Certyfikacja Systemów Zarządzania | PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Akredytacja PCBC S.A.

Certyfikacja Systemów Zarządzania oferowana przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to klucz do zwiększenia rentowności, wydajności i skuteczności działania Państwa organizacji. Stanowi gwarancję bezpieczeństwa, ograniczenia ryzyka biznesowego i zrównoważonego rozwoju Państwa firmy. Podnosi jakość oraz umożliwia podążanie za rynkiem, dzięki zapewnieniu zgodności z wymaganiami rynków docelowych.

PCBC S.A. posiada akredytację AC 019 w zakresie certyfikacji systemów zarządzania 

Korzyści z Certyfikacji Systemów Zarządzania

 

infografika_cert_systemów PCBC

Partnerzy PCBC S.A. doceniają

 • spełnienie wymagań, potrzeb i oczekiwań;
 • kompleksowe i skuteczne rozwiązywanie problemów;
 • metodyczne podejście do zarządzania procesem certyfikacyjnym;
 • budowanie partnerskich relacji.

Doświadczenie naszych auditorów oraz ekspertów daje gwarancję realizacji procesu certyfikacji na najwyższym światowym poziomie. Nasza reputacja niezależnego oraz bezstronnego eksperta buduje zaufanie.

Dlaczego wybrać PCBC S.A.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest liderem na polskim rynku wśród jednostek certyfikujących systemy zarządzania oraz prekursorem w zakresie promowania międzynarodowych zasad dobrych praktyk w zarządzaniu.

 

Jako jedyna krajowa jednostka certyfikująca jesteśmy partnerem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNET a certyfikaty wydawane przez PCBC S.A. są rozpoznawalne i uznawane na zasadach wzajemności na całym świecie.

 

Ponadto

 • PCBC S.A. dysponuje bazą ponad 120 auditorów doskonalących swoją wiedzę i umiejętności w odniesieniu do specyfiki danej branży;
 • Specjaliści PCBC S.A. biorą czynny udział w implementowaniu norm międzynarodowych i europejskich do krajowego systemu normalizacyjnego poprzez udział w pracach Komitetów Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym;
 • Terminy realizacji usług dostosowuje do oczekiwań Klientów;
 • PCBC S.A. cechuje partnerstwo, etyka, bezstronność, poufność.

 

Komunikaty

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji

 • Załącznik nr 1 dotyczy ISO 13485

 • Załącznik nr 2 dotyczy ISO 22000 /HACCP

 • Załącznik nr 3 dotyczy ISO/IEC 27001 i/lub ISO 22301

 • Załącznik nr 4 dotyczy organizacji wielooddziałowej

 • Załącznik nr 5 dotyczy ISO 50001

 • Załącznik nr 6 dotyczy PN-ISO 45001

 • Załącznik nr 7 dotyczy certyfikacji DPD

 • Załącznik nr 8 dotyczy ISO 14001

 • Wniosek o przepisanie certyfikatu

 • OŚWIADCZENIE w sprawie przeniesienia ważnej akredytowanej certyfikacji systemu [-ów] zarządzania

 • Umowa

 • Zasady certyfikacji systemów zarządzania

 • Zasady posługiwania się znakami certyfikowanego systemu PCBC, IQNet

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Krzysztof Moch

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta


  +48 606 459 912
  kmoch@pcbc.gov.pl
  obsluga.klienta@pcbc.gov.pl
 • PN-ISO 45001

  System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  PN-EN ISO 14001

  System Zarządzania Środowiskowego.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  PN-EN ISO 50001

  System zarządzania energią.

  PN-EN ISO/IEC 27001

  System zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  PN-EN ISO 22301

  System Zarządzania Ciągłością Działania.

  DPD - Dobra Praktyka Dystrybucyjna

  Dobra Praktyka Dystrybucyjna – DPD (Good Distribution Practice, GDP)

  PN-ISO 37001

  System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

  PN-EN ISO 22000

  System zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności.

  FSSC 22000

  System zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000.

  PN-EN ISO 13485

  System zarządzania jakością - wyroby medyczne.

  WSK

  Wewnętrzny System Kontroli.

  AQAP

  Allied Quality Assurance Publication – AQAP -  sojusznicza publikacja dotycząca zapewnienia jakości

  PN-EN 14065

  System kontroli skażenia biologicznego - tekstylia poddawane obróbce w pralni.

  PEFC

  Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania

  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ