Wspólne stanowisko Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 07/10/2016

W ubiegłym tygodniu odbyły się obrady Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych.

Przedstawiciele 31 polskich jednostek notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim, upoważnionych do wykonywania zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, oraz jednostek oczekujących na taką notyfikację, przygotowali wspólne stanowisko strony polskiej, które będzie oficjalnie prezentowane na 40th Meeting of the Advisory Group of Notified Bodies under the CPR (AG CPR), zaplanowanym na 11 października br.

Dyskusja dotyczyła projektów nowych wytycznych AG CPR, w szczególności:

  • oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w systemie 2+;
  • częstości nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji;
  • komunikacji pomiędzy jednostkami notyfikowanymi i organami nadzoru rynku.

Omawiano także niektóre aspekty praktycznego stosowania zatwierdzonego dokumentu AG CPR, dotyczącego wzorów certyfikatów w systemach 1, 1+ i 2+, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakres informacji o certyfikowanych wyrobach, a także rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych.

W roli obserwatorów w obradach brali udział również przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Po raz pierwszy w historii mieliśmy przyjemność organizować zebranie PGJN i zaszczyt gościć jej członków w naszej siedzibie.

Pozostałe wydarzenia

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ