Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja rolnictwa ekologicznego - nasze kompetencje

Działamy w oparciu o upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarte w decyzji z dnia 8.01.2009r. (numer identyfikacyjny PL-EKO-06), na podstawie której przeprowadzamy kontrolę oraz wydajemy certyfikaty zgodności w rolnictwie ekologicznym w zakresie:

 • produkcji rolnej i pozyskiwania dziko rosnących roślin lub ich części;
 • przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego;
 • wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego.

Wymagania prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego, zostały ujęte w następujących dokumentach:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 116/2009 poz. 975);
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowanie i kontroli z późniejszymi zmianami;
 • inne akty prawne znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2

Zakres certyfikacji

Na podstawie pozytywnie przeprowadzonego procesu certyfikacji, nasi klienci otrzymują certyfikat ekologicznego gospodarstwa rolnego lub przetwórni.

Produkty rolnictwa ekologicznego mogą być opatrzone znakiem „Wspólnotowe oznakowanie rolnictwa ekologicznego”.

Europejskie logo żywności ekologicznej powoduje, że konsumenci mają pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej przez siebie żywności i napojów.

Ponadto, klienci mogą również korzystać z znaku jakości PCBC S.A. „BIO”, który potwierdza spełnienie wymagań rolnictwa ekologicznego.

Wymagane dokumenty

Komplet formularzy zgłoszeniowych w rolnictwie ekologicznym wysyłamy pocztą lub na adres e-mail, po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami Zespołu Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego pod nr tel. +48 67 213 83 00 lub e-mail:pila@pcbc.gov.pl

Zgłoszenie podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym

Certyfikowani klienci

Dokumenty do pobrania

 • Formularz udostępnienia informacji o producentach ekologicznych i produkcji ekologicznej

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Tomasz Kochański

  + 48 22 46 45 306
  +48 606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • Wspólnotowe oznakowanie rolnictwa ekologicznego

  Europejskie logo żywności ekologicznej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej żywności.

  Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego „BIO”

  Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

  Powrót