Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Akredytacje PCBC S.A.

Certyfikacja Systemów Zarządzania oferowana przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to klucz do zwiększenia rentowności, wydajności i skuteczności działania Państwa organizacji. Stanowi gwarancję bezpieczeństwa, ograniczenia ryzyka biznesowego i zrównoważonego rozwoju Państwa firmy. Podnosi jakość oraz umożliwia podążanie za rynkiem, dzięki zapewnieniu zgodności z wymaganiami rynków docelowych.

PCBC S.A. posiada akredytację AC 019 w zakresie i PL-V-0011 w zakresie systemów zarządzania, oraz CAI 3230 w zakresie certyfikacji systemu FSSC.

Korzyści z Certyfikacji Systemów Zarządzania

infografika_cert_systemów PCBC

Partnerzy PCBC S.A. doceniają

 • spełnienie wymagań, potrzeb i oczekiwań;
 • kompleksowe i skuteczne rozwiązywanie problemów;
 • metodyczne podejście do zarządzania procesem certyfikacyjnym;
 • budowanie partnerskich relacji.

Doświadczenie naszych auditorów oraz ekspertów daje gwarancję realizacji procesu certyfikacji na najwyższym światowym poziomie. Nasza reputacja niezależnego oraz bezstronnego eksperta buduje zaufanie.

Dlaczego wybrać PCBC S.A.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest liderem na polskim rynku wśród jednostek certyfikujących systemy zarządzania oraz prekursorem w zakresie promowania międzynarodowych zasad dobrych praktyk w zarządzaniu.

 • PCBC S.A. to polska jednostka certyfikująca z ponad 55-letnim doświadczeniem;
 • Jako jedyna krajowa jednostka certyfikująca jest partnerem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet;
 • Certyfikaty wydawane przez PCBC S.A. są rozpoznawalne i uznawane na zasadach wzajemności na całym świecie;
 • PCBC S.A. wydało ponad 5000 certyfikatów dla organizacji krajowych i zagranicznych;
 • PCBC S.A. dysponuje bazą ponad 120 auditorów doskonalących swoją wiedzę i umiejętności w odniesieniu do specyfiki danej branży;
 • Specjaliści PCBC S.A. biorą czynny udział w implementowaniu norm międzynarodowych i europejskich do krajowego systemu normalizacyjnego poprzez udział w pracach Komitetów Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym;
 • Terminy realizacji usług dostosowuje do oczekiwań Klientów;
 • PCBC S.A. cechuje partnerstwo, etyka, bezstronność, poufność.

PCBC S.A. jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikat Akredytacji nr AC019.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu akredytacji znajdują się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.

TERMINARZ aktualizacji norm ISO

POBIERZ TERMINARZ aktualizacji norm ISO

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji

 • Application for cost calculation

 • Załącznik nr 1 dotyczy ISO 13485

 • Appendix no. 1 relates ISO 13485

 • Załącznik nr 2 dotyczy ISO 22000 / FSSC 22000 / HACCP

 • Załącznik nr 3 dotyczy ISO 27001

 • Załącznik nr 4 dotyczy systemów zarządzania oprócz: ISO 22000 / FSSC 22000 / HACCP

 • Appendix no. 4 relates management systems except: ISO 22000 / FSSC 22000 / HACCP

 • Załącznik nr 5 dotyczy certyfikacji podmiotów leczniczych

 • Wniosek o przepisanie certyfikatu

 • Umowa

 • Samoocena w odniesieniu do FSSC 22000

 • Zasady certyfikacji systemów zarządzania

 • Zasady posługiwania się znakami

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Danuta Muszyńska

  + 48 22 46 45 437
  669 474 742
  dmuszynska@pcbc.gov.pl
 • Tomasz Kochański

  + 48 22 46 45 436
  606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • PN-EN ISO 29990

  System zarządzania usługami edukacyjnymi dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleniowego.

  AQAP

  Allied Quality Assurance Publication (Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości).

  ISO 37001

  System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  PN-EN ISO 50001

  System zarządzania energią.

  PN-EN ISO 14001

  System zarządzania środowiskowego.

  PN-EN ISO 13485

  System zarządzania jakością - wyroby medyczne.

  PN-ISO/IEC 27001

  System zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  PN-ISO/IEC 20000-1

  Technika informatyczna. Zarządzanie usługami.

  PN-EN 14065

  System kontroli skażenia biologicznego - tekstylia poddawane obróbce w pralni.

  FSSC 22000

  System zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000.

  PN-EN ISO 22000

  System zarządzania bezpieczeństwem żywności - wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym.

  PN-N-18001, OHSAS 18001

  System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  EMAS

  System ekozarządzania i auditu EMAS.  

  SPZK

  System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

  WSK

  Wewnętrzny System Kontroli.

  EuropeSpa med & wellness

  Międzynarodowy program certyfikacji pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Spa (ESPA)