Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl
znak-Nawoz-WE z R

Potwierdzenie spełnienia wymogów Unii Europejskiej.

Opis znaku

Certyfikat „ NAWÓZ WE” (EC FERTILIZER) jest potwierdzeniem spełnienia wymagań przepisów unijnych tj. Rozporządzenia (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku w sprawie nawozów nieorganicznych z późniejszymi zmianami.

Certyfikat zgodności potwierdzający zgodność z typem nawozu oznaczonym znakiem „NAWÓZ WE” (EC FERTILIZER):

 • dotyczy nawozów nieorganicznych w rozumieniu wyżej wymienionego Rozporządzenia (WE) Nr 2003/2003;
 • zapewnia swobodny obrót w Krajach Unii Europejskiej.

Jesteśmy jednostką certyfikującą, która posiada wdrożony i udokumentowany system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie certyfikacji (FBS-01),
 2. Umowa o dokonanie certyfikacji (FBS-41),
 3. Kwestionariusz producenta (w przypadku zgłaszania pierwszego wyrobu do certyfikacji, bądź gdy złożony poprzednio kwestionariusz nie obejmował aktualnej certyfikacji) (FBS-03),
 4. Deklaracja producenta typu nawozu oznaczanego „NAWÓZ WE” (FBS-05),
 5. Sprawozdanie z badań wykonanych w laboratoriach, które na mocy art. 30 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 są właściwe do kontroli zgodności nawozów WE z wymogami tego rozporządzenia (należy do nich również Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych, Oddziału Badań i Certyfikacji w Pile, PCBC S.A.),
 6. Wzór etykiety/dokumentu towarzyszącego.

Certyfikaty zawieszone i cofnięte

Wykaz zawieszonych oraz cofniętych certyfikatów potwierdzających zgodność z typem nawozu oznaczonego „NAWÓZ WE” – na dzień 31.12.2021

Nowe wzory certyfikatów obowiązujące od dnia 12.01.2021

Informujemy, że z dn. 12.01.2021 r. wprowadzono zmianę wzoru certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu w odniesieniu do dokumentów certyfikacyjnych wystawianych przez (dawne) Zespoły:  ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel oraz Inspekcji i Certyfikacji Wyrobów Użytkowych.

Nowy dokument certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu

 • będzie wydawany klientowi  w wersji elektronicznej,
 • będzie podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Członka Zarządu lub Prezes Zarządu PCBC S.A.
 • nie będzie opatrzony hologramem,
 • będzie certyfikatem jednostronnym.

Dotychczas wystawione certyfikaty papierowe pozostają w mocy do końca ich ważności, pod warunkiem przestrzegania przez właściciela certyfikatu wymagań opisanych w umowie i programie certyfikacji.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Umowa o dokonanie oceny zgodności na nawóz WE

 • Instrukcja stosowania znaku Nawóz WE

 • Program certyfikacji nawozów – Certyfikacja na „NAWÓZ WE

 • KOMUNIKAT PCBC S.A. z dnia 11.05.2021 r. dotyczący certyfikatów wydanych w ramach Programu Certyfikacji Nawozów „NAWÓZ WE”

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów

 • Marek Klóska


  + 48 667 606 161
  mkloska@pcbc.gov.pl
 • Helena Stępniak


  + 48 22 46 45 607
  +48 727 034 838
  ecolabel@pcbc.gov.pl
  hstepniak@pcbc.gov.pl
 • Damian Wawrzecki


  +48 691 901 245
  dwawrzecki@pcbc.gov.pl
 • Powrót