Szkolenie online O152 - Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 - IQNet No MTS0011 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Dwudniowe szkolenie przekazujące praktyczne aspekty i metody stosowane przy audytowaniu systemu zarządzania energią. Szkolenie organizowane w ramach IQNet Academy.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik:

 • zdobędzie praktyczne umiejętności do samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania auditu wewnętrznego w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 19011:2018-08,
 • pozna praktyczne aspekty i metody stosowane przy auditowaniu systemu zarządzania energią.

 

Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje.

Adresaci szkolenia

 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania energią.
 • Auditorzy i konsultanci pragnący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie systemu zarządzania energią.

Program i czas trwania

 • Podstawy systemu zarządzania energią.
 • Zasady auditowania według normy PN-EN ISO 19011:2018-08.
 • Wytyczne do prowadzenia auditów w kontekście PN-EN ISO 50001:2018-09.
 • Kompetencje i ocena auditorów.
 • Wprowadzenie do planowania auditów:
  • cel, zakres, kryteria auditu,
  • dobór zespołu auditorskiego,
  • plan auditu,
  • lista pytań kontrolnych auditu wewnętrznego,
  • ćwiczenie.
 • Zasady prowadzenia auditów:
  • spotkanie otwierające i zamykające,
  • techniki auditowania, zadawanie pytań,
  • komunikacja podczas auditu,
  • zbieranie i weryfikacja dowodów,
  • ćwiczenie.
 • Dokumentowanie auditów:
  • formułowania dowodów z auditu,
  • formułowanie spostrzeżeń i wniosków auditowych,
  • formułowanie niezgodności,
  • opracowywanie raportu,
  • ćwiczenie.
 • Działania poauditowe, w tym działania korekcyjne i korygujące.
 • Dobre praktyki auditowania.
 • Egzamin.

Czas trwania szkolenia: 2 dni – 16 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Aby wciąć udział w szkoleniu uczestnik powinien posiadać wiedzę na temat wymagań normy PN-EN ISO 50001:2018-09.

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz certyfikat IQNet Academy, który daje gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

Cena szkolenia obejmuje: organizację szkolenia, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikaty uczestnictwa w formie papierowej (PCBC i IQNet Academy).

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Mariola Fijewska

  Główny specjalista ds. Szkoleń


  + 48 22 46 45 508
  + 48 665 464 661
  mfijewska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1250.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie online O131 - System zarządzania energią według PN-EN ISO 50001:2018-09

  Podstawowe informacje przygotowujące do wdrażania, utrzymywania, nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2018

  PN-EN ISO 50001

  System zarządzania energią.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ