Certyfikacja Wyrobów. Certyfikat Produktu - PCBC

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Akredytacje PCBC S.A.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A jest wiodącym podmiotem w zakresie certyfikacji wyrobów. Uzyskane certyfikaty są gwarancją zgodności produktu z deklarowanymi przez wytwórcę, określonymi w przepisach lub normach właściwościami.

Sprzedaż towarów na różnorodnych i coraz bardziej wymagających rynkach stawia przed producentami oraz dystrybutorami wiele wymagań, takich jak: bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska, jakość produktów. Spełnienie norm jakościowych gwarantuje dotarcie do klientów, dla których użyteczność, bezpieczeństwo, funkcjonalność i wytrzymałość to cechy dobrego produktu.

PCBC S.A. posiada akredytację PCA AC 013 w zakresie certyfikacji wyrobów oraz upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do certyfikacji rolnictwa ekologicznego nr PL-EKO-06.

PCBC S.A. posiada również autoryzację Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz notyfikację do wykonywania zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR), a także akredytację PCA AC 013 do wykonywania zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Korzyści z certyfikacji wyrobów

infografika_cert_wyrobów PCBC S.A.

PCBC S.A. certyfikuje następujące grupy wyrobów

Rocznie wydajemy około 3000 certyfikatów na wyroby.

Nasi pracownicy przeprowadzają certyfikację na najwyższym poziomie.

Sześćdziesięcioletnie doświadczenie, gruntowna znajomość procesów certyfikacji oraz szeroko zakrojona współpraca z ekspertami z wielu dziedzin dają gwarancję, że oferowane przez nas certyfikaty to znak jakości, który otwiera dostęp do najbardziej wymagających rynków zbytu.

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ