Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja środków wspomagających uprawę roślin - nasze kompetencje

W ramach posiadanych kompetencji i wieloletniego doświadczenia prowadzimy proces certyfikacji środków wspomagających uprawę roślin tj.:

 • środków poprawiających właściwości gleby,
 • stymulatorów wzrostu,
 • podłoży do upraw.

Zakres certyfikacji

Po spełnieniu wymagań przepisów prawnych (np. uzyskania stosowanego pozwolenia na wprowadzanie do obrotu) producenci mogą ubiegać się o certyfikaty uprawniające do oznakowywania swoich wyrobów wyróżnikami jakościowymi, takimi jak:

Ponadto mogą ubiegać się o certyfikaty potwierdzające zgodność z dokumentami normatywnymi np. Ustawa o nawozach i nawożeniu, Deklaracja Producenta.

Potwierdzenie przez niezależną stronę trzecią stanowi kluczowy elementy identyfikowalności certyfikowanych wyrobów na rynkach krajowych i zagranicznych.

Nowe wzory certyfikatów obowiązujące od dnia 12.01.2021

Informujemy, że z dn. 12.01.2021 r. wprowadzono zmianę wzoru certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu w odniesieniu do dokumentów certyfikacyjnych wystawianych przez (dawne) Zespoły:  ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel oraz Inspekcji i Certyfikacji Wyrobów Użytkowych.

Nowy dokument certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu

 • będzie wydawany klientowi  w wersji elektronicznej,
 • będzie podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Członka Zarządu lub Prezes Zarządu PCBC S.A.
 • nie będzie opatrzony hologramem,
 • będzie certyfikatem jednostronnym.

Dotychczas wystawione certyfikaty papierowe pozostają w mocy do końca ich ważności, pod warunkiem przestrzegania przez właściciela certyfikatu wymagań opisanych w umowie i programie certyfikacji.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Umowa na certyfikację oznakowania ekologicznego EU Ecolabel

 • Umowa o dokonanie dobrowolnej certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B"

 • Umowa na dokonanie dobrowolnej certyfikacji na znak "Gwarantowana jakość"

 • Umowa na dokonanie dobrowolnej certyfikacji wyrobów/usług na zgodność z normą lub innym dokumentem odniesienia i nadzór nad stosowaniem wydanych certyfikatów

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów

 • Marek Klóska


  + 48 667 606 161
  mkloska@pcbc.gov.pl
 • Damian Wawrzecki


  +48 691 901 245
  dwawrzecki@pcbc.gov.pl
 • Gwarantowana jakość

  Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” potwierdza wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do wyrobu oraz daje możliwość uzyskania wyższych efektów ekonomicznych w wyniku zwiększonego popytu na certyfikowany wyrób.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ