresie ważności certyfikatu, ciągłość wykazanej zgodności z wymaganiami Polskiej Normy (Polskich Norm)

Znak Zgodności z Polską Normą:

 • potwierdza, że wyrób spełnia wszystkie wymagania Polskich Norm, z którymi zgodność została zadeklarowana
 • zapewnia, że wyrób nim oznaczony oraz proces jego wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną trzecią stronę

Zasady stosowania znaku

Szczegółowe zasady stosowania Znaku Zgodności z Polską Normą określono w dokumencie DGC-03

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Zespół ds. certyfikacji wyrobów budowlanych

  ul. Jakuba Wejhera 18A
  80-286 Gdańsk


  +48 663 130 693
  gdansk@pcbc.gov.pl
 • Karolina Otta-Ptach

  Dyrektor Biura


  +48 663 130 693
  +48 727 034 821
  kottaptach@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Znak zakładowej kontroli produkcji

  Znak dobrowolny, udostępniany właścicielom certyfikatów zgodności ZKP i certyfikatów stałości właściwości użytkowych, którzy podpisali z PCBC S.A. umowę. Elementem znaku jest nr referencyjny specyfikacji technicznej, będącej podstawą oceny w procesie certyfikacji.

  Laboratorium wyrobów budowlanych

  Wykonujemy badania ogniowe, mechaniczne, właściwości fizycznych wyrobów i materiałów budowlanych oraz badania radiochemiczne i promieniowania w wyrobach budowlanych, materiałach budowlanych i odpadach.

  Szkolenie stacjonarne PC69 - Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, regulacje prawne

  Jednodniowe szkolenie skierowane do producentów wyrobów budowlanych w Polsce chcących poznać podstawy regulacji prawnych oraz zasady znakowania wyrobów znakiem CE.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ