Certyfikat AQAP. Norma Allied Quality Assurance Publicatio – PCBC

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
AQAP-piktogram

Allied Quality Assurance Publication – AQAP –  sojusznicza publikacja dotycząca zapewnienia jakości

Czym są wymagania AQAP

Allied Quality Assurance Publication – AQAP –  sojusznicza publikacja dotycząca zapewnienia jakości

NATO (North Atlantic Treaty Organization) określiła wymagania dotyczące systemu jakości łańcucha dostaw w branży wojskowej i pokrewnych. Zbiór obowiązujących dokumentów określa wymagania do realizowania dostaw dla wojska, jednakże nie określają one wymagań dla samego wyrobu, czy procesów produkcyjnych. Podstawą prawną wymagań AQAP jest dokument standaryzacyjny NATO – STANAG 4107.

Dokumenty AQAP stanowią rozszerzenie wymagań norm, uznanych za podstawowe czyli norm jakości serii ISO 9000. Kolejne uszczegółowienia i wydania dokumentów AQAP powstawały na bazie wymagań tej serii.

Posiadanie wdrożonego systemu zgodnego z wymaganiami AQAP jest obowiązkowe w przedsiębiorstwach projektujących, produkujących, a także dostarczających wyroby lub świadczących usługi zamawiane przez Siły Zbrojne RP lub pozostałe armie NATO. Dlatego też system zgodny z wymaganiami AQAP należy wdrożyć i utrzymywać w przypadku, jeżeli firma jest zainteresowana projektowaniem, produkcją lub dostawami dla wojska i chce pozyskiwać więcej nowych zamówień oraz skutecznie utrzymywać dotychczasowe kontrakty dla wojska.

Celem systemu zapewnienia jakości jest zwiększenie pewności, że zamawiany dla SZ RP wyrób będzie spełniał wymagania określone w umowie.

W chwili obecnej obowiązują następujące wymagania AQAP bezpośrednio wprowadzone przez STANAG 4107:

Podstawowe wymagania dot. zapewnienia jakości:

 • AQAP 2110 wydanie D wersja 1 „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji”
 • AQAP 2131 wydanie C wersja 1 „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla kontroli końcowej i badań
 • AQAP 2310 wydanie B wersja 1  „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla dostawców przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego

Uzupełniające wymagania dot. zapewnienia jakości:

 • AQAP 2105 wydanie C wersja 1  „Wymagania NATO dotyczące planów jakości
 • AQAP 2210 wydanie A wersja 2 „Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110- i AQAP 2310 dotyczące zapewnienia jakości oprogamowania
 • AQAP 4107  WZAJEMNA AKCEPTACJA RZĄDOWEGO ZAPEWNIENIA JAKOŚCI I STOSOWANIE SOJUSZNICZYCH PUBLIKACJI ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (AQAP) wyd. A, wersja 2
 • AQAP 4107 SRD.2 PRZEWODNIK DOTYCZĄCY WYBORU AQAP wyd. A wersja 1
 • Przewodnik dla wykonawców wydanie A wersja 1A „System zapewnienia jakości”

Korzyści jakie daje AQAP

Korzyści wynikające z wdrożenia z funkcjonowania i certyfikacji w organizacji Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z AQAP to m.in:

 • zwiększenie konkurencyjności na rynku;
 • uporządkowanie procesów decyzyjnych poprzez zwiększenie ich skuteczności i efektywności;
 • zapewnienie identyfikowalności realizowanych procesów;
 • zmniejszenie ryzyka związanego z realizowanymi przedsięwzięciami;
 • minimalizacja błędów wynikających z czynnika ludzkiego;
 • efektywne nadzorowanie funkcjonowania komórek organizacyjnych;
 • zwiększenie wiarygodności organizacji;
 • spełnienie wymagań zamawiającego poprzez stałą koncentrację na potrzebach klienta.

Do kogo skierowany jest AQAP

Wymagania AQAP mają zastosowanie wtedy, gdy organizacja zamierza realizować zamówienia dla służb podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

W chwili obecnej zdecydowana większość zamówień dla wojska jest realizowana zgodnie z wymaganiami określonymi w jednym z wymagań AQAP typu kontraktowego (wymienionych powyżej).

Dodatkowo ważnym podkreślenia jest fakt, że wyroby nabywane na potrzeby sił zbrojnych bardzo często zawierają się w grupie tzw. towarów strategicznych, na których obrót wymagane są stosowne koncesje lub certyfikaty (WSK).

W związku z powyższym wartym analizy jest podjęcie przez przedsiębiorców czynności zmierzających do wdrożenia systemu zgodnego z wymaganiami AQAP, zintegrowanie go z istniejącym lub wdrożenie WSK i w konsekwencji jego certyfikacji przez niezależną, kompetentną jednostkę (stronę trzecią) jako potwierdzenie spełnienia tych wymagań.

Sektory branżowe, które głównie zainteresowane są certyfikacją AQAP to:

 • Elektryka i Elektronika;
 • Budownictwo;
 • IT i Komunikacja;
 • Medycyna;
 • Transport i Logistyka;
 • Handel;
 • Ochrona osób i mienia;
 • Zbrojenia;
 • Spożywczy;
 • Usługi dla wojska i pokrewne.

Przebieg Procesu Certyfikacji

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Krzysztof Moch

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta


  +48 606 459 912
  kmoch@pcbc.gov.pl
  obsluga.klienta@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  WSK

  Wewnętrzny System Kontroli.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ