ruenpl

Systemy zarządzania jakością – wyroby medyczne.

Opis systemu

Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania do celów przepisów prawnych

Międzynarodowa norma ISO 13485 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania i  jest przeznaczona dla organizacji chcących wykazać swoją zdolność do dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług. Podstawowym celem normy jest ułatwienie zharmonizowania wymagań przepisów dotyczących wyrobów medycznych z systemami zarządzania jakością.

Korzyści z certyfikacji

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji ISO 13485 to:

 • wzrost prestiżu firmy,
 • zwiększenie konkurencyjności organizacji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia wyrobu niezgodnego,
 • ograniczenie ilości reklamacji,
 • wyższa jakość usług,
 • zwiększenie zaufania klientów,
 • spełnienie jednego z wymagań specyfikacji przetargowych.

Komu dedykowana

Norma ISO 13485 jest dedykowana organizacjom, zajmującym się projektowaniem, produkcją, konfekcjonowaniem i importem wyrobów medycznych.

Sektory branżowe, które głównie zainteresowane są certyfikacją ISO 13485 to: Zdrowie i Medycyna.

Przebieg Procesu Certyfikacji

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji

 • Wniosek o przepisanie certyfikatu

 • Załącznik nr 1

 • Załącznik nr 4

 • Załącznik nr 5

 • Umowa

 • Zasady certyfikacji systemów zarządzania

 • Zasady posługiwania się znakiem

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Sprzedaży

 • Anna Kłaput

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży

  + 48 22 46 45 430
  669 454 546
  aklaput@pcbc.gov.pl
 • Danuta Muszyńska

  Menadżer ds. rozwoju rynku

  + 48 22 46 45 437
  669 474 742
  dmuszynska@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC130 - Auditowanie procesu wytwarzania wyrobów medycznych w systemie zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami PN-EN ISO 13485:2016

  Szkolenie dotyczące przeprowadzania auditów systemu zarządzania jakością w firmach z branży medycznej tj. producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych.

  Szkolenie PC85 - Ocena zgodności wyrobów medycznych z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Powiązania dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016

  Jednodniowe szkolenie, które zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami dyrektyw UE i prawa polskiego dotyczącymi wprowadzania do obrotu wyrobu medycznego oraz powiązaniem ich z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016.

  Powrót