Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Zarząd Spółki

 

Dr Michał Pachowski, Prezes Zarządu

Doktor nauk ekonomicznych, Prezes Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., a także adiunkt Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor wielu publikacji naukowych i artykułów z zakresu metod zarządzania finansami oraz wyceny przedsiębiorstw.

W szczególności dotyczą one funkcjonowania podmiotów na rynku kapitałowym oraz popularyzacji koncepcji zarządzania przez wartość (Value Based Management).

Wieloletni konsultant i twórca strategii rozwoju firm sektora MŚP.

 

 

 

 

 

Mgr Anna Wyroba, Wiceprezes, Członek Zarządu 

Absolwentka kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wieloletni Dyrektor Departamentu Organizacyjnego w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, aktualnie Wiceprezes i Członek Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Wykładowca na studiach podyplomowych z PK i MSAP działających w strukturze UE w Krakowie.

Trener na liście MSWiA w zakresie wdrażania II etapu reformy administracji publicznej w Polsce,  członek Kapituły Konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” oraz prowadząca szkolenia m. in. z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością /ZSZJ/, a także kontroli zarządczej, Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w administracji, zamówień publicznych, czy też postępowania administracyjnego.

Lider wśród polskich jednostek certyfikujących

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z wieloletnim doświadczeniem w obszarze badań i certyfikacji wyrobów, certyfikacji systemów zarządzania, osób oraz szkoleń.
Rozumiemy, że potrzeby dzisiejszego świata to stale podnoszona jakość i efektywność, budowane w oparciu o najwyższe standardy.
Jako podmiot będący spółką o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, oferujemy nasze doświadczenie, wiedzę i najwyższe kompetencje.

Ekspert

PCBC S.A. dysponuje wysoko wykwalifikowanymi specjalistami i ponad 120 auditorami.

Współpracujemy z partnerami biznesowymi na rynku europejskim i światowym.

Nasi pracownicy biorą udział w pracach wielu komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, opracowujących polskie normy i dokumenty normalizacyjne.

Dzięki temu gwarantujemy najwyższe kompetencje i staranność naszych usług.

PCBC S.A. prowadzi:

 • certyfikację wyrobów i usług znakami jakości m.in.: CE, Ecolabel, Jakość Tradycja, Chroniona Nazwa Pochodzenia, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz zastrzeżonymi na rzecz PCBC S.A. znakami EKO, B, Q, BIO, Gwarantowana Jakość oraz Nawóz WE
 • certyfikację systemów zarządzania potwierdzoną certyfikatem PCBC S.A. oraz IQNet
 • certyfikację wyrobów na zgodność z obowiązującymi normami
 • certyfikację osób potwierdzoną certyfikatem PCBC S.A.
 • certyfikację gospodarstw ekologicznych
 • ocenę zgodności w zakresie 8 dyrektyw, w tym 3 dyrektyw stosowanych do wyrobów medycznych
 • organizację szkoleń i doskonalenie kadr w obszarze badań i certyfikacji, w tym w ramach IQNet Academy
 • badania wyrobów w nowocześnie wyposażonych laboratoriach: chemicznym, elektrycznym i wyrobów budowlanych

Akredytacje

PCBC S.A. posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) i Czeskiego Centrum Akredytacji (CAI).

Akredytacje te potwierdzają zgodność naszych kompetencji w odniesieniu do zakresu zadań, jakie możemy wykonywać w obszarach: certyfikacji, badań i szkoleń.

Posiadamy status jednostki notyfikowanej o numerze 1434, nadanym przez Komisję Europejską, w zakresie 10 dyrektyw nowego podejścia.

Jesteśmy jedynym uprawnionym podmiotem reprezentującym Polskę w pracach Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego EUEB (European Union Ecolabelling Board).

Jesteśmy członkiem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet (The International Certification Network).

Należymy do wielu prestiżowych organizacji działających w obszarze badań i certyfikacji: Międzynarodowego Systemu Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych IECEE (International Electrotechnical Commission for Electrical Equipment) oraz Europejskiego Systemu Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych CCA (CENELEC Certification Agreement).

Posiadamy świadectwa akredytacji w następujących obszarach:

 • badań: certyfikat akredytacji PCA nr AB 037 , nr AB 006 oraz nr AB 011
 • certyfikacji systemów zarządzania: certyfikat akredytacji PCA nr AC 019 w zakresie, certyfikat PL-V-0011 w  zakresie certyfikacji systemu EMAS oraz CAI:3230 w zakresie certyfikacji systemu FSSC
 • certyfikacji wyrobów: certyfikat akredytacji PCA nr AC 013
 • certyfikacji osób: certyfikat akredytacji PCA nr AC 040

Partner

PCBC S.A. jest sprawdzonym partnerem dla biznesu i szeroko rozumianej działalności publicznej: administracji, szkolnictwa, zdrowia, bezpieczeństwa i wielu innych.

Działamy na podstawie Deklaracji bezstronności, której gwarantem jest Komitet dla Zapewnienia Bezstronności Certyfikacji Wyrobów, Systemów Zarządzania oraz Certyfikacji Osób. Działamy bezstronnie, rzetelnie i niezależnie.

Podejmujemy decyzje w oparciu o obiektywne dowody. Dbamy o to, by nie zachodził konflikt interesów zarówno w naszej, jak i naszych klientów aktywności.

Zaufała nam ogromna liczba podmiotów, ponieważ mamy blisko sześćdziesięcioletnie doświadczenie, gwarantujemy jakość i poufność wszystkich czynności oraz pozostajemy partnerem na każdym etapie projektu.

Klienci doceniają nasz profesjonalizm i wysokiej jakości usługi.

Kierujemy się polityką jakości w każdym obszarze naszej działalności: badań i certyfikacji wyrobów oraz systemów zarządzania, jak również certyfikacji osób. Przyjęliśmy także politykę jakości i bezpieczeństwa informacji, aby zapewnić naszym Klienom pełną poufność i ochronę przekazywanych nam informacji.