Certyfikacja ISO 14001. Systemy Zarządzania Środowiskowego – PCBC

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
ISO 14001-piktogram

System Zarządzania Środowiskowego.

Czym jest System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

System zarządzania środowiskowego 

W obecnym świecie wiele firm poszukuje sposobów na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Rośnie świadomość ekologiczna oraz wymagania w zakresie ochrony środowiska. Poszukiwanie rozwiązań problemów związanych z tym zagadnieniem nurtuje nie tylko naukowców i polityków, ale również przedsiębiorców, którzy najczęściej mają bezpośredni wpływ na otaczające nas środowisko. Jedną z możliwości świadomego i efektywnego eliminowania niekorzystnych czynników środowiskowych jest wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego.

Norma ISO 14001 jest opracowana w sposób umożliwiający zastosowanie jej w różnych typach organizacji, działających w przeróżnych branżach i warunkach społeczno-kulturowo-geograficznych.

Podstawowym celem systemu zarządzania środowiskowego jest stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania organizacji w sposób, który pozwoli zminimalizować negatywne czynniki oddziałujące na środowisko naturalne.

Istotą normy ISO 14001 jest wspomaganie organizacji – niezależnie od jej charakteru, wielkości i rodzaju – w zarządzaniu wpływem jej działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja tego oddziaływania i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Korzyści z certyfikacji normy ISO 14001

Najczęściej wymieniane korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji normy ISO 14001 to m.in.:

 • spełnienie wymagań odbiorcy,
 • spełnienie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska,
 • lepsze zarządzanie czynnikami ryzyka w zakresie ochrony środowiska obecnie i w przyszłości,
 • poprawa kontroli kosztów wynikająca z oszczędności materiałów i energii,
 • optymalizacja doboru surowców, materiałów i produktów,
 • poprawa efektywności zużycia surowców, energii i zmniejszenie ilości odpadów,
 • zagospodarowanie odpadów,
 • przygotowanie procesów magazynowania, pakowania (opakowania wielorazowe) i transportu (lepsze wykorzystanie środków transportu),
 • zmniejszenie ryzyka środowiskowego przez uprzednie zidentyfikowanie zagrożeń i przygotowanie się na wypadek ich zaistnienia, co pozwoli uniknąć zablokowania inwestycji w związku z niedostosowaniem do uwarunkowań środowiskowych.

Certyfikacja systemu zarządzania ISO 14001 przeprowadzona przez nas potwierdzona jest zarówno certyfikatem PCBC S.A. jak i certyfikatem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNET, uznawanym na całym świecie.

znak-System-Zarzadzania z R 

 

Do kogo skierowana jest norma ISO 14001

Norma ISO 14001 kierowana jest do każdej organizacji, która:

 • chce utrzymywać i doskonalić system zarządzania środowiskowego od niewielkich organizacji prowadzących działalność w jednej lokalizacji po międzynarodowe korporacje,
 • działa zgodnie z ustalona polityką i celami środowiskowymi,
 • chce pokazać zgodność swoich działań na zewnątrz: klientom, konkurentom, otoczeniu,
 • prowadzi działalność produkcyjną, przetwórczą i usługową.

Przebieg Procesu Certyfikacji

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Krzysztof Moch

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta


  +48 606 459 912
  kmoch@pcbc.gov.pl
  obsluga.klienta@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie stacjonarne PC143 - Auditor wiodący Systemu zarządzania środowiskowego/ IQNet No MTS004

  Kompleksowe 5-dniowe szkolenie skierowane do kandydatów na auditorów strony trzeciej w zakresie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015.

  PN-EN ISO 50001

  System zarządzania energią.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ