Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Szkolenie Online O150- System zarządzania Antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05

Omówienie normy ISO 37001:2017 oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących systemowego podejścia do przeciwdziałania korupcji.

Szkolenie PC167 - System Zarządzania Ryzykiem Zgodności – Compliance Managment Systems ISO19600:2014

Jednodniowe szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy o systemie zarządzania ryzykiem zgodności w organizacji oraz zaleceniach normy ISO 19600:2014 - „Compliance Managment Systems”, którego celem jest przekazanie informacji na temat budowy normy ISO 19600:2016 i jej zaleceń oraz przygotowanie w tym zakresie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu compliance w organizacji.

Szkolenie PC163 - Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.

Jednodniowe, praktyczne, interaktywne szkolenie umożliwiające pozyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej problematyki korupcji i konfliktu interesów, w tym ich przeciwdziałaniu. Uczestnicy będą mieli okazję poznać zagadnienia zarówno w obszarze administracji publicznej, jak i sektora prywatnego.

Szkolenie PC162 - Weryfikacja partnerów biznesowych (tzw. „due diligence”) na potrzeby normy antykorupcyjnej ISO 37001

Jednodniowy, praktyczny, interaktywny warsztat pozwalający przygotować się do prowadzenia wywiadu biznesowego w celu weryfikacji partnerów biznesowych w świetle normy 37001. Podczas warsztatu uczestnicy poznają wybrane źródła informacji, dokonują pobieżnych sprawdzeń wybranego przez siebie podmiotu, dokonują krytycznej oceny informacji oraz przedstawiają finalne rekomendacje. Uczestnicy pracują w małych zespołach lub indywidualnie korzystając z własnych komputerów.

Szkolenie PC150 - System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05

Jednodniowe szkolenie, na którym omówimy wymagania normy ISO 37001:2017 oraz przekażemy praktyczne wskazówki dotyczące systemowego podejścia do przeciwdziałania korupcji.

Powrót