New fertilizer regulation: Where do we go? - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 31/05/2019

W dniu 28 maja br. w Brukseli odbyła się konferencja pt. „New fertilizer regulation: Where do we go?”.

Licznie zgromadzeni przedstawiciele przemysłu nawozowego, Komisji Europejskiej oraz krajów członkowskich UE, dyskutowali na temat wdrożenia nowych regulacji zastępujących Rozporządzenie 2003/2003.

W ramach naszych kompetencji i wieloletniego doświadczenia prowadzimy ocenę zgodności nawozów wprowadzanych do obrotu z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu 2003/2003 dlatego nie mogło nas tu zabraknąć.

Podczas spotkania omawiane były następujące zagadnienia:

  • Zwrócono uwagę na zróżnicowanie odpowiedzialności jaka będzie spoczywać na importerach i producentach.
  • Omówione zostały zadania jakie staną przed jednostkami notyfikowanymi.
  • Pochylono się także nad problemem odpowiedniego etykietowania produktów oraz umieszczania na opakowaniach właściwych informacji dotyczących terminów nawożenia oraz dozowania nawozów.
  • Ogłoszono też przybliżone terminy publikacji norm zharmonizowanych dotyczących badań jakości produktów, kryteriów dotyczących biodegradowalności polimerów stosowanych w produktach nawozowych, bezpieczeństwa produktów ubocznych oraz nowych regulacji dotyczących nadzoru nad rynkiem.
  • Poruszone zostały także zagrożenia i korzyści wynikające ze stosowania biostymulatów.

Pozostałe wydarzenia

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ