Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Czterodniowe szkolenie, po którym uczestnicy będą znali i rozumieli cele i zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz możliwości wynikające z systemu zarządzania jakością dla wzmacniania skuteczności i efektywności działań organizacji.

Korzyści

Przygotowanie uczestników do realizacji  powierzonych  zadań  w zakresie planowania, dokumentowania, utrzymania, monitorowania i doskonalenia  systemu zarządzania jakością.

Uczestnicy poznają:

– wymagania nowej normy ISO 9001:2015 oraz ich interpretację w powiązaniu z podejściem biznesowym w zarządzaniu organizacją

– praktyczne aspekty dokumentowania,  wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością

– podstawy podejścia procesowego w zarządzaniu

– zastosowanie  „myślenia opartego na ryzyku” w zarządzaniu organizacją

– zasady i metody audytowania systemu zarządzania jakością

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

– zrozumieć i określić kontekst działania organizacji oraz jego wpływ na  system zarządzania jakością

– zaplanować, wdrożyć oraz sprawnie nadzorować i doskonalić system zarządzania jakością w swojej firmie.

– identyfikować szanse i zagrożenia w organizacji oraz organizować działania z nimi związane

– tworzyć i  aktualizować dokumentacje systemu zarządzania jakością

– planować i przeprowadzać audity wewnętrzne w organizacji

– organizować i dokumentować przeglądy kierownictwa w organizacji

Uczestnicy będą znali i rozumieli:

– cele i zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością

– możliwości  wynikające z systemu zarządzania jakością  dla wzmacniania skuteczności i efektywności działań organizacji

Program

– Wstęp do zarządzania jakością według ISO 9001

– Pojęcia i definicje dotyczące systemu zarządzania jakością

– Podejście procesowe w zarządzaniu jakością

– Myślenie oparte na ryzyku i jego zastosowanie

– Wymagania normy ISO 9001:2015 – omówienie i interpretacja

– Wytyczne do zarządzania dokumentacją

– Zarządzanie wiedzą w organizacji

–  Auditowanie systemu zarządzania jakością według ISO 19011

–  Zasady i  metody badania zadowolenia klientów

– Nadzorowanie, monitorowanie i pomiar procesów.

– Organizacja i dokumentowanie przeglądu kierownictwa

– Wytyczne i zastosowanie normy  ISO 9004:2010  „Zarządzanie mające na celu osiąganie trwałego sukcesu organizacji”.

Czas trwania szkolenia

4 dni – 32 godz. lekcyjne

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek-Kucharska

  Koordynator Zespołu ds. szkoleń


  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 2300.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

  Szkolenie PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

  Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

  Szkolenie PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością

  Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  Szkolenie PC129 - Analiza ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością.

  Szkolenie PC93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

  Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów.

  Szkolenie PC 176 – Techniki statystyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

  Szkolenie przeznaczone dla osób, które chciałyby rozumieć i stosować techniki statystyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych.

  Szkolenie PC175- Pomiary w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001:2015

  Szkolenie przeznaczone dla osób zaangażowanych w budowę i utrzymanie skutecznych oraz przydatnych systemów zarządzania jakością.

  Powrót