ruenpl

Akredytacje PCBC S.A.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A jest wiodącym podmiotem w zakresie certyfikacji wyrobów. Uzyskane certyfikaty są gwarancją zgodności produktu z deklarowanymi przez wytwórcę, określonymi w przepisach lub normach właściwościami.

Sprzedaż towarów na różnorodnych i coraz bardziej wymagających rynkach stawia przed producentami oraz dystrybutorami wiele wymagań, takich jak: bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska, jakość produktów. Spełnienie norm jakościowych gwarantuje dotarcie do klientów, dla których użyteczność, bezpieczeństwo, funkcjonalność i wytrzymałość to cechy dobrego produktu.

PCBC S.A. posiada akredytację PCA AC 013 w zakresie certyfikacji wyrobów oraz notyfikację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie certyfikacji rolnictwa ekologicznego nr PL-EKO-06. Jest autoryzowaną  przez Ministra Zdrowia jednostką w zakresie certyfikacji wyrobów medycznych objętych 3 dyrektywami, w tym do diagnostyki in vitro. Posiada również autoryzację Ministra Infrastruktury i Budownictwa do wykonywania zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR).

Korzyści z certyfikacji wyrobów

 • potwierdzenie przez niezależną, kompetentną jednostkę deklaracji producenta o zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektyw UE związanymi z oznakowaniem CE;
 • profesjonalny wizerunek firmy;
 • dotarcie do światowych rynków zbytu;
 • gwarancja powtarzalności produktu;
 • jakość marki;
 • konkurencyjna przewaga;
 • wpływ na zwiększenie sprzedaży;
 • wyróżnienie wyrobów na rynku;
 • dostęp do działań  marketingowych prowadzonych  zarówno przez kraje członkowskie UE oraz inne państwa;
 • budowanie i utrzymywanie lojalności klientów/pracowników.

PCBC S.A. certyfikuje następujące grupy wyrobów

 • Rolnictwo Ekologiczne;
 • Nawozy;
 • Środki Wspomagające Uprawę Roślin;
 • Kosmetyki;
 • Wyroby Chemiczne;
 • Wyroby Budowlane;
 • Wyroby Elektryczne;
 • Wyroby Medyczne;
 • Wyroby Ogólnoprzemysłowe;
 • Wyroby Spożywcze.

Rocznie wydajemy około 3000 certyfikatów na wyroby. Nasi pracownicy przeprowadzają certyfikację na najwyższym poziomie. Blisko sześćdziesięcioletnie doświadczenie, gruntowna znajomość procesów certyfikacji oraz szeroko zakrojona współpraca z ekspertami z wielu dziedzin dają gwarancję, że oferowane przez nas certyfikaty to znak jakości, który otwiera dostęp do najbardziej wymagających rynków zbytu.