Szkolenie online O211 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301 /IQNet No MTS024 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Szkolenie w zakresie przygotowania i prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania ciągłością działania (SZCD). Szkolenie w ramach IQNet Academy.

 

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział, czym jest audyt wewnętrzny i jaki jest cel jego przeprowadzenia,
 • zapoznany zostanie z koncepcją i problematyką dotyczącą ciągłości działania oraz funkcjonowania SZCD, jak również korzyściami biznesowymi jego stosowania,
 • zdobędzie podstawową wiedzę w zakresie metodyki przeprowadzania i dokumentowania audytów wewnętrznych uwzględniającą wymagania normy PN-EN ISO 19011:2018-08.

 

Szkolenie prowadzone w ramach IQNet Academy oferuje uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

Adresaci

 • Osoby, które będą zarządzały lub przeprowadzały audyty wewnętrzne w zakresie SZCD.
 • Osoby, które chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie zagadnień związanych z system zarządzania ciągłością działania.

Program i czas trwania

 • Wprowadzenie do systemu zarządzania ciągłością działania.
 • Proces audytowania: definicje, rodzaje audytów.
 • Audyt wewnętrzny, jako wymaganie normy PN-EN ISO 22301:2020-04.
 • Zasady audytowania według normy PN-EN ISO 19011:2018-08.
 • Kompetencje i zadania audytorów:
  • wymagania kompetencyjne – kryteria kwalifikacji,
  • zadania, odpowiedzialności i uprawniania audytorów,
  • postawa audytorów.
 • Metodyka prowadzenia audytów:
  • cel, zakres, kryteria audytu,
  • metody i techniki audytowania,
  • plan audytu i jego przygotowanie,
  • spotkanie otwierające i zamykające,
  • zbieranie i weryfikacja dowodów, w tym dotyczących zagadnień kluczowych dla ciągłości działania jak BIA, ocena ryzyka, plany ciągłości działania, zarządzanie incydentami.
 • Dokumentowanie audytów:
  • formułowanie zgodności,
  • formułowanie spostrzeżeń,
  • formułowanie niezgodności,
  • formułowanie wniosków audytowych,
  • opracowywanie raportu.
 • Działania poaudytowe, w tym działania korekcyjne i korygujące.
 • Ćwiczenia.
 • Egzamin.

W trakcie szkolenia będą przeprowadzane ćwiczenia praktyczne w zakresie interpretacji normy PN-EN ISO 22301:2020-04, przygotowania audytu oraz sporządzania udokumentowanych informacji z audytu wewnętrznego.

Czas trwania szkolenia: 2 dni – 16 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz certyfikat IQNet Academy, który daje gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

Cena szkolenia obejmuje: organizację szkolenia, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikaty uczestnictwa w formie papierowej (PCBC i IQNet Academy).

 

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Agnieszka Korczak

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 691 192 671
  akorczak@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1450.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ