Szkolenie online O185- Problemy odnoszące się do zagadnień związanych z oceną zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami Dyrektyw i Rozporządzeń UE- Analiza ryzyka - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Dwudniowe szkolenie z zakresu oznakowania wyrobów znakiem CE.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik zapozna się z:

 • procedurami oceny zgodności (moduły oceny zgodności i w przypadku wyrobów budowlanych systemy oceny zgodności),
 • wytycznymi co powinna zawierać wymagana prawem dokumentacja techniczna,
 • praktycznym podejściem do analizy ryzyka odnoszącym się do wyrobu,
 • normami zharmonizowanymi i innymi specyfikacjami technicznymi będącymi podstawą domniemania zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw.

Adresaci szkolenia

Osoby zainteresowane w jaki sposób doprowadzić do oznakowania wyrobu znakiem CE.

Program szkolenia

 • Problematyka złożoności produktu odnosząca się do wymagań kilku dyrektyw. Jak zidentyfikować wymagania (algorytm postępowania).
 • System oceny zgodności w Polsce (Dyrektywy nowego podejścia – procedury oceny). Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzorze rynku – omówienie ostatnich zmian i najważniejszych kwestii.
 • Omówienie wymagań wybranych dyrektyw nowego podejścia związanych z oznakowaniem CE komercyjnego sprzętu chłodniczego i podobnego: maszynowa MAD 2006/42/WE, niskonapięciowa LVD 2014/35/UE, kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE, ekoprojekt ErP 2009/125/WE, RoHS 2011/65/UE.
 • Określenie rodzaju podmiotu gospodarczego w rozumieniu dyrektyw / rozporządzeń UE: producent, importer, dystrybutor, instalator (EMC).
 • Określanie wymagań prawnych w odniesieniu do wyrobów.
 • Oznakowanie wyrobu (jak interpretować wymagania).
 • Normy zharmonizowane i inne specyfikacje techniczne.
 • Wymagana dokumentacja techniczna – jak określić co jest wymagane dla danego wyrobu.
 • Kontrola podczas produkcji (jak określić jej zakres).
 • Analiza ryzyka jako stały proces związany ze zgodnością wyrobów (jak ją przeprowadzić i jak ocenić jej adekwatność).
 • Zmiany związane z etykietami energetycznymi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE. Europejski system rejestracji wyrobów w bazie etykiet energetycznych EPREL.
 • Ćwiczenia: procedura oceny zgodności na podstawie wybranych wyrobów (określenie wymagań, analiza ryzyka, dobór odpowiednich norm zharmonizowanych, przeprowadzenie badań, opracowanie deklaracji zgodności).
 • Inne dyrektywy i rozporządzenie związane z wyrobami elektrycznymi: Dyrektywa WEEE 2012/19/UE (Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – ostatnie zmiany, Rejestr BDO), Rozporządzenie 1935/2004 (Kontakt z żywnością – omówienie wymagań mających zastosowanie do wyrobów mających kontakt z żywnością).

Czas trwania

2 dni – 16 godzin lekcyjnych

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Natalia Kucharska

  Specjalista ds. szkoleń i organizacji eventów


  +48 22 464 52 31
  +48 669 474 742
  nkucharska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1450.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ