Oferty pracy | PCBC S.A. | Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Specjalista ds. certyfikacji wyrobów medycznych

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. o firma z sześćdziesięciopięcioletnim doświadczeniem w obszarze certyfikacji systemów zarządzania, badań i certyfikacji wyrobów oraz organizacji szkoleń. Kierujemy się niezmiennie żelazną zasadą bezstronności, wiarygodności i rzetelności w podejmowanych działaniach. Kluczem do naszego sukcesu są pracownicy o wysokich kompetencjach i najwyższej klasy partnerzy, z którymi wspólnie realizujemy kolejne projekty.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. certyfikacji wyrobów medycznych

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, pełen etat

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie formalnej oceny dokumentacji wyrobów medycznych
 • nadzór nad całością procesu certyfikacji wyrobów medycznych
 • uczestniczenie w audytach w miejscu wytwarzania wyrobów medycznych składających się z substancji lub zawierających jako integralną część produkt leczniczy
 • bezpośredni kontakt i współpraca z producentami, ekspertami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi
 • rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku w obszarze wyrobów medycznych np. projektowanie, produkcja, badania, audyt i/lub doświadczenie w obszarze systemów zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485
 • wykształcenie wyższe na kierunku: farmacja
 • wiedza w zakresie wymagań prawnych i normatywnych w obszarze wyrobów medycznych
 • zaawansowana znajomość j. angielskiego umożliwiająca komunikację z klientem, prowadzenie audytów i sporządzanie dokumentacji
 • samodzielność i dobra organizacja pracy
 • gotowość do krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej firmie działającej 65 lat na rynku
 • odpowiedzialną i ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającym się obszarze
 • realną możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej o bogatym zakresie usług
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Dofinansowanie programów Multisport
 • pracę w trybie hybrydowym
 • przyjazną atmosferę w profesjonalnym środowisku pracy
spotkanie biznesowe

Specjalista ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych do Diagnostyki in vitro

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z sześćdziesięciopięcioletnim doświadczeniem w obszarze badań i certyfikacji wyrobów, certyfikacji systemów zarządzania oraz prowadzenia szkoleń. Kierujemy się niezmiennie żelazną zasadą bezstronności, wiarygodności i rzetelności w podejmowanych działaniach. Klucze do naszego sukcesu są pracownicy o wysokich kompetencjach i najwyższej klasy partnerzy, z którymi wspólnie realizujemy kolejne projekty.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów/tek na stanowisko: Specjalista ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych do Diagnostyki in vitro

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, praca w systemie hybrydowym

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Twoje obowiązki:

 • uczestniczysz w procesach certyfikacji wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
 • zarządzasz czasem i zadaniami w celu zapewnienia odpowiedniego i terminowego przygotowania i przeprowadzenia oceny dokumentacji oraz skutecznej i terminowej realizacji działań audytowych
 • współpracujesz z producentami, laboratoriami i ekspertami zewnętrznymi
 • weryfikujesz aktualność dokumentów odniesienia związanych z prowadzoną certyfikacją
 • prowadzisz nadzór nad wydanymi certyfikatami
 • uczestniczysz w audytach krajowych i zagranicznych w miejscu wytwarzania
 • doskonalisz i podnosisz swoje kompetencje

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: analityka medyczna, medycyna, biologia, biotechnologia lub pokrewne
 • cztery lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie produktów stosowanych w opiece zdrowotnej lub w powiązanej działalności, takiej jak: produkcja, audyt lub badania naukowe, w tym dwa lata doświadczenia w projektowaniu, produkcji, testowaniu lub używaniu wyrobu lub technologii, lub związanego z aspektami naukowymi ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w obszarze serologii grup krwi, określania markerów zgodności tkankowej lub oznaczaniu markerów nowotworowych, diagnostyce chorób nowotworowych i ich stadium
 • mile widziana specjalizacja lub doktorat w dziedzinie nauk medycznych lub biologicznych, prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, uprawnienia serologiczne
 • atutem będzie posiadanie certyfikatu audytora Systemu Zarządzania Jakością ( ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; ISO 17025) i znajomość zasad audytowania oraz prawodawstwa unijnego w dziedzinie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
 • znajomość j. angielskiego umożliwiająca komunikację z klientem, przeprowadzenie audytów, ocenę i sporządzanie dokumentacji, min. na poziomie B2
 • samodzielność w zarządzaniu i ustalaniu priorytetów swoich zadań
 • praktyczna znajomość MS Office
 • komunikatywność, otwartość i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • zatrudnienie w prestiżowej firmie działającej od 65  lat na rynku
 • możliwość pracy w systemie hybrydowym
 • przyjazną atmosferę i pracę w zgranym zespole, umożliwiającym wymianę wiedzy i doświadczeń
 • udział w przyszłych projektach i wyzwaniach w zakresie IVDR z uwzględnieniem wykształcenia/doświadczenia kandydata
 • dofinansowanie do  prywatnej opieki medycznej o bogatym zakresie usług i programu Multisport
 • PPE – Pracowniczy Program Emerytalny
 • realną możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego, udział i finansowanie szkoleń branżowych
 • naukę języka angielskiego lub konwersacje w języku angielskim
pracownicy biurowi

Specjalista ds. certyfikacji (ekologicznych) wyrobów

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z sześćdziesięciopięcioletnim doświadczeniem w obszarze badań wyrobów  i certyfikacji systemów zarządzania. Kierujemy się niezmiennie żelazną zasadą bezstronności, wiarygodności i rzetelności w podejmowanych działaniach. Kluczem do naszego sukcesu są pracownicy o wysokich kompetencjach i najwyższej klasy partnerzy, z którymi wspólnie realizujemy kolejne projekty.

Dołącz do nas na stanowisku: Specjalista ds. certyfikacji (ekologicznych) wyrobów

Miejsce wykonywania pracy:  Warszawa + inne województwa (stacjonarnie i/lub hybrydowo/online)

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Twoje zadania:

 • uczestniczysz w procesach certyfikacji ekologicznych wyrobów, w tym w auditach/inspekcjach;
 • prowadzisz dokumentację związaną z certyfikacją wyrobów;
 • weryfikujesz aktualność dokumentów odniesienia i przepisów prawnych związanych z prowadzoną certyfikacją;
 • prowadzisz nadzór nad wydanymi certyfikatami;
 • uczestniczysz w projektach związanych z opracowaniem nowych/aktualizacją kryteriów ekologicznych;
 • aktywnie pozyskujesz nowych klientów;
 • utrzymujesz współpracę z Klientami;
 • uczestniczysz w działaniach marketingowych zwiększających rozpoznawalność prowadzonej certyfikacji;
 • regularnie podnosisz swoje kompetencje.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, chemiczne lub towaroznawstwa;
 • doświadczenie w pracy w prowadzeniu kontroli lub certyfikacji wyrobów lub w prowadzeniu inspekcji / auditów;
 • doświadczenie w projektowaniu, badaniu, wytwarzaniu wyrobów pod kątem spełnienia wymagań gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość norm związanych z zarządzaniem jakością PN-EN/ISO 9001 i/lub posiadanie ukończonego kursu auditora systemu zarządzania jakością.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej firmie działającej 65 lat na rynku;
 • realną możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
 • uczestniczenie w międzyzespołowych projektach wykraczających poza standardowe obowiązki;
 • możliwość rozwoju zielonych kompetencji;
 • uczestnictwo w projektach w zakresie zrównoważonego rozwoju;
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej;
 • dofinansowanie do zajęć sportowych,
 • PPE – Pracowniczy Program Emerytalny;
 • dofinansowanie do zajęć języka angielskiego
 • samodzielność w wykonywaniu obowiązków;
 • przyjazną atmosferę, w profesjonalnym środowisku pracy.
pcbc Kariera

Specjalista ds. kompetencji i systemu zarządzania jakością

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z sześćdziesięciopięcioletnim doświadczeniem w obszarze badań i certyfikacji wyrobów, certyfikacji systemów zarządzania oraz prowadzenia szkoleń. Kierujemy się niezmiennie żelazną zasadą bezstronności, wiarygodności i rzetelności w podejmowanych działaniach. Kluczem do naszego sukcesu są pracownicy o wysokich kompetencjach i najwyższej klasy partnerzy, z którymi wspólnie realizujemy kolejne projekty.

Dołącz do nas na stanowisku:

Specjalista ds. kompetencji i systemu zarządzania jakością

Miejsce wykonywania pracy:  Warszawa (stacjonarnie)

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Twoje zadania:

 • przygotowanie projektów dokumentów systemowych
 • organizacja spotkań dotyczących zmian w Systemie Zarządzania Jakością
 • kontakt z ekspertami i kompletowanie dokumentów potwierdzających kompetencje
 • organizacja spotkań z ekspertami i przekazywanie im informacji dotyczących prowadzonych  procesów
 • udział w zespole dotyczącym badania bezstronności i potencjalnego konfliktu interesów
 • przygotowanie ofert w zakresie certyfikacji wyrobów medycznych
 • przygotowanie projektów umów
 • aktywne poszukiwanie możliwości rozwoju Biura Certyfikacji Wyrobów Medycznych
 • przygotowanie projektów: komunikatów, tekstów branżowych i publikacji internetowych,  w zakresie usług oferowanych przez Biuro Certyfikacji Wyrobów Medycznych
 • uczestniczenie w tworzeniu i realizacji wydarzeń: webinaria, targi, konferencje
 • rejestrowanie danych dotyczących certyfikacji w bazach wewnętrznych i zewnętrznych

Nasze oczekiwania:

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku o podobnym
  zakresie obowiązków
 • wykształcenie wyższe
 • mile widziana wiedza z zakresu wyrobów medycznych
 • zaawansowana znajomość j. angielskiego umożliwiająca komunikację, minimum B1
 • praktyczna znajomość MS Office
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej firmie działającej 65 lat na rynku;
 • otwarta i przyjazna atmosfera w pracy
 • realną możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
 • dopłatę do prywatnej opieki medycznej o bogatym zakresie usług i do kart Multisport
 • PPE – Pracowniczy Program Emerytalny;
 • samodzielność w wykonywaniu obowiązków;
 • przyjazną atmosferę, w profesjonalnym środowisku pracy.
spotkanie biznesowe

Młodszy doradca ds. Rozwoju Rynku

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z sześćdziesięciopięcioletnim doświadczeniem w obszarze badań i certyfikacji wyrobów, certyfikacji systemów zarządzania oraz prowadzenia szkoleń. Kierujemy się niezmiennie żelazną zasadą bezstronności, wiarygodności i rzetelności w podejmowanych działaniach. Kluczem do naszego sukcesu są pracownicy o wysokich kompetencjach i najwyższej klasy partnerzy, z którymi wspólnie realizujemy kolejne projekty.

Dołącz do nas na stanowisko: Młodszy doradca ds. Rozwoju Rynku – Certyfikacja Rolnictwa Ekologicznego

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, obszar całej Polski

Wymiar etatu: pełen etat

Zakres obowiązków:

 • pozyskujesz nowych klientów i rozwijasz relacje z obecnymi
 • realizujesz cele ilościowe i jakościowe, w ramach przyjętego budżetu
 • na bieżąco prowadzisz obsługę klientów, w szczególności ustalasz warunki współpracy, przygotowujesz oferty, prowadzisz negocjacje
 • współpracujesz z podwykonawcami
 • aktywnie uczestniczysz w realizacji planów strategicznych Spółki

Wymagania:

 • doświadczenie w sprzedaży usług B2B, minimum rok,  mile widziane w branży usług certyfikacyjnych rolnictwa ekologicznego
 • wykształcenie wyższe
 • praktyczna znajomość nowoczesnych narzędzi wspierających procesy sprzedaży B2B
 • komunikatywność  i zorientowanie na osiąganie celów
 • kreatywność i inicjatywa
 • mile widziana znajomość tendencji usług w budowaniu zrównoważonego rozwoju
 • prawo jazdy Kat. B i gotowość do częstych wyjazdów służbowych

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej firmie działającej 65 lat na rynku,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej o bogatym zakresie usług,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • dofinansowanie do kart Multisport
 • samodzielność w wykonywaniu obowiązków,
 • przyjazną atmosferę w profesjonalnym środowisku pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

pracownicy biurowi

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko