Konferencja poświęcona Ocenie zgodności produktów nawozowych UE za nami! - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 27/09/2023

W dniu 26 września 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji miało przyjemność zorganizować Konferencję pt. „Ocena zgodności produktów nawozowych UE w świetle obowiązków wynikających z polityk zrównoważonego rozwoju” poświęconą kluczowym zagadnieniom dotyczącym oceny zgodności produktów nawozowych z unijnymi przepisami oraz ich związku z obowiązkami wynikającymi z polityk zrównoważonego rozwoju.

Spotkanie było skierowane dla producentów, importerów, dystrybutorów oraz innych podmiotów współpracujących oraz działających na rynku produktów nawozowych, a jego celem było omówienie nowych aktów prawnych Rozporządzenia (UE) 2019/1009 dotyczącego oceny zgodności produktów nawozowych oraz Dyrektywy CSRD.

Program konferencji przewidywał wystąpienie dziesięciu prelegentów oraz panele dyskusyjne, które doskonale się sprawdziły nadając spotkaniu również charakter interdyscyplinarny. Żywe dyskusje, umożliwiły rozwianie wątpliwości na temat nowych, obowiązujących aktów prawnych.

Oto główne punkty omawiane podczas I części tego spotkania:

  • Zmiany w wymaganiach prawnych regulujących rynek produktów nawozowych UE w Polsce – prelegent z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentował temat dotyczący zmian w wymaganiach prawnych regulujących rynek produktów nawozowych UE w Polsce wynikający z publikacji zmienionej ustawy o nawozach i nawożeniu.
  • Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wynikające z polityk zrównoważonego rozwoju i ESG oraz Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju prelegenci tej części wydarzenia, Przedstawiciel IOŚ-PIB oraz Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia ESG, Kancelarii SKL LEGAL odnieśli się do omówienia Dyrektywy CSRD oraz sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonej gospodarki.
  • Zadania Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie kontroli nawozów – to kolejne wystąpienie, poświęcone zadaniom Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie kontroli celnej produktów nawozowych, z którego dowiedzieliśmy się jak wygląda kontrola produktów wprowadzanych na teren Unii Europejskiej m.in. w zakresie typowania do kontroli, złożenia zgłoszenia celnego i wymaganych dokumentów.
  • Najczęściej popełniane błędy w zakresie etykietowania produktów nawozowych – prelekcja wygłoszona przez przedstawiciela Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa poruszyła temat najczęściej popełnianych błędów w zakresie etykietowania produktów nawozowych UE Rozporządzenia (UE) 2019/1009 odnoszących się do załącznika III. Dyskutanci mieli sposobność dopytywania o kwestie związane z poprawnym etykietowaniem produktów nawozowych UE.

Druga część spotkania poświęcona została:

  • Najistotniejszym zagadnieniom dotyczącym procedury oceny zgodności produktów nawozowych UE.
  • Nie zabrakło również tematu dotyczącego dokumentacji technicznej produktu nawozowego UE – dowiedzieliśmy się m.in. jakie załączniki są wymagane w procesie oceny, a jakich stwierdzeń unikać.
  • Przybliżone też zostały metody dokonania analizy ryzyka oraz przedstawiono jakie cechy i charakter powinna mieć odpowiednio przeprowadzona ocena zgodności produktów nawozowych UE.
  • Omówiliśmy również wymagania w stosunku do badań Biostymulatorów. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom oraz naszym partnerom za udział w Konferencji.

To było niezwykle inspirujące wydarzenie, które przyniosło nową wiedzę i otworzyło drzwi do przyszłości tej dynamicznie rozwijającej się branży.

Do zobaczenia na kolejnych organizowanych przez nas wydarzeniach!

Pozostałe wydarzenia

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ