Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Co to jest EU Ecolabel?

ecolabel

Europejskie oznakowanie EU Ecolabel jest dobrowolnym programem europejskim, ustanowionym w 1992 r., aby zachęcić  przemysł do wprowadzania na rynek wyrobów i usług bardziej przyjaznych dla środowiska. Podstawę do przyznawania oznakowania stanowią kryteria ekologiczne, publikowane jako decyzje Komisji  Europejskiej. Kryteria te są opracowywane i uzgadniane przy udziale naukowców, grona ekspertów oraz przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, takich jak jednostki właściwe w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. Swój głos w pracach Komisji mają również producenci, wytwórcy, importerzy, usługodawcy, sprzedawcy hurtowi i detaliczni oraz organizacje ekologiczne i konsumenckie.

Podstawą przyznawania oznakowania EU Ecolabel jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego oraz decyzje Komisji Europejskiej zawierające kryteria dla poszczególnych grup wyrobów lub usług.

W celu przyznania oznakowania ekologicznego EU Ecolabel, wyroby i usługi muszą być zgodne z wymaganiami ekologicznymi ustanowionymi przez interesariuszy i ocenione przez niezależne jednostki właściwe. Kryteria weryfikowane są co 3 do 5 lat, aby odpowiadały aktualnym potrzebom rynku i konsumentów oraz nadążały za rozwojem technologicznym.

Ecolabel w liczbach

Co wyróżnia oznakowanie Ecolabel

Najważniejsze w programie oznakowania ekologicznego EU Ecolabel jest podejście oparte na cyklu życia wyrobów i usług (tzw. LCA). Oznacza to, że wszystkie wyroby i usługi oznakowane etykietą EU Ecolabel zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich główne oddziaływanie na środowisko było ograniczone do minimum przez cały cykl LCA. Dotyczy to każdego etapu cyklu życia wyrobu, od wydobycia surowców po produkcję, pakowanie i transport, aż do sposobu wykorzystania i utylizacji.

Oznakowanie wyrobu znakiem EU Ecolabel gwarantuje, że najlepsze decyzje dla środowiska są podejmowane na każdym etapie jego cyklu życia, przy jednoczesnym zapewnieniu jego wysokiej jakości i wartości dodanej. Oceniane są również właściwości użytkowe wyrobu, aby zapewnić że wyrób spełnia swoje  właściwości.

 

Źródło: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

 

Etykieta EU Ecolabel

Numer zezwolenia EU Ecolabel  jest to indywidualny numer nadawany przez jednostki właściwe podmiotom (w przypadku usług) lub wyrobom z określonej grupy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne PCBC

 

Ze względu na kod Grupy Wyrobów/Usług przedstawianej jako „YYY”, niezależnie od liczby cyfr w odpowiedniej decyzji Komisji, Jednostki Właściwe zawsze przypisują trzy cyfry do tego kodu w numerze zezwolenia, aby wytyczne z rozporządzenia EU Ecolabel były spełnione. W przypadku zezwoleń wydanych przed grudniem 2017 roku można nadal spotkać „skrócony” kod grupy, składający się z dwóch cyfr lub jednej.

Baza użytkowników EU Ecolabel

Wykaz wydanych certyfikatów – stan na 14.06.2021 r.

Powrót