Nawozy WE. Certyfikat Zgodny z Unijną Normą – PCBC

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
znak-Nawoz-WE z R

Potwierdzenie spełnienia wymogów Unii Europejskiej.

Informacja - nawozy WE

W dniu 16.07.2022 r. straciło moc Rozporządzenie (WE) 2003/2003 z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów i zostało zastąpione Rozporządzeniem (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającym przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE.

Certyfikaty WE wydane przez PCBC S.A. na znak NAWÓZ WE zachowują swoją ważność zgodnie z terminem wskazanym na dokumencie, a produkty posiadające oznakowanie Nawóz WE mogą być nadal udostępniane na rynku pod warunkiem, że zostały:

 • wyprodukowane przed 16.07.2022 r. i są zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003;
 • dostarczone lub są przechowywane w celu dostawy, lub zostały wprowadzone na obszar celny UE.

Produkty spełniające powyższe warunki, mogą pozostać na rynku do upływu ich daty ważności.

W związku z powyższym PCBC S.A. nie prowadzi nowych procesów certyfikacji na znak NAWÓZ WE, tylko sprawuje nadzór nad wydanymi certyfikatami.

Przedsiębiorców zainteresowanych możliwością posługiwania się dobrowolnym znakiem CE dla produktów nawozowych UE, zapraszamy do zapoznania się z informacjami odnośnie przebiegu procesu oceny zgodnie z nowym Rozporządzeniem (UE) 2019/1009 i składania wniosków do PCBC S.A. o ocenę zgodności ww. produktów.

Nawóz WE - Opis znaku

Certyfikat „ NAWÓZ WE” (EC FERTILIZER) jest potwierdzeniem spełnienia wymagań przepisów unijnych tj. Rozporządzenia (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku w sprawie nawozów nieorganicznych z późniejszymi zmianami.

Certyfikat zgodności potwierdzający zgodność z typem nawozu oznaczonym znakiem „NAWÓZ WE” (EC FERTILIZER):

 • dotyczy nawozów nieorganicznych w rozumieniu wyżej wymienionego Rozporządzenia (WE) Nr 2003/2003;
 • zapewnia swobodny obrót w Krajach Unii Europejskiej.

UWAGA: W ostatnich dniach dotarły do nas informacje, o funkcjonujących w obrocie towarowym nieprawdziwych certyfikatach potwierdzających zgodność z typem nawozu oznaczonego ,,NAWÓZ WE’’. Dokumenty przygotowane są w języku angielskim i wyglądem przypominają certyfikaty wystawione przez PCBC.

W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości, co do wiarygodności certyfikatu, prosimy o przesłanie na adres nawozy@pcbc.gov.pl skanu całego dokumentu, w celu potwierdzenia jego autentyczności.

Nawóz WE - Certyfikaty zawieszone i cofnięte

Wykaz zawieszonych oraz cofniętych certyfikatów potwierdzających zgodność z typem nawozu oznaczonego „NAWÓZ WE” – na dzień 30.11.2023

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Marek Klóska

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Produktów Nawozowych, Wyrobów i Inspekcji/ Manager of F ertilising Product Certification and Inspection Division


  + 48 667 606 161
  mkloska@pcbc.gov.pl
 • Helena Stępniak


  +48 727 034 838
  hstepniak@pcbc.gov.pl
 • Damian Wawrzecki


  +48 691 901 245
  dwawrzecki@pcbc.gov.pl
 • Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ