Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

CZYNNY AUDYTOR WIODĄCY W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Zapraszamy do współpracy – CZYNNYCH AUDYTORÓW WIODĄCYCH w zakresie  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Miejsce wykonywania pracy: cała Polska

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie i dokumentowanie audytów,
 • formułowanie ocen i rekomendacji,
 • nawiązywanie długofalowych relacji z Klientem.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • realną możliwość rozszerzania kompetencji zawodowych,
 • udział w warsztatach dla auditorów i wymianę doświadczeń,
 • przyjazną atmosferę w profesjonalnym środowisku pracy, wsparcie w organizacji i realizacji audytów.

Wymagania:

Kandydat na auditora powinien posiadać:

 • certyfikat uprawiający do przeprowadzenia audytu

Wykaz uznanych certyfikatów:

 • Certified Internal Auditor (CIA);
 • Certified Information System Auditor (CISA);
 • Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
 • Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
 • Certified Information Security Manager (CISM);
 • Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC);
 • Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT);
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP);
 • Systems Security Certified Practitioner (SSCP);
 • Certified Reliability Professional;
 • Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.
 • trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, lub
 • co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych w przypadku ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV wraz certyfikatem uprawniającym do przeprowadzenia audytów.

Zainteresowane osoby współpracą proszone są o przysłanie dokumentów do 21 lipca 2022 r.

pracownicy biurowi

AUDITOR SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA - ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze badań i certyfikacji wyrobów, certyfikacji systemów zarządzania oraz prowadzenia szkoleń. Kierujemy się niezmiennie żelazną zasadą bezstronności, wiarygodności i rzetelności w podejmowanych działaniach. Kluczem do naszego sukcesu są pracownicy o wysokich kompetencjach i najwyższej klasy partnerzy, z którymi wspólnie realizujemy kolejne projekty.

Zapraszamy do współpracy – CZYNNYCH AUDITORÓW WIODĄCYCH AKREDYTOWANYCH JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA:

 • ISO/IEC 27001 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych
 • ISO 45001 – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną prac
 • ISO 14001 – System zarządzania środowiskowego
 • ISO 22000 – System zarządzania bezpieczeństwem żywności

Miejsce wykonywania pracy: cała Polska

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie i dokumentowanie auditów,
 • formułowanie ocen i rekomendacji,
 • nawiązywanie długofalowych relacji z Klientem.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • realną możliwość rozszerzania kompetencji zawodowych,
 • udział w warsztatach dla auditorów i wymianę doświadczeń,
 • przyjazną atmosferę w profesjonalnym środowisku pracy, wsparcie w organizacji i realizacji auditów.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z poniższą klauzulą

„Wyrażam zgodę dla Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie (02-844), przy ul. Puławskiej 469 na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją:

[ ] procesu rekrutacyjnego (AUDITOR SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA),

[ ] przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych.

Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć.” na adres e-mail: praca@pcbc.gov.pl

Oferty nie zawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie wszystkich Państwa uprzejmie informujemy, iż pozwolimy sobie skontaktować się jedynie z wybranymi kandydatami.

Obowiązek Informacyjny dotyczący przetwarzania przez PCBC S.A. danych osobowych na potrzeby rekrutacji – czytaj więcej

 

pracownicy biurowi

EKSPERT DO OCENY DOKUMENTACJI WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI IN VITRO

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze badań wyrobów oraz certyfikacji systemów zarządzania. Kierujemy się niezmiennie żelazną zasadą bezstronności, wiarygodności i rzetelności w podejmowanych działaniach. Kluczem do naszego sukcesu są pracownicy o wysokich kompetencjach i najwyższej klasy partnerzy, z którymi wspólnie realizujemy kolejne projekty.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy  do współpracy:

Ekspertów do oceny dokumentacji wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

Miejsce wykonywania pracy: dowolne, umowa zlecenie

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie merytorycznej oceny dokumentacji wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro,
 • uczestniczenie w audytach w miejscu wytwarzania wyrobów medycznych (w ramach dodatkowej umowy),

Wymagania:

 • 3 lata doświadczenia w projektowaniu, badaniu, wytwarzaniu lub użytkowaniu wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro,
 • wykształcenie wyższe na kierunkach: biologia, biotechnologia, analityka medyczna lub pokrewne,
 • doświadczenie w pracy w laboratorium diagnostycznym lub badawczym prowadzącym diagnostykę wirusa SARS-CoV-2,
 • doświadczenie w walidacji metod diagnostycznych,
 • mile widziana wiedza w zakresie wymagań prawnych i normatywnych w obszarze wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w szczególności znajomość Dyrektywy 98/79/EC i Normy ISO 13485 oraz analizy ryzyka
 • zaawansowana znajomość j. angielskiego umożliwiająca komunikację z klientem, prowadzenie audytów i sporządzanie dokumentacji,

Oferujemy:

 • współpracę w dynamicznie rozwijającym się obszarze,
 • atrakcyjne wynagrodzenie
spotkanie biznesowe

RZECZOZNAWCA JEDNOSTKI INSPEKCYJNEJ PCBC - ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze badań i certyfikacji wyrobów, certyfikacji systemów zarządzania oraz prowadzenia szkoleń. Kierujemy się niezmiennie żelazną zasadą bezstronności, wiarygodności i rzetelności w podejmowanych działaniach. Kluczem do naszego sukcesu są pracownicy o wysokich kompetencjach i najwyższej klasy partnerzy, z którymi wspólnie realizujemy kolejne projekty.

Zapraszamy do współpracy osoby z uprawnieniami budowlanymi.

Miejsce wykonywania pracy: cała Polska lub wybrane jej rejony.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie i dokumentowanie kontroli miejsc rekreacji i sportu,
 • sporządzanie dokumentów i protokołów z kontroli, w tym formułowanie zaleceń,
 • nawiązywanie długofalowych relacji z Klientem.

Wymagania:

 • posiadanie uprawnień budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym wpisem na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w zakresie kontroli miejsc rekreacji i sportu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, dokładność, terminowość oraz konsekwencja w działaniu,
 • umiejętność dobrej organizacji czasu i pracy,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie, w ramach umowy – zlecenia,
 • odpowiedzialną i ciekawa pracę,
 • realną możliwość rozszerzania kompetencji zawodowych,
 • udział w warsztatach dla specjalistów i wymianę doświadczeń,
 • przyjazną atmosferę w profesjonalnym środowisku pracy, wsparcie w organizacji i realizacji kontroli.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z poniższą klauzulą:

„Wyrażam zgodę dla Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie (02-844), przy ul. Puławskiej 469 na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją:

[ ] procesu rekrutacyjnego (RZECZOZNAWCA JEDNOSTKI INSPEKCYJNEJ PCBC),

[ ] przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych.

Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć.” na adres e-mail: praca@pcbc.gov.pl

Oferty nie zawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie wszystkich Państwa uprzejmie informujemy, iż pozwolimy sobie skontaktować się jedynie z wybranymi kandydatami.

Obowiązek Informacyjny dotyczący przetwarzania przez PCBC S.A. danych osobowych na potrzeby rekrutacji – czytaj więcej

specjalista ds.certyfikacji wyrobów medycznych PCBC

AUDITOR ŁAŃCUCHA DOSTAW SUROWCÓW LEŚNYCH W ZAKRESIE PEFC CoC - ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze badań wyrobów i certyfikacji systemów zarządzania. Kierujemy się niezmiennie żelazną zasadą bezstronności, wiarygodności i rzetelności w podejmowanych działaniach. Kluczem do naszego sukcesu są pracownicy  i współpracownicy o wysokich kompetencjach i najwyższej klasy partnerzy, z którymi wspólnie realizujemy kolejne projekty.

Zapraszamy do współpracy  

AUDITORÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW SUROWCÓW LEŚNYCH W ZAKRESIE PEFC CoC

Miejsce wykonywania pracy: cała Polska

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie auditów PEFC CoC
 • sporządzanie dokumentacji i raportów z wykonanych auditów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu technicznym w zakresie leśnictwa lub technologii drewna;
 • 5 lat doświadczenia w obszarze gospodarki leśnej lub przemyśle drzewnym (mile widziane);
 • minimum 20 dni zrealizowanych i udokumentowanych auditów systemów zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001 lub PN-EN ISO 14001;
 • udokumentowane audity przeprowadzone w łańcuchu dostaw dla minimum czterech organizacji;
 • wiedza w zakresie wymagań i auditów PEFC CoC (poparta szkoleniami
  i doświadczeniem zawodowym).

Oferujemy:

 • umowę cywilnoprawną,
 • możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia w gronie ekspertów,
 • samodzielne i odpowiedzialne zadania,
 • wsparcie administracyjne i organizacyjne.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z poniższą klauzulą

„Wyrażam zgodę dla Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie (02-844), przy ul. Puławskiej 469 na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją:

[ ] procesu rekrutacyjnego (AUDITOR ŁAŃCUCHA DOSTAW SUROWCÓW LEŚNYCH W ZAKRESIE PEFC CoC),

[ ] przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych.

Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć.” na adres e-mail: praca@pcbc.gov.pl

Oferty nie zawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie wszystkich Państwa uprzejmie informujemy, iż pozwolimy sobie skontaktować się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Obowiązek Informacyjny dotyczący przetwarzania przez PCBC S.A. danych osobowych na potrzeby rekrutacji – czytaj więcej

pcbc Kariera

INSPEKTOR / AUDITOR – INSPEKCJE ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI - ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze badań wyrobów i certyfikacji systemów zarządzania. Kierujemy się niezmiennie żelazną zasadą bezstronności, wiarygodności i rzetelności w podejmowanych działaniach. Kluczem do naszego sukcesu są pracownicy  i współpracownicy o wysokich kompetencjach i najwyższej klasy partnerzy, z którymi wspólnie realizujemy kolejne projekty.

Zapraszamy do współpracy  

INSPEKTORÓW / AUDITORÓW – INSPEKCJE ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Miejsce wykonywania pracy: cała Polska

Zakres obowiązków:

– prowadzenie Inspekcji Zakładowej Kontroli Produkcji u Producenta,

– sporządzanie dokumentacji i raportów z Inspekcji ZKP,

– organizowanie wyjazdów, zgodnie z harmonogramem.

 Wymagania:

– wykształcenie wyższe o profilu technicznym, na kierunku budownictwo, chemia lub pokrewnym,

– min. 5 lat doświadczenia, w tym w przeprowadzaniu Inspekcji Zakładowej Kontroli Produkcji,

– udokumentowane kwalifikacje auditora wiodącego i technicznego,

–  znajomość j. angielskiego i/lub j. rosyjskiego na poziomie min. B2,

– mile widziana znajomość przepisów ustanawiających warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych,

– wiedza w zakresie oceny właściwości użytkowych wyrobów.

Oferujemy:

– umowę cywilnoprawną,

– możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia w gronie ekspertów,

– samodzielne i odpowiedzialne zadania,

– wsparcie administracyjne i organizacyjne.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z poniższą klauzulą

„Wyrażam zgodę dla Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie (02-844), przy ul. Puławskiej 469 na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją:

[ ] procesu rekrutacyjnego (INSPEKTOR/AUDITOR – INSPEKCJE ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI),

[ ] przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych.

Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć.” na adres e-mail: praca@pcbc.gov.pl

Oferty nie zawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie wszystkich Państwa uprzejmie informujemy, iż pozwolimy sobie skontaktować się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Obowiązek Informacyjny dotyczący przetwarzania przez PCBC S.A. danych osobowych na potrzeby rekrutacji – czytaj więcej

praca biurowa

INSPEKTOR ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO - ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze badań wyrobów oraz certyfikacji osób i systemów zarządzania. Kierujemy się niezmiennie żelazną zasadą bezstronności, wiarygodności i rzetelności w podejmowanych działaniach. Kluczem do naszego sukcesu są pracownicy o wysokich kompetencjach i najwyższej klasy partnerzy, z którymi wspólnie realizujemy kolejne projekty.

Zapraszamy do współpracy Inspektorów Rolnictwa Ekologicznego

Miejsce wykonywania pracy: cała Polska

Główne zadania:

 • przygotowanie i prowadzenie inspekcji w obszarze rolnictwa ekologicznego
 • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonej inspekcji

Nasze wymagania:

 • minimum rok doświadczenia związanego z rolnictwem i/lub przemysłem spożywczym
 • wykształcenie wyższe na kierunkach: rolnictwo, inżynieria przemysłu spożywczego lub pokrewnych
 • praktyczna znajomość MS Office (Excel, Word)
 • znajomość przepisów prawnych w obszarze certyfikacji rolnictwa ekologicznego
 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia Inspektora Rolnictwa Ekologicznego

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z poniższą klauzulą

„Wyrażam zgodę dla Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie (02-844), przy ul. Puławskiej 469 na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją:

[ ] procesu rekrutacyjnego (INSPEKTOR ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO),

[ ] przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych.

Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć.” na adres e-mail: praca@pcbc.gov.pl

Oferty nie zawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie wszystkich Państwa uprzejmie informujemy, iż pozwolimy sobie skontaktować się jedynie z wybranymi kandydatami.

Obowiązek Informacyjny dotyczący przetwarzania przez PCBC S.A. danych osobowych na potrzeby rekrutacji – czytaj więcej

specjalista ds.certyfikacji wyrobów medycznych PCBC

TRENERZY DO ZESPOŁU DS. SZKOLEŃ - ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Zostań TRENEREM i rozpocznij współpracę z Zespołem ds. Szkoleń PCBC S.A.

Zapraszamy do współpracy  specjalistów zainteresowanych dołączeniem do grona Trenerów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Szukamy osób, które chcą dzielić się swoją wiedzą z innymi oraz przekazywać zdobyte doświadczenie na szkoleniach.

Szerokie zainteresowanie oferowanymi przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji szkoleniami, pojawiające się nowe tematy oraz nacisk na najwyższą jakość oferowanych przez nasz usług szkoleniowych, aktywizuje Zespół ds. Szkoleń do poszukiwania najwyższej klasy specjalistów z doświadczeniem z wielu branż i przedsiębiorstw.

Jeżeli zechcieliby Państwo dołączyć do grona naszych Trenerów prosimy o opracowanie kwestionariusza osobowego, w których opiszecie Państwo:

 • Posiadane kwalifikacje oraz kompetencje;
 • Odbyte szkolenia z dziedziny specjalizacji;
 • Doświadczenie związane z obszarem specjalizacji;
 • Doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń/wykładów;

Prowadzimy ciągłą rekrutację dla Trenerów. Prosimy o przesłanie kwestionariusza osobowego oraz CV na poniższy adres:

e-mail: praca@pcbc.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Kontakt z Zespołem ds. Szkoleń

Tel.: +48 22 46 45 258

+48 22 46 45 363

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę dla Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie (02-844), przy ul. Puławskiej 469 na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją:

[ ] procesu rekrutacyjnego (TRENER DO ZESPOŁU DS. SZKOLEŃ)

[ ] przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych.

Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć.” na adres e-mail: praca@pcbc.gov.pl

Oferty nie zawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie wszystkich Państwa uprzejmie informujemy, iż pozwolimy sobie skontaktować się jedynie z wybranymi kandydatami.

Obowiązek Informacyjny dotyczący przetwarzania przez PCBC S.A. danych osobowych na potrzeby rekrutacji – czytaj więcej

 

Business training at office
Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ