ŁĄCZY NAS JAKOŚĆ, czyli kim jesteśmy - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Lider wśród polskich jednostek certyfikujących

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z ponad sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze badań i certyfikacji wyrobów, certyfikacji systemów zarządzania oraz prowadzenia szkoleń.
Rozumiemy, że potrzeby dzisiejszego świata to stale podnoszona jakość i efektywność, budowane w oparciu o najwyższe standardy.
Oferujemy nasze doświadczenie, wiedzę i najwyższe kompetencje.

Ekspert

PCBC S.A. dysponuje wysoko wykwalifikowanymi specjalistami i ponad 120 auditorami.

Współpracujemy z partnerami biznesowymi na rynku europejskim i światowym.

Nasi pracownicy biorą udział w pracach wielu komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, opracowujących polskie normy i dokumenty normalizacyjne.

Dzięki temu gwarantujemy najwyższe kompetencje i staranność naszych usług.

PCBC S.A. prowadzi:

  • certyfikację wyrobów i usług na znaki jakości m.in.: EU Ecolabel, Jakość Tradycja oraz zastrzeżone na rzecz PCBC S.A. znaki EKO, EKO – Certyfikowany Kosmetyk, B, Q, BIO, Gwarantowana Jakość
  • certyfikację systemów zarządzania
  • certyfikację wyrobów na zgodność z obowiązującymi normami
  • certyfikację gospodarstw ekologicznych
  • organizację szkoleń i doskonalenie kadr w obszarze badań i certyfikacji, w tym w ramach IQNet Academy
  • badania wyrobów w nowocześnie wyposażonych laboratoriach: chemicznym i wyrobów budowlanych

Akredytacje

PCBC S.A. posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Akredytacje te potwierdzają zgodność naszych kompetencji w odniesieniu do zakresu zadań, jakie możemy wykonywać w obszarach: certyfikacji, badań i szkoleń.

Posiadamy status jednostki notyfikowanej o numerze 1434, nadanym przez Komisję Europejską w zakresie Rozporządzenia (UE) 2017/745 dotyczącego wyrobów medycznych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 oraz w zakresie oceny zgodności produktów nawozowych UE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/1009.

Przedstawiciele PCBC S.A. uczestniczą w pracach Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego EUEB (European Union Ecolabelling Board).

Jesteśmy członkiem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNET (The International Certification Network).

Posiadamy świadectwa akredytacji w następujących obszarach:

  • badań: certyfikat akredytacji PCA nr AB 006 oraz nr AB 011
  • certyfikacji systemów zarządzania: certyfikat akredytacji PCA nr AC 019
  • certyfikacji wyrobów: certyfikat akredytacji PCA nr AC 013

 

Partner

PCBC S.A. jest sprawdzonym partnerem dla biznesu i szeroko rozumianej działalności publicznej: administracji, szkolnictwa, zdrowia, bezpieczeństwa i wielu innych.

Działamy na podstawie Deklaracji bezstronności, której gwarantem jest Komitet dla Zapewnienia Bezstronności. Działamy bezstronnie, rzetelnie i niezależnie.

Podejmujemy decyzje w oparciu o obiektywne dowody. Dbamy o to, by nie zachodził konflikt interesów zarówno w naszej, jak i naszych klientów aktywności.

Zaufała nam ogromna liczba podmiotów, ponieważ mamy sześćdziesięcioletnie doświadczenie, gwarantujemy jakość i poufność wszystkich czynności oraz pozostajemy partnerem na każdym etapie projektu.

Klienci doceniają nasz profesjonalizm i wysokiej jakości usługi.

Kierujemy się polityką jakości i bezpieczeństwa informacji w każdym obszarze naszej działalności: badań, certyfikacji wyrobów jak również certyfikacji systemów zarządzania aby zapewnić naszym Klientom pełną poufność i ochronę przekazywanych nam informacji.

 

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ