Szkolenie online - EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ DO WODY I POWIETRZA W PRZEMYŚLE CELULOZOWO-PAPIERNICZYM W KONTEKŚCIE OZNAKOWANIA EKOLOGICZNEGO UE - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 17/05/2021

Zapraszamy na szkolenie online EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ DO WODY I POWIETRZA W PRZEMYŚLE CELULOZOWO-PAPIERNICZYM W KONTEKŚCIE OZNAKOWANIA EKOLOGICZNEGO UE, które odbędzie się w dniach 22-23.06.2021 r.

Szkolenie organizowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

Partnerem szkolenia jest

 

Rynek Papierniczy.pl

 

Szkolenie adresowane jest do:

 • producentów bibuły
 • producentów papieru graficznego, gazetowego i przetworzonego

W Programie szkolenia m.in.

 • Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej. Dyrektywa IED 2010/75/UE.
 • Narzędzia ochrony środowiska – pozwolenia ekologiczne na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody.
 • Emisje zanieczyszczeń do powietrza z procesów wytwarzania masy celulozowej i papieru.
 • Emisje do wody (ChZT, zawiesiny, związki azotu i fosforu, siarczany, AOX) z procesów wytwarzania masy celulozowej
  i papieru.
 • Charakterystyka podstawowych parametrów jakościowych bibułki, produktów z bibułki, papieru graficznego.
 • Kryteria ekologiczne dla papierów graficznych i bibułki (tissue), wynikające z Decyzji Komisji nr 2019/70 z dn. 11.01.2019.
 • Interpretacja wyników badań emisji do powietrza w oparciu o przykładowe raporty i wyznaczanie parametrów PS i PNOx zgodnie z zapisami ww. Decyzji 2019/70.
 • Interpretacja wyników badań emisji do wody w oparciu o przykładowe raporty i wyznaczanie parametrów PChZT i PP, zgodnie z zapisami ww. Decyzji 2019/70.
 • Przykładowe obliczenia dotyczące zgodności z kryteriami określonymi w Decyzji Komisji 2019/70.

Szczegółowy Program szkolenia w załączonym zaproszeniu – link

Jak się zgłosić?
Prosimy o przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na podany w karcie adres e-mail – ecolabel@pcbc.gov.pl
Koszt udziału w szkoleniu – 1200 zł netto/os.
ZAPRASZAMY!

Pozostałe wydarzenia

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ