Zielone zamówienia publiczne – nowe prawo europejskie - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 20/05/2016

Zielone zamówienia publiczne – nowe prawo europejskie już od kwietnia 2016 r.
Nowe dyrektywy dotyczące zamówień publicznych (2014/24/UE i 2014/25/UE), których termin implementacji do porządków prawnych państw członkowskich UE upływa 18 kwietnia 2016 r., przewidują możliwość stawiania wymagań ekologicznych nie tylko zamawianym wyrobom czy usługom, ale również procesom i metodom produkcji na każdym etapie cyklu życia wyrobów lub usługi. Jedną z najważniejszych zmian jest zrezygnowanie z kryterium najniższej ceny na rzecz oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

Zgodnie z przepisami nowych dyrektyw, zamawiający może uznać ofertę za najkorzystniejszą ekonomicznie, jeśli wykaże ona najlepszą relację jakości do ceny, biorąc pod uwagę aspekty jakościowe, ekologiczne lub społeczne danego przedmiotu zamówienia.  W ocenie tej może być brana pod uwagę cena lub koszt (np. koszt cyklu życia).

Nowe regulacje unijne rozszerzają możliwość wykorzystania m.in. europejskiego oznakowania ekologicznego EU Ecolabel w zamówieniach publicznych, poprzez bezpośrednie odwołanie do niego w ramach specyfikacji technicznych, kryteriów udzielenia zamówienia lub warunków realizacji zamówienia.

Unijne kryteria w zakresie zielonych zamówień publicznych (kryteria GPP, ang. Green Public Procurements) są podzielone na kryteria podstawowe, które obejmują kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko, oraz kryteria kompleksowe, które mogą być stosowane wtedy, gdy zamawiający chce nabyć najlepsze pod względem ekologicznym wyroby na rynku (np. z wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym EU Ecolabel).

We wszystkich unijnych kryteriach ws zielonych zamówień publicznych (kryteria GPP), jednym z dowodów potwierdzających zgodność z określonymi wymaganiami stanowią ekoetykiety typu I. Do tej kategorii zalicza się między innymi certyfikaty europejskiego oznakowanie ekologicznego EU Ecolabel.
Wykorzystując m.in. kryteria EU Ecolabel zamawiający nie musi posiadać wiedzy eksperckiej, ponieważ kryteria, o których mowa, są opracowywane wg przejrzystych procedur przy osiągnięciu szerokiego konsensusu zainteresowanych stron, w tym: Komisji Europejskiej, krajowych jednostek kompetentnych, przemysłu, stowarzyszeń konsumenckich, a także organizacji środowiskowych.

Logo EU Ecolabel gwarantuje, że wyrób:

  • należy do najbardziej przyjaznych środowisku,
  • przeszedł ocenę przez niezależną jednostkę i spełnia rygorystyczne wymagania środowiskowe i zdrowotne,
  • jest polecany przez organizacje konsumenckie i środowiskowe,
  • jest uznany w całej Europie,
  • korzysta z działań marketingowych podejmowanych przez Komisję Europejską (np. strona internetowa, The Ecolabel catalogue) i krajowe jednostki właściwe.

Proces oceny zgodności z kryteriami ekologicznymi EU Ecolabel jest prowadzony przez niezależne jednostki właściwe.

W Polsce, jednostką właściwą ds. oznakowania ekologicznego EU Ecolabel, notyfikowaną w Komisji Europejskiej, jest PCBC S.A.

Więcej informacji na temat tego oznakowania znajduje się na stronie https://www.pcbc.gov.pl/pl/ecolabel lub  http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ