Najczęściej zadawane pytania - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Najczęściej zadawane pytania

Jakie wyroby podlegają obowiązkowemu oznakowaniu znakiem CE?

Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).

Poniżej pełen wykaz grup wyrobów, dla których dyrektywy Nowego Podejścia przewidują oznakowanie CE:

 • Urządzenia spalające paliwa gazowe
 • Wyroby medyczne osadzane aktywnie
 • Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób
 • Eko-projektowanie produktów związanych z energią
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem
 • Materiały wybuchowe do użytku cywilnego
 • Kotły wodne
 • Chłodziarki domowe i zamrażarki
 • Urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro
 • Windy/ dźwigi
 • Urządzenia „niskiego napięcia”/ sprzęt elektryczny
 • Maszyny
 • Przyrządy pomiarowe
 • Urządzenia medyczne
 • Urządzenia emitujące hałas do środowiska
 • Wagi nieautomatyczne
 • Środki ochrony osobistej/ indywidualnej
 • Urządzenia ciśnieniowe
 • Urządzenia gazowe
 • Pirotechnika
 • Radiowe urządzania telekomunikacyjne
 • Łodzie rekreacyjne
 • Zabawki dla dzieci do lat 14
 • Proste zbiorniki ciśnieniowe

Jakim wymaganiom podlegają maszyny rolnicze?

Maszyny rolnicze podlegają, wymaganiom dyrektywy Wspólnoty Europejskiej (WE), dotyczącej bezpieczeństwa maszyn. Dyrektywa ta została wdrożona do polskiego prawa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 259 z 2005 r. pod pozycją 2170.

Planuję uruchomienie produkcji przyczepek rowerowych. Czy sprzedaż takiego produktu wymaga pozytywnej opinii (znaku B, homologacji itp.) jakiejś instytucji? Do kogo się zwrócić z zapytaniem o wydanie takiej opinii?

Przyczepki rowerowe w świetle wymagań przepisów prawa nie podlegają obowiązkowi znakowaniu CE lub B oraz homologacji. W tej sytuacji wyrób ten podlega Ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.2003.229.2275). Ustawa w Rozdziale 3 określa obowiązki producenta w zakresie bezpieczeństwa wyrobu. Zobowiązuje producenta, aby wprowadzał na rynek wyroby wyłącznie bezpieczne. Za wyrób bezpieczny uznaje się wyrób wykonany zgodnie z normą bezpieczeństwa, która go dotyczy (patrz strona Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl). W przypadku braku takiej normy, wyrób bezpieczny to taki, który jest wykonany zgodnie z dobrą praktyką i z zachowaniem należytej staranności.

Jaka jest procedura dopuszczenia na rynek UE importowanych cegieł i styropianu spoza Unii?

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie, muszą spełniać wymagania zharmonizowanej normy europejskiej PN-EN 13163:2004. Wyrób podlega ocenie zgodności w systemie 3, to znaczy, że producent deklaruje zgodność z normą i oznakowuje wyrób oznakowaniem CE na podstawie działania swojej zakładowej kontroli produkcji, która musi być zorganizowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13172 oraz na podstawie wyników wstępnych badań typu wyrobu, wykonanych przez notyfikowane laboratorium. Takie badania mogą być wykonane w Laboratorium Wyrobów Budowlanych PCBC S.A. w Gdańsku (telefon 058 5110627, fax. 058 5110626, e-mail: akulis(@)pcbc.gov.pl).
Wyroby murowe ceramiczne muszą spełniać wymagania zharmonizowanej normy europejskiej PN-EN 771-1:2006 i w zależności od kategorii wyrobu (norma przewiduje dwie kategorie, w zależności od wytrzymałości na ściskanie) są oceniane w systemie 2+ lub 4. W systemie 2+ do wydania przez producenta deklaracji zgodności i oznakowania CE wymagany jest certyfikat zakładowej kontroli produkcji (jednostka certyfikująca: Oddział PCBC S.A. w Gdańsku, tel. 0 58 5520658, fax 058 5520654). W systemie 4 producent deklaruje zgodność z normą i oznakowuje wyrób oznakowaniem CE na podstawie działania swojej zakładowej kontroli produkcji, która musi być zorganizowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 771-1.

Oznakowanie wyrobu i deklaracja zgodności wyrobu wprowadzanego do Polski muszą być zredagowane w języku polskim. Szczegółowe regulacje zawarte są w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) oraz w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z 2004 r. (Dz. U. nr 195 i 198).

Jakie dokumenty, normy, lub ustawy trzeba zastosować przy wprowadzaniu systemu jakości w pracowniach radiologicznych(RTG)?

W laboratoriach radiologicznych (RTG) podobnie jak w całej służbie zdrowia stosowane są systemy zarządzania zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001. System taki można poddać certyfikacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Inny system zarządzania stosowany jest w laboratoriach diagnostyki medycznej. Tam zastosowanie ma norma PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. System taki można poddać akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji.

Stosowana jest też norma PN-EN ISO 15189:2006 „Laboratoria medyczne — Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji”.

Informacje na temat wprowadzania systemu zarządzania można uzyskać na szkoleniach w PCBC S.A.

Polecamy szkolenia:

 • „Pełnomocnik systemu zarządzania jakością”
 • „Planowanie, budowa i utrzymanie systemu zarządzania jakością w laboratorium diagnostyki medycznej i jego akredytacja”
 • „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium diagnostyki medycznej”

Informacje na temat szkolenia uzyskają Państwo na stronie internetowej PCBC S.A.

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko