Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Szkolenie online O34 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2017-06

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia, nadzorowania oraz auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie Online O190 - Prowadzenie audytów systemów zarządzania zgodnych z normami ISO w trybie pracy zdalnej

Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami i uwarunkowaniami przeprowadzania audytów strony pierwszej i drugiej w trybie zdalnym.

Szkolenie Online O179 - System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

Omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji, wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie Online O32 - Zarządzanie ciągłością działania

Przedstawienie znaczenia, szans i korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia w organizacji systemu zarządzania ciągłością działania.

Szkolenie Online O189 - Ochrona danych osobowych zgodna z RODO w sytuacji stanu zagrożenia epidemiologicznego

Szkolenie z zakresu zmian jakie wywołał w ochronie danych osobowych wprowadzonych w kraju stan zagrożenia epidemiologicznego oraz przepisy specustawy COVID-19.

Szkolenie PC182 - RODO w zintegrowanym systemie zarzadzania organizacją (Integracja wymagań RODO w ramach Systemów Zarzadzania zgodnych z normami ISO)

Jednodniowe szkolenie z zakresu integrowania systemu ochrony danych osobowych w ramach stosowanych systemów zarządzania organizacją.

Szkolenie PC181 - Badanie zakresu spełnienia wymagań RODO w ramach audytów wewnętrznych systemów zarządzania

Jednodniowe szkolenie z zakresu audytowania zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych w ramach audytów wewnętrznych systemów zarządzania.

Szkolenie PC180 - Zarządzanie naruszeniami ochrony danych w organizacji w zgodzie z RODO

Jednodniowe szkolenie z zakresu identyfikowania i obsługi naruszeń ochrony danych osobowych.

Szkolenie PC179 - System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

Zapoznanie z tematyką bezpieczeństwa informacji, wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001, jak również podejściem do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie PC 174 - Audyt wewnętrzny w zakresie rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych

Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami związanymi z RODO oraz przygotowanie auditorów do prowadzenia auditów zgodnie z zachowaniem zasad RODO.

Szkolenie PC32 - Zarządzanie ciągłością działania

Zapoznanie uczestników z tematyką ciągłości działania, przedstawienie znaczenia, szans i korzyści biznesowych wynikających z zapewnienia systemowego podejścia do tego zagadnienia, jak również wytycznych do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania.

Szkolenie PC29 - Bezpieczeństwo informacji zgodne z normą PN-ISO/IEC 27001:2017-06, jako wsparcie w osiąganiu celów biznesowych organizacji

Dwudniowe szkolenie przedstawiające znaczenie, szanse i korzyści biznesowe wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz podejścia do tego zagadnienia w sposób kompleksowy i systemowy, jak również z uwzględnieniem wytycznych do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie PC92 - Audytor Wiodący SZ Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2017-06/ IQNet MTS008

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli audytorom w pełni zrozumieć zasady audytowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audyt strony trzeciej.

Szkolenie PC34 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2017-06/ IQNet No MTS007

Przygotowanie do wdrożenia i nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz jego audytowania.

Powrót