Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Szkolenie online O141 - Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością

Kompleksowe szkolenie w ramach IQNet, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

Szkolenie online 0192 - Narzędzia doskonalenia oraz narzędzia analizy i rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie

Szkolenie, na którym zapoznamy uczestników szkolenia z metodami i technikami analizy sytuacji organizacji, analizy problemów oraz znajdowania rozwiązań.

Szkolenie online O04 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością

Szkolenie ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

Szkolenie Online O193 - Lean Management – wybrane elementy

Metody i techniki doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstw, techniki motywacji pracowników oraz jeszcze sprawniejszego zarządzania wyposażeniem.

Szkolenie Online O93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów.

Szkolenie Online O125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Szkolenie PC175- Pomiary w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001:2015

Szkolenie przeznaczone dla osób zaangażowanych w budowę i utrzymanie skutecznych oraz przydatnych systemów zarządzania jakością.

Szkolenie PC 176 – Techniki statystyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chciałyby rozumieć i stosować techniki statystyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Szkolenie PC12 - Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością – warsztaty dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania jakością

Czterodniowe szkolenie, po którym uczestnicy będą znali i rozumieli cele i zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz możliwości wynikające z systemu zarządzania jakością dla wzmacniania skuteczności i efektywności działań organizacji.

Szkolenie PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

Szkolenie PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

Szkolenie PC93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów.

Szkolenie PC129 - Analiza ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością.

Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Powrót