Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Zarząd Spółki

Dr Grzegorz Kędziora, Prezes Zarządu PCBC S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Pracownik naukowy Katedry Analizy Rynków i Konkurencji w SGH. Doktor nauk ekonomicznych.

Przewodniczący Komisji powołanej przez Ministra Transportu do podziału majątku w PP Porty Lotnicze w związku z wydzieleniem Agencji Ruchu Lotniczego.

Członek Zarządu ds. Ekonomicznych i Finansowych w Polskich Liniach Kolejowych.

Zastępca Prezesa w Agencji Rezerw Materiałowych, gdzie nadzorował zapasy interwencyjne paliw, rezerwy medyczne i żywnościowe.

Przewodniczący i Członek Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego m.in. Polski Holding Farmaceutyczny.

 

Mgr Anna Wyroba, Wiceprezes PCBC S.A., Członek Zarządu 

Absolwentka kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wieloletni Dyrektor Departamentu Organizacyjnego w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, aktualnie Wiceprezes i Członek Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Wykładowca na studiach podyplomowych z PK i MSAP działających w strukturze UE w Krakowie.

Trener na liście MSWiA w zakresie wdrażania II etapu reformy administracji publicznej w Polsce,  członek Kapituły Konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” oraz prowadząca szkolenia m. in. z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością /ZSZJ/, a także kontroli zarządczej, Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w administracji, zamówień publicznych, czy też postępowania administracyjnego.

Lider wśród polskich jednostek certyfikujących

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z wieloletnim doświadczeniem w obszarze badań i certyfikacji wyrobów, certyfikacji systemów zarządzania oraz prowadzenia szkoleń.
Rozumiemy, że potrzeby dzisiejszego świata to stale podnoszona jakość i efektywność, budowane w oparciu o najwyższe standardy.
Oferujemy nasze doświadczenie, wiedzę i najwyższe kompetencje.

Ekspert

PCBC S.A. dysponuje wysoko wykwalifikowanymi specjalistami i ponad 120 auditorami.

Współpracujemy z partnerami biznesowymi na rynku europejskim i światowym.

Nasi pracownicy biorą udział w pracach wielu komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, opracowujących polskie normy i dokumenty normalizacyjne.

Dzięki temu gwarantujemy najwyższe kompetencje i staranność naszych usług.

PCBC S.A. prowadzi:

  • certyfikację wyrobów i usług na znaki jakości m.in.: CE, Ecolabel, Jakość Tradycja oraz zastrzeżone na rzecz PCBC S.A. znaki EKO, EKO – Certyfikowany Kosmetyk, B, Q, BIO, Gwarantowana Jakość oraz Nawóz WE
  • certyfikację systemów zarządzania
  • certyfikację wyrobów na zgodność z obowiązującymi normami
  • certyfikację gospodarstw ekologicznych
  • ocenę zgodności w zakresie 3 dyrektyw stosowanych do wyrobów medycznych
  • organizację szkoleń i doskonalenie kadr w obszarze badań i certyfikacji, w tym w ramach IQNet Academy
  • badania wyrobów w nowocześnie wyposażonych laboratoriach: chemicznym i wyrobów budowlanych

Akredytacje

PCBC S.A. posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Akredytacje te potwierdzają zgodność naszych kompetencji w odniesieniu do zakresu zadań, jakie możemy wykonywać w obszarach: certyfikacji, badań i szkoleń.

Posiadamy status jednostki notyfikowanej o numerze 1434, nadanym przez Komisję Europejską w zakresie 3 dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011.

Przedstawiciele PCBC S.A. uczestniczą w pracach Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego EUEB (European Union Ecolabelling Board).

Jesteśmy członkiem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet (The International Certification Network).

Posiadamy świadectwa akredytacji w następujących obszarach:

  • badań: certyfikat akredytacji PCA nr AB 006 oraz nr AB 011
  • certyfikacji systemów zarządzania: certyfikat akredytacji PCA nr AC 019
  • certyfikacji wyrobów: certyfikat akredytacji PCA nr AC 013

 

Partner

PCBC S.A. jest sprawdzonym partnerem dla biznesu i szeroko rozumianej działalności publicznej: administracji, szkolnictwa, zdrowia, bezpieczeństwa i wielu innych.

Działamy na podstawie Deklaracji bezstronności, której gwarantem jest Komitet dla Zapewnienia Bezstronności. Działamy bezstronnie, rzetelnie i niezależnie.

Podejmujemy decyzje w oparciu o obiektywne dowody. Dbamy o to, by nie zachodził konflikt interesów zarówno w naszej, jak i naszych klientów aktywności.

Zaufała nam ogromna liczba podmiotów, ponieważ mamy sześćdziesięcioletnie doświadczenie, gwarantujemy jakość i poufność wszystkich czynności oraz pozostajemy partnerem na każdym etapie projektu.

Klienci doceniają nasz profesjonalizm i wysokiej jakości usługi.

Kierujemy się polityką jakości i bezpieczeństwa informacji w każdym obszarze naszej działalności: badań, certyfikacji wyrobów jak również certyfikacji systemów zarządzania aby zapewnić naszym Klientom pełną poufność i ochronę przekazywanych nam informacji.