Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Certyfikacja wyrobów spożywczych - nasze kompetencje

Znak certyfikacji jest gwarancją spełnienia przez wyrób ściśle określonych standardów, co jest weryfikowane poprzez regularne prowadzenie badań kontrolnych samych wyrobów, oraz inspekcji warunków organizacyjno-technicznych na miejscu u Producenta.

Zakres certyfikacji

Na podstawie pozytywnie przeprowadzonego procesu certyfikacji, nasi klienci otrzymują certyfikat i prawo do oznakowania certyfikowanych wyrobów znakiem jakości Q, znakiem Jakość Tradycja,  Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chroniona Nazwa Pochodzenia oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Prowadzimy również certyfikację wyrobu pod względem zgodności z normą, specyfikacją producenta, lub innym dokumentem odniesienia.

Certyfikacja zgodności jest potwierdzeniem przez niezależną trzecią stronę, że certyfikowany wyrób spełnia wymagania dokumentów będących podstawą certyfikacji. Przy ubieganiu się o certyfikat zgodności dostawca sam wskazuje dokument będący podstawą certyfikacji.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Umowa na dokonanie certyfikacji na znak jakości Q

 • Umowa na dokonanie certyfikacji na znak Chroniona Nazwa Pochodzenia, na znak Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, na znak Chronione Oznaczenie Geograficzne

 • Umowa o dokonanie certyfikacji na znak Jakość Tradycja

 • Umowa na dokonanie dobrowolnej certyfikacji na zgodność z normą

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Certyfikacji Nawozów, Wyrobów Chemicznych i Spożywczych

 • Agnieszka Fiecek

  + 48 22 46 45 424
  afiecek@pcbc.gov.pl
 • Chroniona Nazwa Pochodzenia

  Wyroby oznaczone tym znakiem są wytwarzane na określonym obszarze geograficznym.

  Znak Jakość Tradycja

  Wyróżnienie produktów żywnościowych wysokiej jakości, z szczególnym uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

  Zgodność z normą lub innym dokumentem odniesienia

  Certyfikacja zgodności jest potwierdzeniem przez niezależną trzecią stronę, że certyfikowany wyrób spełnia wymagania dokumentów będących podstawą certyfikacji, którymi nogą być m.in.: Polskie Normy, Specyfikacje Producentów lub inne dokumenty odniesienia.

  Powrót