Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
znak-Nawoz-WE z R

Potwierdzenie spełnienia wymogów Unii Europejskiej.

Opis znaku

Certyfikat „ NAWÓZ WE” (EC FERTILIZER) jest potwierdzeniem spełnienia wymagań przepisów unijnych tj. Rozporządzenia (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku w sprawie nawozów nieorganicznych z późniejszymi zmianami.

Certyfikat zgodności potwierdzający zgodność z typem nawozu oznaczonym znakiem „NAWÓZ WE” (EC FERTILIZER):

 • dotyczy nawozów nieorganicznych w rozumieniu wyżej wymienionego Rozporządzenia (WE) Nr 2003/2003;
 • zapewnia swobodny obrót w Krajach Unii Europejskiej.

Jesteśmy jednostką certyfikującą, która posiada wdrożony i udokumentowany system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03.

Program certyfikacji

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie certyfikacji (FBS-01),
 2. Umowa o dokonanie certyfikacji (FBS-41),
 3. Kwestionariusz producenta (w przypadku zgłaszania pierwszego wyrobu do certyfikacji, bądź gdy złożony poprzednio kwestionariusz nie obejmował aktualnej certyfikacji) (FBS-03),
 4. Deklaracja producenta typu nawozu oznaczanego „NAWÓZ WE” (FBS-05),
 5. Sprawozdanie z badań wykonanych w laboratoriach, które na mocy art. 30 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 są właściwe do kontroli zgodności nawozów WE z wymogami tego rozporządzenia (należy do nich również Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych, Oddziału Badań i Certyfikacji w Pile, PCBC S.A.),
 6. Wzór etykiety/dokumentu towarzyszącego.

Certyfikaty zawieszone i cofnięte

Wykaz zawieszonych oraz cofniętych certyfikatów potwierdzających zgodność z typem nawozu oznaczonego „NAWÓZ WE” – na dzień 28.12.2018

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Umowa o dokonanie oceny zgodności na nawóz WE

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel

 • Marek Klóska

  + 48 667 606 161
  mkloska@pcbc.gov.pl
 • Paweł Nader

  + 48 22 46 45 423
  pnader@pcbc.gov.pl
 • Powrót