Sign up
NEWSLETTER

enpl

QUALITY MARKS WE OFFER

NEWS

MORE INFORMATION

NEXT TRAINING

 • Szkolenie PC150 - System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05

  Jednodniowe szkolenie pozwalające zapoznać się z najnowszą normą PN-ISO 37001:2017-05 i nabyć wiedzę związaną z systemowym podejściem do przeciwdziałania korupcji.

  Szkolenie PC149 - Warsztaty doskonalące dla auditorów systemu zintegrowanego

  Szkolenie prowadzone w formie warsztatu, wymagające pełnego zaangażowania uczestników, pozwalające doświadczyć sytuacji auditowych.
 • PC133 Wdrożenie i doskonalenie SZBHP zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018

  Jednodniowe szkolenie przybliżające wymagania nowej normy ISO 45001:2018. Omówienie nowych wymagań w porównaniu z normami OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004.

  Szkolenie PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością (CQI/IRCA 1953)

  Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

  Szkolenie PC160 – Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska – aktualizacja oraz zmiany

  Praktyczne 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego.

  Szkolenie PC168 - Nowe obowiązki organizacji zarejestrowanych w EMAS – dostosowanie do wymagań ISO 14001:2015

  UWAGA zmiany w rozporządzeniu EMAS przyjęte!! Jednodniowe szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy nt. nowych obowiązków organizacji zarejestrowanych w EMAS oraz możliwości dostosowania do wymagań ISO 14001:2015.
 • Szkolenie PC 176 – Techniki statystyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

  Szkolenie przeznaczone dla osób, które chciałyby rozumieć i stosować techniki statystyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych.

  Szkolenie PC92 - Auditor Wiodący SZ Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2017-06/ IQNet MTS008

  Kompleksowe szkolenie, które pozwoli audytorom w pełni zrozumieć zasady audytowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audyt strony trzeciej.

  Szkolenie PC163 - Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.

  Jednodniowe, praktyczne, interaktywne szkolenie umożliwiające pozyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej problematyki korupcji i konfliktu interesów, w tym ich przeciwdziałaniu. Uczestnicy będą mieli okazję poznać zagadnienia zarówno w obszarze administracji publicznej, jak i sektora prywatnego.

  Szkolenie PC130 - Auditowanie procesu wytwarzania wyrobów medycznych w systemie zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami PN-EN ISO 13485:2016

  Szkolenie dotyczące przeprowadzania auditów systemu zarządzania jakością w firmach z branży medycznej tj. producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych.
 • Szkolenie PC172 - Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym oraz wzorcami i materiałami odniesienia w akredytowanym laboratorium badawczym

  Szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z wyposażeniem pomiarowym występującym w laboratorium oraz zasadami jego nadzorowania.

  Szkolenie PC165 - System zarządzania jakością wyrobów medycznych na zgodność z PN-EN ISO 13485:2016 – spełnienie wymagań zasadniczych - PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

  Jednodniowe szkolenie zapoznające uczestników szkolenia z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016 oraz przygotowujące uczestników szkolenia do wdrażania, utrzymania oraz ciągłego doskonalenia systemu wg wymagań PN-EN ISO 13485:2016.

  Szkolenie PC152 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią / IQNet No MTSO11

  Dwudniowe szkolenie warsztatowe ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania energią.

  Szkolenie PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością (CQI/IRCA 1953)

  Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

 • Jeśli jesteście Państwo zainteresowani
  szkoleniami w tym terminie, prosimy o kontakt:

  Katarzyna Postek
  +48 22 46 45 258, +48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl

  SEARCH FOR SERVICES

  PN-EN ISO 22000

  Food safety management systems - Requirements for any organizations in the food chain.

  PN-EN 14065

  Biocontamination control system -  Laundry processed textiles.

  Fertilizer and Chemical Product Laboratory

  Laboratory conducts physical, physicochemical and chemical testing in the scope of accreditation of Polish Centre for Accreditation no AB006.  

  Kryteria WSK

  Internal Control System.

  CE marking

  It confirms that a product meets requirements of harmonized standards connected with all directives referring to it.

  Construction Product Laboratory

  We conduct fire tests, mechanical tests, physical properties and radiation of raw materials, products and building materials.

  SPZK

  Corruption Threats Counteraction System (SPZK)

  FSSC 22000

  Food Safety Management System.

  PN-ISO/IEC 20000-1

  Information technology. Management of services

  Protected Designation of Origin

  Products marked with this sign are produced in a specific geographical area.

  EC Fertilizer

  Is a confirmation of meeting EU requirements.

  CB

  The certificate confirming that a product meets requirements included in the mentioned IEC publication referring to product safety, issued within the framework of international certification system IECEE. The PCBC as a signatory of the CB agreement performs product testing for conformity with the IEC standards  and issues CB certificates.

  PN-N-18001, OHSAS 18001

  Occupational health and safety management systems. Requirements and standards.

  PN-EN ISO 13485

  Quality Management Systems. Medical Products.

  Certified natural cosmetic EKO

  Natural organic cosmetics is a healthy, natural body care.

  PN-EN ISO 9001

  Quality Management System

  EuropeSpa med & wellness

  International certification programme under the patronage of the European Spas Association (ESPA)

  The Community organic farming mark

  The EU organic logo on any product indicates compliance of this products with organic farming rules.

  Factory Production Control mark

  Factory Production Control (FPC) means the documented permanent, internal control of the production in a factory in accordance with the relevant technical specifications.

  Electrical Product Testing Laboratory

  Electrical product testing conducted by PCBC is certainty of maintaining of the highest quality of your products. The obtained testing results confirm the compliance with national and international standards as well as directives of the European Union.

  PN-EN ISO 14001

  Environmental management systems

  EMAS

  Eco-management and audit  scheme. The EMAS (European Eco-management and audit scheme) is a law-based instrument of the European Community designed for organisations (production and service enterprises, institutions, public administration offices) which take voluntary obligation aiming at limiting of negative impact on the environment.

  Mark of conformity with Polish Standard

  Voluntary "Mark of conformity with Polish Standard" placed on product is a guarantee of the product compliance with Polish Standards relevant to this product.

  PN-ISO/IEC 27001

  Information security management system.

  PN-EN ISO 50001

  Energy management systems.

  Quality Tradition

  “Quality Tradition” system distinguishes the high quality food products with particular reference to traditional products.

  Search all

  OUR SERVICES

  WHY PCBC

  OUR PARTNERS IN BUSINESS