Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja wyrobów spożywczych - nasze kompetencje

Znak certyfikacji jest gwarancją spełnienia przez wyrób ściśle określonych standardów, co jest weryfikowane poprzez regularne prowadzenie badań kontrolnych samych wyrobów, oraz inspekcji warunków organizacyjno-technicznych na miejscu u Producenta.

Zakres certyfikacji

Na podstawie pozytywnie przeprowadzonego procesu certyfikacji, nasi klienci otrzymują certyfikat i prawo do oznakowania certyfikowanych wyrobów znakiem jakości Q, znakiem Jakość Tradycja, 

Prowadzimy również certyfikację wyrobu pod względem zgodności z normą, specyfikacją producenta, lub innym dokumentem odniesienia.

Certyfikacja zgodności jest potwierdzeniem przez niezależną trzecią stronę, że certyfikowany wyrób spełnia wymagania dokumentów będących podstawą certyfikacji. Przy ubieganiu się o certyfikat zgodności dostawca sam wskazuje dokument będący podstawą certyfikacji.

Ponadto opracowaliśmy dobrowolny, autorski program certyfikacji żywności i pasz jako wolnych od GMO. Program został przygotowany z uwzględnieniem wymagań prawnych, zawartych w obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku Ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz.U. 2019, poz. 1401), jak i norm oraz wytycznych akredytacyjnych.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji na znak Q

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji Jakość Tradycja

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji zgodności z Programem certyfikacji żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)

 • Umowa o dokonanie certyfikacji na znak Jakość Tradycja

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Krzysztof Moch


  +48 606 459 912
  kmoch@pcbc.gov.pl
  sprzedaz@pcbc.gov.pl
 • Znak jakości Q

  Znak jakości "Q" umieszczony na opakowaniu oznacza, że wyrób odznacza się ponadprzeciętnym standardem i wyróżnia się na tle towarów z tej samej kategorii.

  Znak Jakość Tradycja

  Wyróżnienie produktów żywnościowych wysokiej jakości, z szczególnym uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ