Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Certyfikacja rolnictwa ekologicznego - nasze kompetencje

Działamy w oparciu o upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarte w decyzji z dnia 8.01.2009r. (numer identyfikacyjny PL-EKO-06), na podstawie której przeprowadzamy kontrolę oraz wydajemy certyfikaty zgodności w rolnictwie ekologicznym w zakresie:

 • produkcji rolnej i pozyskiwania dziko rosnących roślin lub ich części;
 • przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego;
 • wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego.

Wymagania prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego, zostały ujęte w następujących dokumentach:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 116/2009 poz. 975);
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowanie i kontroli z późniejszymi zmianami;
 • inne akty prawne znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2

Zakres certyfikacji

Na podstawie pozytywnie przeprowadzonego procesu certyfikacji, nasi klienci otrzymują certyfikat ekologicznego gospodarstwa rolnego lub przetwórni.

Produkty rolnictwa ekologicznego mogą być opatrzone znakiem „Wspólnotowe oznakowanie rolnictwa ekologicznego”.

Europejskie logo żywności ekologicznej powoduje, że konsumenci mają pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej przez siebie żywności i napojów.

Ponadto, klienci mogą również korzystać z znaku jakości PCBC S.A. „BIO”, który potwierdza spełnienie wymagań rolnictwa ekologicznego.

Wymagane dokumenty

Wstępne formularze zgłoszeniowe dostępne są poniżej w zakładce „Dokumenty do pobrania”, możemy je również wysłać pocztą lub na adres e-mail, po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami Zespołu Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego pod nr tel. +48 67 213 83 00 lub e-mail:pila@pcbc.gov.pl

 

Certyfikowani klienci

Przydatne linki

Formularz udostępnienia informacji o producentach ekologicznych i produkcji ekologicznej – link

Akty prawne – link

Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym – link

Wykaz produktów naturalnych innych niż nawozy i środki poprawiające właściwości gleby, które mogą być stosowane w
rolnictwie ekologicznym – link

Wykaz dostępnego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi  – link

Wykaz dostawców materiału siewnego – link

Wniosek na materiał siewny nieekologiczny – link

Dokumenty do pobrania

 • Formularz udostępnienia informacji o producentach ekologicznych i produkcji ekologicznej

 • Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego

 • Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego - w formacie Excel

 • Wniosek o rejestrację, kontrolę, sprawowanie nadzoru i ocenę zgodności działalności w rolnictwie ekologicznym

 • Umowa o certyfikację rolnictwa ekologicznego

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Kruczyńska

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego


  +48 67 213 82 00 wew. 209
  +48 607 241 360
  kkruczynska@pcbc.gov.pl
  pila@pcbc.gov.pl
 • Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego „BIO”

  Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

  Wspólnotowe oznakowanie rolnictwa ekologicznego

  Europejskie logo żywności ekologicznej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej żywności.

  Powrót