Szkolenie online O238 - Warsztaty dla auditorów zintegrowanego systemu zarzadzania (jakość, środowisko. bhp) - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Szkolenie jednodniowe doskonalące warsztat auditora zintegrowanego systemu zarządzania.

Korzyści

 • Poszerzenie wiedzy w zakresie zasad auditowania oraz realizacji procesu auditowego według wytycznych normy PN-EN ISO 19011:2018.
 • Poznanie zasady komunikacji interpersonalnej w procesie auditowym.
 • Poznanie zasad i sposobu radzenia sobie w trudnych sytuacjach podczas auditu.
 • Podniesienie swoich kompetencji w zakresie planowana, prowadzenia i dokumentowania auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania.

Adresaci

Adresatami szkolenia są auditorzy zintegrowanego systemu zarządzania chcący doskonalić swój warsztat auditorski, a także wszystkie osoby zainteresowane praktycznymi zasadami przeprowadzania audytów.

Program

 • Prowadzenie auditu zgodnie z normą ISO 19011 – proces przeprowadzania auditu: spotkanie otwierające, metody auditowania, zbieranie dowodów z auditu, wykorzystanie list kontrolnych, identyfikacja i dokumentowanie dowodów z auditu, niezgodności, spotkanie zamykające.
 • Relacja interpersonalna jako podstawa pracy auditora – model komunikacji interpersonalnej: komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, komunikacja paramowa, bariery komunikacyjne w pracy auditora, komunikacja jedno i dwustronna, wykorzystanie mowy ciała w prowadzeniu wywiadu auditowego.
 • Zakończenie auditu zgodnie z normą ISO 19011: program zakończenia auditu, inicjowanie działań korygujących, najczęstsze problemy występujące przy prowadzeniu auditów.
 • Omówienie zasad przeprowadzania auditów certyfikujących.
 • Wymagania dotyczące zasad i kompetencji auditorów.
 • Ćwiczenia i warsztaty praktyczne oraz dyskusja.

Czas trwania

1 dzień – 8 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Warunkiem skutecznego uczestnictwa w szkoleniu jest znajomość norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-EN ISO 45001:2018.

Cena szkolenia obejmuje organizację szkolenia w trybie on-line, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie papierowej.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Mariola Fijewska

  Główny specjalista ds. Szkoleń


  + 48 22 46 45 508
  + 48 665 464 661
  mfijewska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 790.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ