Polityka prywatności - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

„POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERYTFIKACJI S.A.” z siedzibą w Warszawie (02-844) przy ul. Puławskiej 469, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000144813, NIP: 9512063356, REGON: 015276609., dalej jako: Administrator lub PCBC informuje, że niniejsza Polityka Prywatności stanowi źródło informacji o sposobach i zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników usług oferowanych przez PCBC oraz osób odwiedzających stronę internetową https://www.pcbc.gov.pl/ .

Informacje o osobach odwiedzających ww. stronę internetową wykorzystywane są tylko do celów do których zostały zebrane przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji tych celów.

W związku z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Przejście do serwisu będzie równoznaczne z akceptacją postanowień polityki prywatności Administratora.

 1. Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze strony internetowej https://www.pcbc.gov.pl/ takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane w usłudze oferowanej przez Administratora. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, które są używane w trakcie korzystania z serwisu.

 1. Podstawa i cel przetwarzania

Administrator przechowuje i przetwarza dane dla poniższych celów:

 • w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celu świadczenia usług certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji wyrobów, badania wyrobów i prowadzenia szkoleń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu marketingu towarów i usług, w tym przesłania newslettera do osób zgłaszających chęć jego otrzymywania w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celach przesyłania informacji handlowych Administratora drogą elektroniczną – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • w celu realizacji procesu rekrutacji i wykonania związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem rekrutacji, w szczególności z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • statystycznych i archiwizacyjnych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

W ramach usług świadczonych przez Administratora, dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania jednej z dopuszczalnych podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, oraz w każdym przypadku przez okres wymagany przepisami prawa do przechowywania danych osobowych.

 1. Przekazywanie danych

Przekazywanie danych użytkowników strony internetowej  ma miejsce w przypadku współpracy z podwykonawcą (np. auditorem) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora oraz na podstawie stosownej podstawy prawnej. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawią odpowiednie żądanie.

 1. Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi strony internetowej przysługują następujące uprawnienia wobec przetwarzania danych osobowych tego użytkownika:

 • zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana,
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa), jeżeli uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem.

Uzyskanie dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych, a także możliwość skorzystania z przysługujących praw co do danych osobowych następuje poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pcbc.gov.pl

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko