Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Wykonujemy badania ogniowe, mechaniczne, badania właściwości fizycznych oraz promieniowania surowców, wyrobów i materiałów budowlanych.

Nasze kompetencje

Laboratorium wykonuje badania na podstawie akredytacji nr AB 011, w zakresie oraz dokonuje oceny właściwości użytkowych na podstawie badań objętych notyfikacją nr 1434.

Zakres oferowanych badań

Laboratorium wyrobów budowlanych wykonuje badania ogniowe (wraz z pobieraniem próbek), mechaniczne, właściwości fizycznych oraz promieniowania surowców, wyrobów i materiałów budowlanych w zakresie akredytacji nr AB 011, potwierdzającej prowadzenie działalności zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji.

Laboratorium jest notyfikowane Komisji Europejskiej i państwom członkowskim jako kompetentne do wykonywania badań reakcji na ogień metodami określonymi w normach:

 • PN-EN ISO 1182
 • PN-EN ISO 11925-2
 • PN-EN ISO 1716

Jest to notyfikacja o charakterze horyzontalnym w zakresie zasadniczej charakterystyki, dla której nie jest wymagane odniesienie do stosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej. Oznacza to, że dla każdego wyrobu objętego zharmonizowaną specyfikacją techniczną, dla którego przewidziano system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 3, nasze laboratorium może wykonać badanie reakcji na ogień metodami określonymi w wymienionych normach.

Ponadto, prowadzimy badania poza zakresem akredytacji w następujących obszarach:
1. Badania mrozoodporności

 • Betonowe kostki brukowe – wymagania i metody badań, metoda określania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej (PN-EN 1338 Załącznik D);
 • Dachówki ceramiczne – oznaczanie właściwości fizycznych – Część 2: badania mrozoodporności metoda (EPN-EN 539-2);
 • Kruszywa lekkie – Część 1: kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy (PN-EN 13055-1 Załącznik C);
 • Metody badań kamienia naturalnego – oznaczanie mrozoodporności (PN-EN 12371).

2. Badania właściwości związanych z transportem pary wodnej:

 • Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych – określanie właściwości związanych z transportem pary wodnej (PN-EN ISO 12572);
 • Metody badań elementów murowych – Część 15: oznaczanie współczynnika przepuszczania pary wodnej elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (PN-EN 772-15).

3. Badania starzeniowe:

 • Elastyczne wyroby wodochronne – wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych – metoda sztucznego starzenia przez długotrwałe działanie wysokiej temperatury (PN-EN 1296);
 • Elastyczne wyroby wodochronne – wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych – metoda sztucznego starzenia przez długotrwałą ekspozycję na łączne działanie promieniowania UV, podwyższonej temperatury i wody (PN-EN 1297).

4. Badania łupków i innych wyrobów z kamienia naturalnego do zakładkowych pokryć dachowych i okładzin ściennych zgodnie z normą PN-EN 12326-2 :

 • długość i szerokość,
 • prostoliniowość krawędzi,
 • prostokątność,
 • grubość pakietu,
 • grubość pojedynczej płytki,
 • odchylenie od płaskości,
 • wytrzymałość na zginanie,
 • nasiąkliwość wodą,
 • mrozoodporność (100 cykli),
 • odporność na zmiany temperatury (20 cykli).

Grupy wyrobów

1. Wyroby do pokryć dachowych:

 • dachówki ceramiczne i akcesoria,
 • dachówki i kształtki dachowe cementowe,
 • papy asfaltowe,
 • folie,
 • gonty asfaltowe,
 • łupek.

2. Wyroby do izolacji cieplnej:

 • z wełny mineralnej,
 • z wełny mineralnej w postaci niezwiązanej formowane,
 • in situ,
 • ze styropianu,
 • z polistyrenu ekstrudowanego,
 • ze sztywnej pianki poliuretanowej,
 • izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową.

3. Wyroby do konstrukcji murowych:

 • ceramiczne,
 • silikatowe,
 • z betonu kruszywowego,
 • z autoklawizowanego betonu komókowego,
 • zaprawy murarskie.

4. Wyroby do izolacji wodochronnych:

 • asfaltowe,
 • z tworzyw sztucznych i kauczuku,
 • emulsje asfaltowe,
 • roztwory asfaltowe,
 • lepiki i masy asfaltowe.

5. Materiały do budowy dróg:

 • papy asfaltowe,
 • cegły drogowe,
 • betonowe kostki brukowe.

6. Pozostałe:

 • kolczyki dla zwierząt gospodarskich.

Dokumenty do pobrania

 • Zlecenie na badania - osoby fizyczne

 • Zlecenie na badania - osoby prawne

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

 • Anna Dąbrowska

  Dyrektor Oddziału

  + 48 503 718 521
  anna.dabrowska@pcbc.gov.pl
 • Szymon Gładysz

  Kierownik

  +48 58 511 06 27
  +48 727 034 822
  sgladysz@pcbc.gov.pl
 • Powrót