Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
ISO 14001-piktogram

Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania

Czym jest system certyfikacji zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC

PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron. Ocena w Polsce odbywa się w oparciu o kryteria określone w dokumencie: Norma Krajowa PEFC PL 1003:2012v.2 „Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania.”

Certyfikacja lasów zapewnia, że są one zarządzane zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.

PEFC zajmuje się promowaniem niezależnej certyfikacji oraz dostarcza mechanizmy, które pokazują konsumentom, że drewno użyte w stosowanych przez nich produktach pochodzi z odpowiednio zarządzanych lasów.

Korzyści jakie daje certyfikacja PEFC

Posiadanie certyfikatu PEFC w zakresie gospodarki leśnej niesie ze sobą szereg korzyści:

 • gwarancję, dla producentów i ich klientów, że surowce pochodzą z legalnych źródeł, użytkowanych w trwały i zrównoważony sposób,
 • zapewnienie możliwości praktycznego wykazania odpowiedzialności środowiskowej a także społecznej producentom i odbiorcom drewna lub innych pożytków leśnych, poprzez kształtowanie podstaw wiarygodnego zaopatrzenia
  w surowiec,
 • możliwość korzystania z chronionego prawem logo, w komunikacji z przyszłym klientem.

Certyfikat PEFC to również zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku obrotu drewnem. Bardzo wielu właścicieli lasów decyduje się na certyfikację. W skali światowej certyfikowana powierzchnia lasów wynosi 300 mln ha a liczba właścicieli lasów ponad 750 tys. Ponadto około 18700 firm z branży leśno-drzewnej jest certyfikowanych i korzysta z surowców leśnych od certyfikowanych właścicieli lasów.

Certyfikowani klienci

Wykaz aktywnych certyfikatów – stan na 02.07.2018

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Tomasz Kochański

  + 48 22 46 45 306
  +48 606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • Powrót