Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Akredytacje PCBC S.A.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A jest wiodącym podmiotem w zakresie certyfikacji wyrobów. Uzyskane certyfikaty są gwarancją zgodności produktu z deklarowanymi przez wytwórcę, określonymi w przepisach lub normach właściwościami.

Sprzedaż towarów na różnorodnych i coraz bardziej wymagających rynkach stawia przed producentami oraz dystrybutorami wiele wymagań, takich jak: bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska, jakość produktów. Spełnienie norm jakościowych gwarantuje dotarcie do klientów, dla których użyteczność, bezpieczeństwo, funkcjonalność i wytrzymałość to cechy dobrego produktu.

PCBC S.A. posiada akredytację PCA AC 013 w zakresie certyfikacji wyrobów oraz notyfikację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie certyfikacji rolnictwa ekologicznego nr PL-EKO-06. Jest autoryzowaną  przez Ministra Zdrowia jednostką w zakresie certyfikacji wyrobów medycznych objętych 3 dyrektywami, w tym do diagnostyki in vitro.

PCBC S.A. posiada również autoryzację Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz notyfikację do wykonywania zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR), a także akredytację PCA AC 013 do wykonywania zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Korzyści z certyfikacji wyrobów

infografika_cert_wyrobów PCBC S.A.

PCBC S.A. certyfikuje następujące grupy wyrobów

 • Rolnictwo ekologiczne
 • Nawozy
 • Środki wspomagające uprawę roślin
 • Kosmetyki
 • Wyroby chemiczne
 • Wyroby budowlane
 • Wyroby medyczne
 • Wyroby ogólnoprzemysłowe
 • Wyroby spożywcze
 • Wyroby elektryczne
 • Zabawki
 • Sprzęt rekreacyjno-sportowy
 • Meble

Rocznie wydajemy około 3000 certyfikatów na wyroby.

Nasi pracownicy przeprowadzają certyfikację na najwyższym poziomie.

Blisko sześćdziesięcioletnie doświadczenie, gruntowna znajomość procesów certyfikacji oraz szeroko zakrojona współpraca z ekspertami z wielu dziedzin dają gwarancję, że oferowane przez nas certyfikaty to znak jakości, który otwiera dostęp do najbardziej wymagających rynków zbytu.