Sign up
NEWSLETTER

enpl

QUALITY MARKS WE OFFER

NEWS

MORE INFORMATION

NEXT TRAINING

 • Szkolenie PC 171 – Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo informacji)

  Trzydniowe szkolenie skierowane do kandydatów na Pełnomocników Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz osób pełniących tę funkcję, chcących poznać interpretacje wymagań norm: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001, a także nabyć wiedzę w zakresie projektowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania.

  Szkolenie PC142 - Wymagania do SZŚ wg normy PN-EN ISO 14001:2015-09 – ujęcie praktyczne

  Praktyczne 1-dniowe szkolenie odnoszące się do wymagań systemu zarządzania środowiskowego, które są zawarte w normie.

  Szkolenie PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

  Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

  Szkolenie PC144 - Aktualne zmiany w normie ISO/IEC 17025 – wymagania, procesy, zarządzanie ryzykiem

  Jednodniowe szkolenie, na którym zostaną omówienie wymagania nowej edycji normy ISO/IEC 17025.
 • Szkolenie - PC146 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego / IQNet No MTS003

  Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.

  Szkolenie PC148 - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp)

  Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp). Szkolenie zakończone egzaminem, pozwalające potwierdzić kompetencje auditora wewnętrznego

  Szkolenie PC179 - System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

  Szkolenie ma na celu zapoznanie z tematyką bezpieczeństwa informacji, wymaganiami normy, jak również podejściem do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  Szkolenie PC 174 - Audyt wewnętrzny w zakresie rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych

  Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami związanymi z RODO oraz przygotowanie auditorów do prowadzenia auditów zgodnie z zachowaniem zasad RODO.
 • Szkolenie PC98 - Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest podniesienie i doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system Wewnętrznego Systemu Kontroli na zgodność z Kryteriami WSK i wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.
 • Szkolenie PC131 – Wymagania normy PN-EN ISO 50001:2011 do systemu zarządzania energią.

  Jednodniowe szkolenie pozwalające zrozumieć role i znaczenie systemu zarządzania energią, na którym omówienie zostaną m.in. podstawowe informacje przygotowujące do wdrażania, utrzymywania, nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2011 .

  Szkolenie PC143 - Auditor wiodący Systemu zarządzania środowiskowego/ IQNet No MTS004

  Kompleksowe 5-dniowe szkolenie skierowane do kandydatów na auditorów strony trzeciej w zakresie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015.

  Szkolenie PC129 - Analiza ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością.
 • PC112 - Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - warsztaty doskonalące

  Praktyczne, 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów i specjalistów w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Szkolenie PC34 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2017-06/ IQNet No MTS007

  Przygotowanie do wdrożenia i nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz jego audytowania.

  Szkolenie PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest: przekazanie niezbędnych wiadomości potrzebnych  do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriów WSK, z uwzględnieniem stosownych regulacji prawnych w powyższym zakresie.
 • Jeśli jesteście Państwo zainteresowani
  szkoleniami w tym terminie, prosimy o kontakt:

  Katarzyna Postek
  +48 22 46 45 258, +48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl

  SEARCH FOR SERVICES

  Quality Tradition

  “Quality Tradition” system distinguishes the high quality food products with particular reference to traditional products.

  Electrical Product Testing Laboratory

  Electrical product testing conducted by PCBC is certainty of maintaining of the highest quality of your products. The obtained testing results confirm the compliance with national and international standards as well as directives of the European Union.

  PN-EN ISO 9001

  Quality Management System

  PN-EN ISO 13485

  Quality Management Systems. Medical Products.

  CE marking

  It confirms that a product meets requirements of harmonized standards connected with all directives referring to it.

  PN-EN ISO 50001

  Energy management systems.

  Fertilizer and Chemical Product Laboratory

  Laboratory conducts physical, physicochemical and chemical testing in the scope of accreditation of Polish Centre for Accreditation no AB006.  

  Mark of conformity with Polish Standard

  Voluntary "Mark of conformity with Polish Standard" placed on product is a guarantee of the product compliance with Polish Standards relevant to this product.

  CB

  The certificate confirming that a product meets requirements included in the mentioned IEC publication referring to product safety, issued within the framework of international certification system IECEE. The PCBC as a signatory of the CB agreement performs product testing for conformity with the IEC standards  and issues CB certificates.

  PN-EN 14065

  Biocontamination control system -  Laundry processed textiles.

  FSSC 22000

  Food Safety Management System.

  Construction Product Laboratory

  We conduct fire tests, mechanical tests, physical properties and radiation of raw materials, products and building materials.

  PN-ISO/IEC 27001

  Information security management system.

  SPZK

  Corruption Threats Counteraction System (SPZK)

  EuropeSpa med & wellness

  International certification programme under the patronage of the European Spas Association (ESPA)

  Certified natural cosmetic EKO

  Natural organic cosmetics is a healthy, natural body care.

  EC Fertilizer

  Is a confirmation of meeting EU requirements.

  Protected Designation of Origin

  Products marked with this sign are produced in a specific geographical area.

  PN-EN ISO 14001

  Environmental management systems

  EMAS

  Eco-management and audit  scheme. The EMAS (European Eco-management and audit scheme) is a law-based instrument of the European Community designed for organisations (production and service enterprises, institutions, public administration offices) which take voluntary obligation aiming at limiting of negative impact on the environment.

  Factory Production Control mark

  Factory Production Control (FPC) means the documented permanent, internal control of the production in a factory in accordance with the relevant technical specifications.

  PN-EN ISO 22000

  Food safety management systems - Requirements for any organizations in the food chain.

  PN-N-18001, OHSAS 18001

  Occupational health and safety management systems. Requirements and standards.

  Kryteria WSK

  Internal Control System.

  PN-ISO/IEC 20000-1

  Information technology. Management of services

  The Community organic farming mark

  The EU organic logo on any product indicates compliance of this products with organic farming rules.

  Search all

  OUR SERVICES

  WHY PCBC

  OUR PARTNERS IN BUSINESS