Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Akredytacja PCBC S.A.

Certyfikacja Systemów Zarządzania oferowana przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to klucz do zwiększenia rentowności, wydajności i skuteczności działania Państwa organizacji. Stanowi gwarancję bezpieczeństwa, ograniczenia ryzyka biznesowego i zrównoważonego rozwoju Państwa firmy. Podnosi jakość oraz umożliwia podążanie za rynkiem, dzięki zapewnieniu zgodności z wymaganiami rynków docelowych.

PCBC S.A. posiada akredytację AC 019 w zakresie certyfikacji systemów zarządzania 

Korzyści z Certyfikacji Systemów Zarządzania

 

infografika_cert_systemów PCBC

Partnerzy PCBC S.A. doceniają

 • spełnienie wymagań, potrzeb i oczekiwań;
 • kompleksowe i skuteczne rozwiązywanie problemów;
 • metodyczne podejście do zarządzania procesem certyfikacyjnym;
 • budowanie partnerskich relacji.

Doświadczenie naszych auditorów oraz ekspertów daje gwarancję realizacji procesu certyfikacji na najwyższym światowym poziomie. Nasza reputacja niezależnego oraz bezstronnego eksperta buduje zaufanie.

Dlaczego wybrać PCBC S.A.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest liderem na polskim rynku wśród jednostek certyfikujących systemy zarządzania oraz prekursorem w zakresie promowania międzynarodowych zasad dobrych praktyk w zarządzaniu.

Jako jedyna krajowa jednostka certyfikująca jesteśmy partnerem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet a certyfikaty wydawane przez PCBC S.A. są rozpoznawalne i uznawane na zasadach wzajemności na całym świecie.

 

Ponadto

 • PCBC S.A. dysponuje bazą ponad 120 auditorów doskonalących swoją wiedzę i umiejętności w odniesieniu do specyfiki danej branży;
 • Specjaliści PCBC S.A. biorą czynny udział w implementowaniu norm międzynarodowych i europejskich do krajowego systemu normalizacyjnego poprzez udział w pracach Komitetów Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym;
 • Terminy realizacji usług dostosowuje do oczekiwań Klientów;
 • PCBC S.A. cechuje partnerstwo, etyka, bezstronność, poufność.

 

Nowe wzory certyfikatów obowiązujące od dnia 13.10.2020

Informujemy, że z dn. 13.10.2020 wprowadzamy zmianę wzoru certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu w odniesieniu do dokumentów certyfikacyjnych wystawianych przez Zespół ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania w Warszawie w następującym zakresie:

Dokument certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu

 • będzie podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Zarząd Spółki (Członek Zarządu lub Prezes Zarządu)
 • nie będzie opatrzony hologramem,
 • będzie certyfikatem jednostronnym,
 • będzie wydawany Certyfikowanej Organizacji  w wersji elektronicznej.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji

 • Załącznik nr 1 dotyczy ISO 13485

 • Załącznik nr 2 dotyczy ISO 22000 /HACCP

 • Załącznik nr 2-1 dotyczy FSSC 22000

 • Załącznik nr 3 dotyczy ISO 27001

 • Załącznik nr 4 dotyczy organizacji wielooddziałowej

 • Załącznik nr 5 dotyczy certyfikacji podmiotów leczniczych

 • Załącznik nr 6 dotyczy PN-ISO 45001

 • Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji Smart City wg ISO 37120

 • Wniosek o certyfikację PEFC

 • Oświadczenie w sprawie przeniesienia ważnej akredytowanej certyfikacji systemu/ów zarządzania

 • Wniosek o przepisanie certyfikatu

 • Umowa

 • Umowa FSSC

 • Samoocena w odniesieniu do wymagań programu certyfikacji FSSC 22000 wersja 5.1 dla organizacji, które były już certyfikowane przez PCBC S.A.

 • Samoocena w odniesieniu do wymagań programu certyfikacji FSSC 22000 wersja 5.1 dla organizacji, które będą certyfikowane po raz pierwszy przez PCBC S.A.

 • Umowa PEFC

 • Zasady certyfikacji systemów zarządzania

 • Zasady posługiwania się znakami certyfikowanego systemu PCBC, IQNet, logo FSSC

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Sprzedaży i Szkoleń

 • Aleksandra Kostrzewa

  Dyrektor Zespołu ds. Sprzedaży i Szkoleń


  +48 693 831 664
  akostrzewa@pcbc.gov.pl
 • Joanna Nowak-Milewska

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania


  +48 22 46 45 333
  +48 663 131 043
  jnmilewska@pcbc.gov.pl
 • PN-ISO 37120

  Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.

  AQAP

  Allied Quality Assurance Publication (Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości).

  PN-ISO 37001

  System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

  PN-EN ISO 50001

  System zarządzania energią.

  PN-EN ISO 14001

  System zarządzania środowiskowego.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  PN-ISO/IEC 27001

  System zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  PN-ISO/IEC 20000-1

  Technika informatyczna. Zarządzanie usługami.

  PN-EN ISO 13485

  System zarządzania jakością - wyroby medyczne.

  PN-EN 14065

  System kontroli skażenia biologicznego - tekstylia poddawane obróbce w pralni.

  FSSC 22000

  System zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000.

  PN-EN ISO 22000

  System zarządzania bezpieczeństwem żywności - wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym.

  PN-ISO 45001, PN-N-18001, OHSAS 18001

  System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  WSK

  Wewnętrzny System Kontroli.

  PEFC

  Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania

  PN-EN ISO 29990

  System zarządzania usługami edukacyjnymi dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleniowego.