Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Szkolenie PC175- Pomiary w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001:2015

Szkolenie przeznaczone dla osób zaangażowanych w budowę i utrzymanie skutecznych oraz przydatnych systemów zarządzania jakością.

Szkolenie PC 176 – Techniki statystyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chciałyby rozumieć i stosować techniki statystyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Szkolenie PC12 - Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością – warsztaty dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania jakością

Czterodniowe szkolenie, po którym uczestnicy będą znali i rozumieli cele i zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz możliwości wynikające z systemu zarządzania jakością dla wzmacniania skuteczności i efektywności działań organizacji.

Szkolenie PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

Szkolenie PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

Szkolenie PC93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów.

Szkolenie PC129 - Analiza ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością.

Szkolenie PC140 – Praktyczne aspekty dostosowania systemu zarządzania jakością do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne zrozumienie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Na szkoleniu przekazywane są informacje o sposobie wprowadzania zmian do systemu zarządzania jakością z wykorzystaniem dobrych praktyk i skutecznych narzędzi.

Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Szkolenie pozwalające zrozumieć i usystematyzować wiedzę w zakresie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Powrót