Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl
znak-Nawoz-WE- z białym tłem

Potwierdzenie spełnienia wymogów Unii Europejskiej.

Opis znaku

Certyfikat „ NAWÓZ WE” (EC FERTILIZER) jest potwierdzeniem spełnienia wymagań przepisów unijnych tj. Rozporządzenia (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku w sprawie nawozów nieorganicznych z późniejszymi zmianami.

Certyfikat zgodności potwierdzający zgodność z typem nawozu oznaczonym znakiem „NAWÓZ WE” (EC FERTILIZER):

 • dotyczy nawozów nieorganicznych w rozumieniu wyżej wymienionego Rozporządzenia (WE) Nr 2003/2003;
 • zapewnia swobodny obrót w Krajach Unii Europejskiej.

Jesteśmy jednostką certyfikującą, która posiada wdrożony i udokumentowany system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03.

Program certyfikacji

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Umowa o dokonanie oceny zgodności na nawóz WE

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Certyfikacji Nawozów, Wyrobów Chemicznych i Spożywczych

 • Marek Klóska

  + 48 67 213 87 00
  mkloska@pcbc.gov.pl
 • Izabela Domańska

  + 48 22 46 45 423
  idomanska@pcbc.gov.pl
 • Powrót