Szkolenia | PCBC S.A. | Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Szkolimy w zakresie systemów zarządzania stawiając na jakość przekazywanej wiedzy oraz różnorodną i atrakcyjną formę szkoleń.

Jesteśmy nowoczesnym Zespołem otwartych i wspierających się ludzi.

Pracujemy dla naszych Klientów z pasją i zaangażowaniem.

Oferowane przez nas szkolenia łączą „twardą” wiedzę systemową z innowacyjną formą ich prowadzenia.

W dążeniu do doskonałości wspiera nas wieloletnia historia i doświadczenie firmy oraz autorytety pracujących z nami Trenerów.

 

W 2016 roku staliśmy się uznanym partnerem szkoleniowym i prowadzimy szkolenia w ramach umowy o współpracy z IQNET Academy.

Oferowane przez nas szkolenia z logiem IQNET Academy dają Państwu gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

 

Rozumiemy potrzebę ciągłego uzupełniania umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników wobec nieustannie rozwijających się technologii oraz procesów komunikacyjnych.

Prowadzimy skuteczne oraz innowacyjne szkolenia dzięki najwyższym kompetencjom naszych trenerów i zastosowaniu nowoczesnych technik szkoleniowych. Oferowane przez nas szkolenia są gwarancją aktualizacji wiedzy z danej dziedziny, jak również implementacji nowych, usprawniających funkcjonowanie organizacji rozwiązań.

Bazując na naszym długoletnim doświadczeniu wiemy, jakiego typu szkolenia przynoszą wymierne korzyści. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do firm, które wdrażają różnego rodzaju systemy i podlegają określonym przepisom.

Organizowane przez nas szkolenia zawsze są reakcją na potrzeby naszych Klientów i szeroko rozumianego biznesu.

Nasi Wykładowcy i Trenerzy

Nasi Trenerzy to:

 • najwyższej klasy specjaliści z doświadczeniem z wielu branż i przedsiębiorstw, rozumiejący prawdziwe wyzwania;
 • trafnie diagnozują środowisko firmy;
 • potrafią przeanalizować efektywność Państwa pracowników i wskazać optymalne usprawnienia;
 • wykorzystują najnowocześniejsze techniki szkoleniowe;
 • dostarczają wiedzę, inspirację, a co najważniejsze – wskazują jak osiągnąć zakładane rezultaty;
 • zrealizują Państwa indywidualne potrzeby oraz oczekiwania;
 • zaproponują specjalne formy szkoleń;
 • stosują otwarte metody komunikacji: jasne, zwięzłe i precyzyjne;
 • budują płaszczyznę partnerską;
 • nieustannie dążą do poszerzania swojej wiedzy i kompetencji;
 • odpowiedzialnie tworzą środowisko pracy oparte na wzajemnym szacunku i równości szans.

Szkolenia prowadzone przez PCBC S.A to nowoczesne i kompleksowe narzędzie, które gwarantuje, że wiedza, zdolności, umiejętności, postawy, a nawet motywacje pracowników spełniają najwyższe standardy jakości.

Szkolenia zamknięte

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów stale zwiększamy ilość szkoleń zamkniętych, które realizujemy na terenie Państwa firm lub we współpracujących z nami ośrodkach szkoleniowych.

Szkolenia zamknięte oparte są o nasze standardowe tematy z harmonogramu szkoleń otwartych bądź indywidualnie przygotowywane pod Państwa wymagania.

Stale monitorujemy rynek pod kątem nowelizacji norm i zmieniających się przepisów prawnych dając naszym Klientom pewność, że współpraca z nami zawsze jest oparta o najnowszą wiedzę rynkową.

Dokładamy starań, aby taka forma szkoleń była dla Państwa doskonaleniem wiedzy i praktyki, a także wymianą doświadczeń z Trenerem, pamiętając jednocześnie o zachowaniu naszej bezstronności wobec Państwa systemów zarządzania.

Nie organizujemy szkoleń zamkniętych dla wytwórców wyrobów medycznych, którzy posiadają ważny certyfikat CE wydany przez nas, jak również dla wytwórców, którzy są w trakcie procesu certyfikacji wyrobu medycznego w naszej jednostce.

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty szkolenia zamkniętego, prosimy o kontakt:

Katarzyna Postek-Kucharska     email: kpostek@pcbc.gov.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Współpraca z uczelniami

Od ponad 25 lat współpracujemy z uczelniami z całej Polski zapewniając studentom dodatkową przestrzeń rozwoju oraz pomagając im w zdobyciu niezwykle istotnych kompetencji zanim podejmą pierwsze kroki na rynku pracy.

Programy poszerzania kompetencji zostały opracowane w oparciu na:

   

wieloletnim doświadczeniu PCBC S.A. w realizacji szkoleń

potrzebach rozwoju szkół wyższych

potrzebach rynku pracy,
na który wkrótce wkroczą studenci

Dlaczego współpraca z PCBC?

Rozszerzenie programów studiów to wartość dodana zarówno dla uczelni jak i studentów.

Korzyści dla uczelni

Korzyści dla studentów

 • Wzmocnienie wizerunku uczelni na rynku oferowanych studiów.
 • Potwierdzenie zdobycia nowych kwalifikacji, jak i podniesienie już istniejących.
 • Współpraca z jedną z kluczowych jednostek na rynku certyfikacyjno-szkoleniowym.
 • Większa atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy.
 • Potwierdzenie najwyższych standardów jakości nauki przez niezależną jednostkę.
 • Możliwość awansu w obecnym miejscu pracy.
 • Wzmocnienie wizerunku uczelni jako dbającej o rozwój swoich wykładowców oraz studentów.
 • Możliwość poszerzenia kwalifikacji dostosowując się do obecnego planu zajęć lub godzin pracy.
 • Wzbogacenie programu studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych o certyfikaty kompetencji z różnych specjalności.
 • Uznane kompetencje zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Do dziś przekazaliśmy kilkadziesiąt tysięcy certyfikatów Auditorom wewnętrznym, Pełnomocnikom, Asystentom, Inżynierom, Specjalistom w zakresie:

 • Systemu Zarządzania Jakością
 • Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Systemu Zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Systemu Zarządzania w laboratorium
 • Systemu Zarządzania Usługami
 • Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
 • Zarządzania Bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw
 • Zarządzania Ryzykiem
 • Systemu Zarządzania Energią
 • Wewnętrznego Systemu Kontroli

Jeśli są Państwo zainteresowani poszerzeniem oferty studiów na Państwa uczelni, prosimy o kontakt:

Mariola Fijewska, email: mfijewska@pcbc.gov.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY UCZELNIE Z CAŁEJ POLSKI!

Jak się zapisać na szkolenie?

Na nasze szkolenia można zapisać się poprzez wypełnienie formularza on-line oznaczonego jako „ZAPISZ SIĘ”, który jest dostępny w zakładce każdego szkolenia

lub

poprzez przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia (dostępnej w zakładce Dokumenty do pobrania) na jeden z poniższych adresów e-mail: mfijewska@pcbc.gov.plnkucharska@pcbc.gov.pl .

 

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie otwarte

 • REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 • Obowiązek informacyjny

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Mariola Fijewska

  Główny specjalista ds. Szkoleń


  + 48 22 46 45 508
  + 48 665 464 661
  mfijewska@pcbc.gov.pl
 • Natalia Nowak

  Specjalista ds. szkoleń i organizacji eventów


  +48 22 464 52 31
  +48 669 474 742
  nnowak@pcbc.gov.pl
 • Agnieszka Korczak

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 691 192 671
  akorczak@pcbc.gov.pl
 • Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ