Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Szkolenie PC172 - Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym oraz wzorcami i materiałami odniesienia w akredytowanym laboratorium badawczym

Szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z wyposażeniem pomiarowym występującym w laboratorium oraz zasadami jego nadzorowania.

Szkolenie PC/L03- Auditowanie systemu zarządzania w laboratorium

Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do realizacji wewnętrznych auditów systemu zarządzania w laboratoriach.

Szkolenie PC144 - Aktualne zmiany w normie ISO/IEC 17025 – wymagania, procesy, zarządzanie ryzykiem

Jednodniowe szkolenie, na którym zostaną omówienie wymagania nowej edycji normy ISO/IEC 17025.

Szkolenie PCL01- System zarządzania w laboratorium w oparciu o normę ISO/IEC 17025:2017. Zadania kierownictwa laboratorium w drodze do akredytacji.

Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do wprowadzenia systemu zarządzania w laboratoriach oraz przygotowujące kierowników laboratoriów do akredytacji.

Powrót