Jak badamy produkty nawozowe? - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 07/12/2023

Jednym z kluczowych zadań w celu spełnienia wymogów prawnych Rozporządzenia (UE) 2019/1009 dla poprawnego przeprowadzenia procedur oceny zgodności oraz otrzymania certyfikatu, bądź świadectwa jest wykonanie odpowiednich badań i testów dla produktów nawozowych UE.

Jak przebiega wykonywanie badań dla produktów nawozowych w module B?

W module B, czyli badaniu typu UE dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej stanowi tylko jeden z punktów dla prawidłowego przeprowadzenia procesu oceny zgodności.

Głównym zadaniem producenta w module B jest wybór jednostki notyfikowanej oraz ustalenie miejsca i dogodnego terminu, w którym przeprowadzone zostaną odpowiednie dla produktu nawozowego badania i testy. Następnie zadania są przejmowane przez jednostkę notyfikowaną, która przeprowadza badania na danych próbkach lub zleca (możliwe jest zlecenie przez PCBC S.A. wykonania badań w laboratorium badawczym, które posiada akredytacje zgodnie z normą ISO/IEC 17025 w zakresie określonej metody badawczej) ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia, czy zostały prawidłowo zastosowane rozwiązania określone w specyfikacjach technicznych.

PCBC S.A. przeprowadza badanie oraz pobór próbek reprezentatywnych (pobór próbek reprezentatywnych jest niezbędny w celu uzyskania prawidłowych wyników badań) w Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych, które posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 006 i jest jedną z komórek w strukturze organizacyjnej Biura Badań i Certyfikacji w Pile, które stanowi integralną część spółki Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

  • Jakie Produkty nawozowe badane są w Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych?

Zgodnie z Rozporządzeniem 2019/1009 dla kategorii Funkcji Produktu (PFC) w Laboratorium Nawozów i Wyrobów w Pile badane są:

  • nawozy organiczne (PFC1(A))
  • nawozy organiczno – mineralne (PFC1(B))
  • nawozy nieorganiczne: makroskładnikowe, mikroskładnikowe (PFC1(C))
  • środki wapnujące (PFC2)
  • polepszacze gleby (PFC3)
  • podłoża do upraw (PFC4)
  • inhibitory (PFC5)
  • biostymulatory (PFC6)

Aktualny zakres akredytacji (AB 006) na wykonywanie badań dla różnych rodzajów produktów nawozowych w akredytowanym Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych w Pile jest dostępny na podanej poniżej stronie internetowej PCA:

Zakres ten obejmuje podstawowe, drugorzędowe składniki pokarmowe oraz mikroelementy, parametry specyficzne dla określonych produktów oraz inne parametry fizykochemiczne. Ponadto uwzględnione są również zanieczyszczenia mikrobiologiczne i chemiczne.

Jak wyglądają badania w przypadku modułu A1?

Moduł A1 to inaczej wewnętrzna kontrola produkcji oraz testowanie produktów pod nadzorem jednostki notyfikowanej. W module tym producent, na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, że dane produkty nawozowe UE spełniają mające zastosowanie wymogi Rozporządzenia (UE) 2019/1009.

Producent pod nadzorem jednostki notyfikowanej wykonuje odpowiednie badania jakimi są: badanie retencji oleju oraz odporności na detonacje na reprezentatywnej próbce wyłącznie dla produktów nawozowych jakimi są: prosty lub wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu, należący do kategorii funkcji produktu PFC 1(C)(I)(a)(i–ii)(A) oraz dla produktu nawozowego mieszanego (PFC7), który zawiera co najmniej 28 % azotu z produktu nawozowego UE należącego do PFC 1(C)(I)(a)(i–ii)(A). Cykle termiczne oraz badania przeprowadzane są w module A1 w imieniu producenta co 3 miesiące.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że w module D1, jakim jest zapewnienie jakości procesu produkcji możliwe jest pobranie próbki i wykonanie badań podczas auditu w nadzorze przez jednostkę notyfikowaną jedynie dla kategorii materiałów składowych CMC3 (Kompost) oraz CMC5 (Produkt pofermentacyjny inny niż produkt pofermentacyjny świeżych roślin). Pozostałe badania dla produktów nawozowych UE zostają wykonane na zlecenie producenta w odpowiednim laboratorium akredytowanym w celu przeprowadzenia procesu oceny zgodności.

Pozostałe wpisy na blogu

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ