Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl
znak-B z R

Potwierdzenie bezpieczeństwa wyrobu.

Opis znaku

„Znak bezpieczeństwa B” umieszczony na wyrobie informuje, że wyrób ten przeszedł pozytywnie proces certyfikacji i jego bezpieczeństwo użytkowania zostało potwierdzone przez niezależną od producenta jednostkę certyfikującą, która nadzoruje również jego produkcję.
Certyfikat na „Znak bezpieczeństwa B” potwierdza, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska. Dokument ten uprawnia producenta do oznaczania wyrobu znakiem „Wspólny znak towarowy gwarancyjny B PCBC”, który jest zastrzeżony na rzecz PCBC S.A.

Grupy certyfikowanych wyrobów

Nowe wzory certyfikatów obowiązujące od dnia 12.01.2021

Informujemy, że z dn. 12.01.2021 r. wprowadzono zmianę wzoru certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu w odniesieniu do dokumentów certyfikacyjnych wystawianych przez (dawne) Zespoły:  ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel oraz Inspekcji i Certyfikacji Wyrobów Użytkowych.

Nowy dokument certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu

 • będzie wydawany klientowi  w wersji elektronicznej,
 • będzie podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Członka Zarządu lub Prezes Zarządu PCBC S.A.
 • nie będzie opatrzony hologramem,
 • będzie certyfikatem jednostronnym.

Dotychczas wystawione certyfikaty papierowe pozostają w mocy do końca ich ważności, pod warunkiem przestrzegania przez właściciela certyfikatu wymagań opisanych w umowie i programie certyfikacji.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji wyrobów użytkowych

 • Załącznik do Wniosku - Przykład upoważnienia producenta

 • Załącznik do Wniosku - Kwestionariusz producenta

 • Program certyfikacji na Znak bezpieczeństwa B wyrobów użytkowych

 • Zakres certyfikacji wyrobów użytkowych na znak bezpieczeństwa B

 • Instrukcja stosowania Znaku bezpieczeństwa B dla wyrobów użytkowych

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów


  nawozy@pcbc.gov.pl
 • Maria Michałowska


  +48 22 46 45 266
  +48 691 121 258
  wyrobyuzytkowe@pcbc.gov.pl
 • Powrót