Sign up
NEWSLETTER

ruenpl

QUALITY MARKS WE OFFER

AKTUALNOŚCI

MORE INFORMATION

NEXT TRAINING

 • PC112 - Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - warsztaty doskonalące

  Praktyczne, 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów i specjalistów w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy....

  Szkolenie PC148 - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp)

  Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp). Szkolen...

  Szkolenie PC165 - System zarządzania jakością wyrobów medycznych na zgodność z PN-EN ISO 13485:2016 – spełnienie wymagań zasadniczych - PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

  Jednodniowe szkolenie zapoznające uczestników szkolenia z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016 oraz przygotowujące uczestników szkolenia do wdra...

  Szkolenie PC144 - Wymagania normy ISO/IEC 17025:2017

  Jednodniowe szkolenie, na którym zostaną omówienie wymagania nowej edycji normy ISO/IEC 17025....
 • Szkolenie PC167 - System Zarządzania Ryzykiem Zgodności – Compliance Managment Systems ISO19600:2014

  Jednodniowe szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy o systemie zarządzania ryzykiem zgodności w organizacji oraz zaleceniach normy ISO 19600:2014...

  Szkolenie PC35 - Zgodność wyrobów elektrycznych z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw: niskonapięciowej, kompatybilności elektromagnetycznej, maszynowej i RoHS

  Jednodniowe szkolenie pozwalające na poznanie treści i wymagań zasadniczych dyrektyw, a także poznanie zagadnień związanych z dokumentacją tech...

  Szkolenie PC154 - Nowe rozporządzenia unijne dotyczące wyrobów medycznych (wyroby ogólne)

  Jednodniowe szkolenie przedstawiające wymagania nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącego wyrobów medycznych i uchylenia...

  Szkolenie PC155 - Nowe rozporządzenia unijne (wyroby IVD)

  Jednodniowe szkolenie zapoznające z wymaganiami nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wyrobów medycznych do diagnostyk...
 • Szkolenie PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

  Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów...

  Szkolenie PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością (IQNet no MTS002)

  Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz...

 • Jeśli jesteście Państwo zainteresowani
  szkoleniami w tym terminie, prosimy o kontakt:

  Katarzyna Postek
  +48 22 46 45 258, +48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl

  SEARCH FOR SERVICES

  The Community organic farming mark

  The EU organic logo on any product indicates compliance of this products with organic farming rules.

  Factory Production Control mark

  Factory Production Control (FPC) means the documented permanent, internal control of the production in a factory in accordance with the relevant technical specifications.

  PN-ISO/IEC 27001

  Information security management system.

  Electrical Product Testing Laboratory

  Electrical product testing conducted by PCBC is certainty of maintaining of the highest quality of your products. The obtained testing results confirm the compliance with national and international standards as well as directives of the European Union.

  PN-EN 14065

  Biocontamination control system -  Laundry processed textiles.

  PN-EN ISO 14001

  Environmental management systems

  CE marking

  It confirms that a product meets requirements of harmonized standards connected with all directives referring to it.

  PN-EN ISO 13485

  Quality Management Systems. Medical Products.

  PN-EN ISO 50001

  Energy management systems.

  PN-N-18001, OHSAS 18001

  Occupational health and safety management systems. Requirements and standards.

  Fertilizer and Chemical Product Laboratory

  Laboratory conducts physical, physicochemical and chemical testing in the scope of accreditation of Polish Centre for Accreditation no AB006.  

  Protected Designation of Origin

  Products marked with this sign are produced in a specific geographical area.

  EuropeSpa med & wellness

  International certification programme under the patronage of the European Spas Association (ESPA)

  PN-EN ISO 9001

  Quality Management System

  PN-EN ISO 22000

  Food safety management systems - Requirements for any organizations in the food chain.

  FSSC 22000

  Food Safety Management System.

  Quality Tradition

  “Quality Tradition” system distinguishes the high quality food products with particular reference to traditional products.

  Construction Product Laboratory

  We conduct fire tests, mechanical tests, physical properties and radiation of raw materials, products and building materials.

  Certified natural cosmetic EKO

  Natural organic cosmetics is a healthy, natural body care.

  PN-ISO/IEC 20000-1

  Information technology. Management of services

  CB

  The certificate confirming that a product meets requirements included in the mentioned IEC publication referring to product safety, issued within the framework of international certification system IECEE. The PCBC as a signatory of the CB agreement performs product testing for conformity with the IEC standards  and issues CB certificates.

  Mark of conformity with Polish Standard

  Voluntary "Mark of conformity with Polish Standard" placed on product is a guarantee of the product compliance with Polish Standards relevant to this product.

  EMAS

  Eco-management and audit  scheme. The EMAS (European Eco-management and audit scheme) is a law-based instrument of the European Community designed for organisations (production and service enterprises, institutions, public administration offices) which take voluntary obligation aiming at limiting of negative impact on the environment.

  EC Fertilizer

  Is a confirmation of meeting EU requirements.

  Kryteria WSK

  Internal Control System.

  SPZK

  Corruption Threats Counteraction System (SPZK)

  Search all

  OUR SERVICES

  WHY PCBC

  OUR PARTNERS IN BUSINESS